Otázky s klíčovým slovem: Zvláštní režim

počet otázek s klíčovým slovem : 330Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup auta v Německu od osoby registrované k dani v JČS

ID29016 | | Ing. Martin Svoboda

Český podnikatel OSVČ, neplátce DPH, kupuje v Německu ojetý osobní automobil od plátce DPH (od osoby registrované k dani v JČS). Cena vozidla překračuje 1 milion Kč. Stává se český podnikatel identifikovanou osobou? Pokud ano, pak by byla DPH odvedena dvakrát. Jednou ji zaplatil původní majitel v Německu a podruhé český podnikatel. Jak by to bylo v případě, když se bude jednat o ojeté auto pořízené od stejné osoby, ale ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH?

Nárok DPH u nákupu automobilu ve zvláštním režimu

ID27961 | | Ing. Martin Svoboda

Dobrý den, plátce koupil automobil v autobazaru, na smlouvě je uvedeno, že je automobil prodáván v režimu § 90 zákona o DPH. Takže daň byla odvedena jen z přirážky, která není ve smlouvě vyčíslená. Může požadovat tento plátce od autobazaru daňový doklad, na kterém bude daň z přirážky vyčíslená? A může si následně tuto daň uplatnit?

Zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH

ID27958 | | Ing. Ladislav Pitner

Obchodujeme se uměleckými předměty ve zvláštním režimu dle § 90, odvádíme DPH z přirážky na ř. 1 přiznání DPH. Máme uvádět nákupní cenu v ř. 26 přiznání DPH? V popisu tohoto řádku je napsáno, že se jedná o ostatní plnění s nárokem na odpočet. Ale u nákupu uměleckých předmětů DPH na vstupu neuplatňujeme, protože předpokládáme, že není nárok. 

Použití § 90 zákona o DPH při prodeji dopravního prostředku

ID27871 | | Ing. Martin Novák

Daňový subjekt hodlá nabytou movitou věc evidovat jako zásobu, nezamýšlí ji používat jako svůj hmotný majetek, ale má v úmyslu ji následně prodat. Tuto movitou věc - dopravní prostředek - nabude od soukromé osoby (nepodnikatele). S držením věci jsou však spojeny nezbytné náklady, které daňový subjekt na sebe musí vzít a po dobu držby je hradit (přeregistrace, pojištění). Dle živnostenského listu má tento daňový subjekt (PO) oprávnění (mimo jiné) k činnosti maloobchod, velkoobchod, nemá přímo oprávnění k obchodní činnosti s použitým zbožím (dle živnostenského zákona zastavárenská činnost a obchod s použitým zbožím). Může režim § 90 zákona o DPH při prodeji využít, jestliže daný předmět výše uvedeným způsobem nabude a bude evidovat jako zboží na skladě?

 

Oprava použitého zboží a výpočet přirážky

ID27047 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma (obchodník s použitým zboží) vykupuje nově i rozbité zboží (ovladače), které opraví a prodá. Nově nakoupila i poškozené zboží (ovladače) ze zahraničí, které není nakoupeno ve zvláštním režimu použitého zboží, ale jde o pořízení z EU v normálním režimu. Ze 100 takto nakoupených rozbitých ovladačů (50 ks nakoupeno v režimu použitého zboží a 50 ks v klasickém režimu DPH s 21 %) vznikne servisem a spojováním komponent např. 50 finálních, které firma nabízí k prodeji. Zbytek je odpad, který bude zlikvidován. A) Pokud vznikne ovladač, který je převážně z rozbitého kusu nakoupeného ve zvláštním režimu, tak uplatňuje firma přirážku dle § 90 zákona o DPH a jako pořizovací cenu pro výpočet přirážky je jednoznačně nákupní cena rozbitého ovladače. B) Pokud vznikne ovladač, který je převážně z rozbitého kusu nakoupeného v normálním režimu s DPH, tak uplatňuje firma při prodeji fakturaci v normální režimu s 21 %. C) Pokud vznikne ovladač, který z cca 50% rozbitého kusu nakoupeného v normálním režimu DPH a z 50 % z rozbitého kusu nakoupeného ve zvláštním režimu, tak z opatrnosti má uplatňovat normální režim s 21% nebo jak postupovat?

Sazba DPH u reverse charge

ID26573 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH nakoupí zboží - zelenou (nepraženou) kávu od plátce DPH z EU. Je zde uplatněný režim reverse charge. Jaká sazba má být v DPH uplatněna - 15 % nebo 21%? Zboží je následně prodáváno v ČR s 15% sazbou.

Náhradní díly na použité zboží, výpočet přirážky

ID26501 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma nakupuje a prodává použité zboží, kde uplatňuje režim použitého zboží dle § 90 odst. 4 zákona o DPH - zboží s pořizovací cenou nepřevyšující 1000 Kč/ks počítá souhrnně za období. Firma vykupuje "ovladače", které jsou vždy do 1 000 Kč/ks. Nyní poprvé nakoupila přes výkupní formulář od fyzické osoby (nepodnikatele) velké množství náhradních dílů k těmto ovladačům. Náhradní díly do ovladačů jsou drobné povahy, a proto jednotková cena je nižší než 1 000 Kč/ks. Tyto náhradní díly budou postupně používány do jiných vykoupených ovladačů, aby stávající vykoupené "ovladače" se v případě různých závad mohli postupně opravovat a byly na to dostupné náhradní díly. Je možné tyto vykoupené náhradní díly za dané období souhrnně započítat do pořizovací ceny pro výpočet přirážky za dané období, a snížit tedy hodnotu přirážky a DPH. Nebo tento postup není možný a takovéto náhradní díly nemají vstupovat do pořizovací ceny pro účely výpočtu přirážky podle § 90 odst. 4 zákona o DPH?

Výpočet přirážky DPH, nákup v cizí měně, použití kurzu, sklad

ID26138 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma uplatňuje zvláštní režim na použité zboží. Skladové hospodářství vede metodou B odděleně mimo účetní systém. Nějaké použité zboží nakupuje v cizí měně. Jaký kurz má použít pro přepočet cizí měny u nákupu s ohledem pro výpočet DPH z přirážky? Den z faktury přijaté a den z příjemky na sklad je odlišný, a tedy dochází k rozdílům u kurzů. Otázka je směřovaná na výpočet DPH z přirážky - z jakého dne vzít kurz pro výpočet nákupní ceny použitého zboží. Dále otázka směřuje k účetnictví - sklad je veden odděleně a může docházet k odlišné hodnotě na účtu 504 v účetnictví a na skladové příjemce na kartě (vlivem kurzu z jiného dne). Je třeba toto nějak srovnávat jako v metodě A? Bohužel mně nenapadá, jakým způsobem by šel oddělený sklad takto srovnávat s účetnictvím. Pokud daný druh použitého zboží je téměř zaměnitelný (ovladače stejné druhu) a obchodní politika při prodeji tohoto zboží je jednotná bez rozdílu od koho byla zásoba vykoupena. Je možné dávat víc různých použitých zboží na jednu skladovou kartu a používat na ní ocenění FIFO nebo vážený aritmetický průměrem? A to jak z hlediska zachycení pohybů skladové karty, tak i určení nákupní ceny pro výpočet přirážky?

 

Pořízená a prodaná mříž v nákupní centru

ID26088 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost (plátce DPH) koupila a nechala nainstalovat v režimu přenesení mříž v pronajatém obchodu v nákupním centru za 116 000 Kč. Tuto mříž přefakturovala také v režimu přenesení ve smluvní ceně 100 000 Kč nákupnímu centru. Předpokládám, že je to správně.

Můj hlavní dotaz: jak bude vypadat účtování společnosti - nákup mříže 116 000 Kč, následný prodej jen 100 000 Kč. Kam bude účtovat rozdíl 6 000 Kč - případně daňově nebo nedaňově?

EET u zprostředkování prodeje auta - autobazar

ID25623 | | Ing. Jiří Nigrin

Autobazar (plátce DPH) prodá na základě smlouvy o zprostředkování prodeje automobil majitele A novému majiteli B. Prodej bude uskutečněn na místě autobazaru. Faktura vystavena dodavatel A a odběratel B. Autobazar vystaví pouze fakturu na zprostředkování daného prodeje. Faktura je zaplacena v hotovosti, kde peníze za majitele A inkasuje zprostředkovatel na základě příjmového dokladu a následně pak vyplatí peníze dodavateli A. Příjmový doklad, který vystaví zprostředkovatel na příjem v hotovosti za dodavatele A bude podléhat režimu EET? V případě že ano, tak nebude přímá vazba na přiznání k DPH, protože zprostředkovatel prodeje tento prodej do svého přiznání k DPH neuvádí. Nebo se EET režim nevztahuje na tento případ a neměla by se účtenka zasílat na EET? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru