Otázky v kategorii: Zákon o obchodních korporacích

počet otázek v kategorii: 276Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zápis skutečného majitele

ID29063 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společnost s. r. o. má 6 společníků. Pět z nich jsou zemědělská družstva, jedna společnice je fyzická osoba. Jejich podíl je 16,6 % na základním kapitálu. S jejich podílem nejsou spojena žádná oprávnění, výši podílu odpovídají hlasovací práva, podíl na zisku. Společníci nejsou vzájemně propojeni. Společnost vykazuje minimální činnost, obrat 300 000 Kč. Jednatelem je manžel společnice. Nevím, koho zapsat jako skutečného majitele společnost.

Nákup společnosti s r. o.

ID28970 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba odkoupila podíl v s. r. o. ve 100 % výši, faktura je vystavena od původního s. r. o. (prodávajícího), odběratelem je fyzická osoba (kupující), na faktuře ještě nejsou údaje pro nové s. r. o., teprve proběhne převod původní společnosti na nového jednatele s novým názvem společnosti, IČO zůstane stejné. Může se tato faktura dát již do účetnictví a jak se koupě tohoto s. r. o. zaúčtuje? Cena za nové s. r. o. byla 9 900 Kč.

Účtování sídla společnosti

ID28971 | | Bc. Stanislav Suchan

Nová společnost s r. o. dostala fakturu přijatou s textem Využití sídla společnosti na 24 měsíců, v částce 7 500 Kč. Jak prosím novou společnost s r. o. zaúčtuje?

Pozvánka na shromáždění SVJ

ID28965 | | JUDr. Vlasta Víghová

Pokud SVJ i BD sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ, zda musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, konáli se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín. Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?

Rozdělení zisku spojených s. r. o.

ID28496 | | Ing. Martin Bureš

Společnost A s. r. o. vlastní 100% podíl u společnosti B s. r. o. (matka, dcera), Společnost B s. r. o. vykazuje zisk minulých let a chce převézt část nerozděleného zisku na společnost A s. r. o. Samozřejmě o tom rozhodne valná hromada. Bude společnost B s. r. o. příjem zdaňovat srážkovou daní a bude se jednat o srážkovou daň právnických osob? Pro společnost A s. r. o. bude tento příjem osvobozený od daně? Jak tyto účetní operace zaúčtovat u obou společností?

 

Výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech

ID28708 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může jedna fyzická osoba být: 1) členem výboru ve 2 různých SVJ, 2) v 1 SVJ členem a zároveň předsedou a ve druhém SVJ není členem, ale jen předsedou, 3) na jedné adrese je předsedou DB i SVJ a na jiné adrese je jen předsedou SVJ.

Jaký je výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech v této souvislosti? Tento paragraf zní: „(1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. (2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. (3) Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. (4) Stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3.“

Rozhodnutí o rozdělení zisku a jeho uložení do Sbírky listin

ID28068 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaký je postup u rozhodnutí o rozdělení zisku a jeho uložení do Sbírky listin dle § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb.? 

1) Musí být zveřejněn i návrh na rozdělení zisku i u jednočlenných s. r. o., kde to vlastně nemá smysl, neboť se jedná o jednu osobu?

2) Musí být zveřejněna popsaná verze dokumentu, nebo stačí pouze pouze opis?

3) Podle zákona č. 304/2013 Sb., který platí od 1. 1. 2014, se poprvé zveřejnují dokumenty za rok 2014 v roce 2015 nebo již dokumenty za rok 2013 vzniklé v roce 2014? 

Prodej firemních automobilů - s. r. o. v likvidaci

ID27593 | | Ing. Christian Žmolík

Malá společnost s r. o. má v majetku dva automobily a vstoupila do likvidace. Jedno auto chce prodat zaměstnanci a druhé si chce odkoupit likvidátor. Vedení firmy chce stanovit ceny nízké (chce vyjít vstříc zaměstnanci i likvidátorovi, který byl dříve také zaměstnanec). Moje otázky jsou:

1) Jak stanovit cenu pro zaměstnance: zde se domnívám, že nemusí být znalecký odhad, ale že nějaká pravidla dodržena být musí (např. mít několik cenových nabídek z autobazarů a na základě toho?) Myslím si správně, že § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů se na toto nevztahuje, takže by se nemuselo brát v úvahu „přidanění“ ke mzdě, pokud by se prodalo za nižší než obvyklou cenu? Je možné to prostě jen tak „beztrestně“ prodat i za hodně nízkou cenu?

2) Jak stanovit cenu pro likvidátora: zde se domnívám, že oficiální znalecký odhad by byl povinný a za tuto cenu by to muselo být. Je to tak?

3) Jaké daňové/účetní důsledky bude mít fakt, že oba automobily nejsou ještě plně odepsané? Byly pořízeny v roce 2017. Odpisy účetní máme shodné z daňovými. Na závěr ještě podotýkám, že nám jde o to, aby to byly ceny obhajitelné před finanční kontrolou, aby splňovaly podmínky zákonů. 

Snížení základního kapitálu a výplata podílů na zisku

ID28179 | | Ing. Ivana Pilařová

Upsaný základní kapitál 10 byl částečně hrazen nepeněžitým vkladem (oceněné podniky 2 fyzických osob, zakládajících společníků). Nyní je v plánu tento snížit na 1. Vztahuje se na snížení daň 15% v případě nepeněžitého vkladu nebo je nepodstatné, zda šlo o peněžité či nepeněžité plnění? Je možné z důvodu cashflow snížení základního kapitálu schválit valnou hromadou s tím, že se bude vyplácet postupně (rozhodnutím jednatele), tedy např. v měsíčních dávkách? Platí to i pro nerozdělené zisky, tedy výplatu schválit na VH s tím, že by šlo z důvodu cashflow vyplácet postupně? Pokud ano, 15% se sráží jednorázově nebo při každé výplatě zvlášť?

Zápůjčka s. r. o. jinému s. r. o.

ID27998 | | Ing. Christian Žmolík

Za jakých podmínek může firma s. r. o. půjčit jednorázově jinému s. r. o. finanční hotovost? Je omezena hranice půjčky (9 mil.)? Kde najít běžnou výši úroků? Zejména proto, že společníky s. r. o. jsou bratři. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru