Otázky s klíčovým slovem: Ztráta

počet otázek s klíčovým slovem : 174Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Uplatnění ztráty - dodatečné přiznání k DPPO

ID28605 | | Ing. Christian Žmolík

Právnická osoba ještě nepodala daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020 - využívá letošní měsíční toleranci. V roce 2020 vznikla ztráta. Je možné po podání daňového přiznání za rok 2020 do 1. 6. 2021 potom podat dodatečné přiznání za rok 2019 a uplatnit zde ztrátu z roku 2020, i když daňové přiznání za rok 2020 nebylo podáno v zákonné lhůtě?

Loss carryback

ID28503 | | Ing. Jiří Vychopeň

Je možné podat dodatečně přiznání za rok 2019 (2018) a uplatnit si daňovou ztrátu vytvořenou v roce 2020?

Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná

ID28251 | | Ing. Ivana Pilařová

Ke dni 31. 12. 2020 společnost měla zisk a částka daně z přijmu je 2 500 Kč. V danovém přiznání však byla uplatněna ztráta minulých let a částka k úhradě zbyla jenom 500 Kč. Jak to zaúčtovat v účetnictví? 31. 12. Zaúčtování skutečné výše daně MD 591/D 341 - 2 500 Kč. Ale skutečné zaplatíme jenom těch 500 Kč. Co je s tím zůstatkem?

Zdanění příjmů z pronájmu

ID27815 | | Ing. Josef Rajdl

Soukromá osoba bude podávat daňové přiznání za rok 2020, kde má příjmy ze zaměstnání a z nájmu dle § 9 ZDP. Má v pronájmu sportovní halu na svůj trénink tenisu. Halu celou nevyužije, proto ji dále v r. 2020 pronajal tenisovému klubu a obdržel za ní nájem předem za období říjen až prosinec. Protože kvůli epidemii covid-19 musela být sportovní zařízení od října do prosince uzavřena, dohodl se s klubem, že peníze se převedou na období roku 2021, tzn. klub bude mít halu předplacenu. Ale protože situace ani k dnešnímu dni není dobrá, klub chce poměrnou částku vrátit. Protože se neví, jak bude situace letos vypadat, může se stát, že příjem z pronájmu za rok 2021 mít žádný nebude. Bude danit za rok 2020 i tu částku, kterou nyní v únoru vrátí? A pokud ano, bude za rok 2021 uvádět třeba ztrátu, lze to vůbec? Jedná se o částku asi 35 000 Kč.

Uplatnění ztráty z roku 2019 při přechodu ze skutečných výdajů na paušál

ID27870 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Fyzická osoba, nepodnikatel, měla v roce 2019 příjmy ze zaměstnání a z nájmů dle § 9 ZDP, kde uplatnila skutečné výdaje a vykázala ztrátu. V roce 2020 má také příjmy ze zaměstnání a nájmy, jen nájmy bude uplatňovat paušálem 30 %. Může si uplatnit ztrátu z roku 2019? 

Uplatnění daňové ztráty v DPPO

ID27849 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. vykázala v daňovém přiznání daňovou ztrátu za rok 2018 ve výši 100 000 Kč a za rok 2019 ve výši 200 000 Kč. Za rok 2020 jí vyšel v přiznání zisk ve výši 180 000 Kč a chce si využít možnosti uplatnit daňovou ztrátu. Je možné využít celou ztrátu vykázanou za rok 2018 a ještě část ztráty vykázané za rok 2019, tj. 100 000 Kč z roku 2018 a 80 000 Kč z roku 2019? Je vhodné uplatněním ztráty snížit základ daně na 0 nebo je lepší alespoň nějaký, byť nízký základ daně vykázat a alespoň nějakou daň zaplatit? 

Ztráta minulých let v DPFO

ID27751 | | Ing. Jan Matějka

Poplatník si dělal sám daňové přiznání a v letech 2014 - 2018 vykazoval ztrátu v § 7 ZDP. Jiné příjmy neměl. Nyní se obrátil na účetní a požádal o zpracování DPFO za rok 2019. Je možné, aby se zřekl uplatnění ztrát minulých let a tím snížil možnost kontroly z 8 let na 3 roky?

Veřejná obchodní společnost - pohledávka z náhrady škody (krádež)

ID27732 | | Ing. Ivana Pilařová

Ve firmě (v. o. s) způsobila škodu bývalá účetní, která v průběhu 10 let postupně ukradla cca 5 mil Kč. Policie případ vyšetřila, uzavřela a předala soudu. Bylo vydáno soudní rozhodnutí, škoda potvrzena a účetní odsouzena. Škodu musí zaplatit, jenomže nejspíš nebude mít z čeho. Jak se k tomu postavit účetně? Lze celou částku zaúčtovat na účet škody (daňově uznatelné), tím vznikne ztráta, která se přeúčtuje na dva společníky a ti si ji uplatní ve svých DPFO? A budou postupem let odečítat? 

Krytí ztráty u příspěvkové organizace

ID26899 | | Ing. Zdeněk Morávek

Příspěvková organizace v roce 2019 skončila se ztrátou, jelikož neměla ani v rezervním fondu žádné prostředky ke krytí této ztráty. Ztráta v roce 2020 zůstává v rozvaze na účtu 432 minusem. V srpnu 2020 organizace obdržela od zřizovatele finanční prostředky vysloveně určené ke krytí ztráty. Jak správně účtovat?

Uplatnění ztráty z r. 2020

ID26578 | | Ing. Jiří Vychopeň

Parlament schválil možnost uplatnění ztráty z r. 2020 v zisku minulých let. Prosím o popis: 1) Jakým způsobem se bude zpětně ztráta uplatňovat - dodatečným přiznáním? Pokud ano, v kolika minulých letech bude moci zisk o ztrátu 2020 snížit? Existuje nějaké omezení? 2) Pokud platí bod č. 1) a s. r. o. již nyní očekává letošní ztrátu, může již nyní udělat dodatečné přiznání k předchozím rokům, aby obdržela peníze co nejdříve? 3) V případě, že by v dodatečném přiznání uplatnila ztrátu větší, než jakou nakonec za r. 2020 dosáhne, co by to pro ni znamenalo? Opětovné dodatečné přiznání za předchozí roky, doplatek daně a úroky z prodlení? 4) V jakých řádcích DPPO či DPFO se uplatnění očekávané ztráty projeví?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru