Otázky s klíčovým slovem: Zůstatková cena

počet otázek s klíčovým slovem : 132Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zůstatková cena zničeného majetku

ID28929 | | Romana Smékalová

OSVČ vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, koupil v roce 2020 malotraktor a ten zařadil do obchodního majetku. Malotraktor byl používaným majetkem, byl pořízen od fyzické osoby-také plátce dph a zaplacen hotově. Nebyl proto v záruce a nelze ho nijak reklamovat. V letošním roce byl traktor kvůli závadě na elektroinstalaci zcela zničen. Traktor nebyl pojištěn. Policie vyloučila cizí zavinění. Vrak bude odvezen k likvidaci. Je možné uplatnit v letošním roce poloviční odpis a je zůstatková cena daňově uznatelným výdajem? Je nutné upravit uplatněný nárok na odpočet DPH?

Zůstatková cena majetku

ID29039 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnost prodala automobil za 25 000 Kč, včetně DPH. Zůstatková cena automobilu byla 50 000 Kč. Pokud je zůstatková cena majetku vyšší než prodejní, tak jaké to má dopady. Zatím jsem účtovala prodej MD 311/D 641, poloviční odpisy, vyřadila jsem majetek MD 082/D 022 a zaúčtovala zůstatkovou cenu MD 541/D 082 - daňový náklad. Je to prosím správně? Přemýšlím, že bych část zůstatkové ceny dala na nedaňové náklady. Automobil byl původně koupen za 90 000 Kč.

Zůstatková cena, výpočet při přechodu na paušální výdaje

ID28778 | | Ing. Ivana Pilařová

V roce 2017 jsem koupil osobní automobil za 250 000 Kč, vložil ho do obchodního majetku, ale v roce 2017 jsem nezahájil odpisování. V roce 2018 jsem přešel na uplatňování výdajů procentem z příjmů. V roce 2020 jsem toto auto prodal. Budu jeho příjem danit v § 10 ZDP? Mohu si uplatnit oproti příjmu z prodeje zůstatkovou cenu auta? Jak budu počítat zůstatkovou cenu, kterou si uplatním jako výdaj v § 10 ZDP?

Fyzická likvidace majetku

ID28299 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. pořídila v roce 2012 za 355 000 Kč chemický sklad, jedná se o stavbu buňky uvnitř pronajaté nemovitosti, v roce 2015 tento sklad upravila a cena se zvýšila na 664 000 Kč. Dnes v roce 2021 již takový sklad nevyhovuje podmínkám skladování chemických materiálů a byl rozebrán a odvezen na likvidaci. V loňském roce byl postaven nový chemický sklad na jiném místě. Jak naložit se zůstatkovou cenou 531 000 Kč? Lze odepsat daňově, když máme potvrzení o převzetí k likvidaci? Musíme vrátit DPH ze zůstatkové ceny? Na jaký účet se zaúčtuje zůstatková cena? 

Vyřazení zabaveného majetku

ID27131 | | Ing. Jiří Nigrin

Celní úřad zabavil společnosti hmotný majetek - hrací přístroje. Tento majetek není ještě zcela odepsaný, při nákupu byla uplatněna DPH. Majetek pravděpodobně nebude nikdy navrácen. Jak se s touto situací vypořádat z daňového a účetního hlediska: vyřadit předmětné přístroje z majetku firmy? Bude zůstatková cena daňová či nedaňová? Jaký postup z hlediska uplatněné DPH? Od pořízení uplynuly 4 roky. 

Poloviční odpis a odpis zůstatkové ceny

ID26497 | | Ing. Ivana Pilařová

Když prodáme neodepsanou věc, můžeme si při vyřazení uplatnit zůstatkovou cenu do daňových nákladů. K čemu je potom dobré využít ještě poloviční odpis v roce prodeje, když můžeme zaúčtovat pouze zůstatkovou cenu?

Odpisy při změně spoluvlastnických podílů

ID25980 | | Ing. Jiří Nigrin

Poplatník fyzická osoba zdaňuje příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů. Je spoluvlastníkem nemovitosti a se souhlasem druhého spoluvlastníka nemovitost pronajímá on sám. Veškeré příjmy a výdaje zdaňuje tudíž také on sám, výdaje uplatňuje v prokázané výši. Uplatňuje i odpisy v plné výši z celé nemovitosti. Nyní odkoupí od druhého spoluvlastníka jeho podíl a stane se tak jediným vlastníkem nemovitosti. Uplatňuje zrychlené odpisy. Z jaké ceny bude nyní po odkoupení podílu uplatňovat odpisy? Příklad: cena nemovitosti 800 000 Kč při zahájení odpisování, zůstatková cena 500 000 Kč a kupní cena je 300 000 Kč. Počítáme správně novou cenu pro odpisování: 500/2 (polovina zůstatkové ceny) + 300 000 Kč (cena za odkoupený podíl) = 550 000 Kč, popř. jak cenu stanovit? 

Prodej skladu

ID25875 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba vede daňovou evidenci a stále podniká. Sklad měla ve firmě do 31. 12. 2018. V roce 2020 bude prodávat sklad za 1 mil. Kč a jeho ZC je 442 000 Kč. Musím v DP, které budu podávat v roce 2021 udávat v § 7 ZDP nebo ho mohu zdanit v § 10 ZDP: 1 000 000 - 442 000 = 558 000 Kč a tím se vyhnout vyššímu placení soc. a zdrav. pojištění? 

Likvidace majetku

ID25500 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma vedoucí účetnictví má v evidenci počítač v PC do 40 000 Kč, který dle směrnice odpisuje 36 měsíců. Daňové odpisy se rovnají účetním. Ve 30. měsíci se počítač pokazí - vadná základová deska, neopravitelné. Půjde o likvidaci ještě neodepsaného majetku v důsledku opotřebení (pak zůstatková cena bude daňově uznatelná) nebo o likvidaci v důsledku škody (nebude náhrada od pojišťovny, proto zůstatková cena by byla nedaňová)?

Vyřazení havarovaného automobilu z obchodního majetku

ID25270 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost v roce 2018 koupila automobil ve výši 50 000 Kč + DPH. Zařadila do majetku a začala odpisovat. V 12/2019 byl automobil zničen - havárie. V roce 2019 uplatním pouze poloviční odpisy? Auto vyřadím z majetku MD 082/D 022. A pak zaúčtuji zůstatkovou cenu na účet 549 a vzhledem k tomu, že pojišťovna nic nezaplatí, tak je to nedaňový náklad? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru