Otázky s klíčovým slovem: Zboží

počet otázek s klíčovým slovem : 1194Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dodávka a montáž zařízení v režimu reverse charge

ID28425 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme česká firma (Dodavatel CZ PL - český plátce DPH), která bude provádět dodávku a montáž technologického zařízení na území Polska - polskému plátci DPH (Odběratel PL). Fakturaci tohoto plnění předpokládáme v režimu poskytnutí služby (dodání včetně instalace a montáže) plátci registrovanému v jiném členském státě bez DPH (reverse charge). Část této zakázky bude pro nás provádět subdodavatel - česká firma plátce DPH (Subdodavatel CZ PL), která dodá část zařízení včetně instalace přímo na území Polska. Zároveň tento český subdodavatel využije částečně služeb své polské dceřiné společnosti (Subdodavatel PL PL), která dodá a instaluje zařízení u našeho odběratele v Polsku. Smlouvu o zhotovení této části zakázky včetně fakturace máme uzavřenou jen s českou firmou (subdodavatel CZ PL), která dle kontraktu má fakturovat svá plnění v režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti - stavebně montážní práce dle 92e ZDPH. Dotaz: Můžeme dodávku a montáž zařízení fakturovat pro polskou firmu bez DPH v režimu reverse charge? Je postup pořízení subdodavatelských prací Dodavatelem CZ PL od Subdodavatele CZ PL nastaven správně a nevznikne nám takto žádné riziko z pohledu DPH na území ČR? 

Vícepráce související s dodáním zboží do EU

ID28387 | | Ing. Martin Novák

V měsíci 2/2021 jsme dodali vlastní výrobek do EU - osvobozeno dle § 64 zákona o DPH, vstoupilo do Intrastatu. V měsíci 3/2021 nám zákazník odsouhlasil vícepráce. Jak postupovat při fakturaci v 3/2021 - účet pro výnos (služba nebo dodání zboží, pokud zboží co s prokázáním vývozu), DPH osvobozeno dle jakého ustanovení, jak vykázat v Intrastatu? 

Daňová uznatelnost zabrání zboží - padělků

ID28346 | | Ing. Martin Děrgel

Firmě zabavila policie zboží (elektroniku) za 100 000 Kč nakoupené v Číně určeného k prodeji. V roce došlo k rozhodnutí od soudu o zabrání tohoto zboží podle § 101 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, protože se jednalo o padělky podle rozhodnutí. Firma účtuje úbytek zboží na nákladový účet 549. Je tento náklad (výdaj) daňově uznatelný podle obecného § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, nebo je nějaké omezení, které zakazuje tuto záležitost dát do daňových nákladů?

Vyměření DPH a daňová povinnost dovozce zboží z třetí země - neplátce/plátce

ID28375 | | Ing. Martin Svoboda

DPH u dovozu ze třetí země a následného prodeje v maloobchodě v ČR - režim neplátce DPH: Bude importérovi vyměřena daňová povinnost k DPH, která se hradí současně s celním dluhem? - režim plátce DPH: Jaká bude u takového dovozu výsledná daňová povinnost k DPH u měsíčního plátce, když hodnota dovezeného zboží vč. DPH bude 1210 Kč (samovyměřené DPH) a hodnota zboží prodaného v maloobchodě vč. DPH bude 2420 Kč a jaký bude výsledek v přiznání k DPH pro takový měsíc, ve kterém dovezené zboží neprodá?

Neplátce DPH a nákup zboží ze třetí země

ID28247 | | Ing. Martin Děrgel

Malé s. r. o., neplátce DPH, nakoupilo zboží z Číny ve výši 280 000 Kč. Musí se toto s. r. o. stát plátcem DPH nebo identifikovanou osobou? A jak zaúčtovat?

Reklamace - uskutečnění zdanitelného plnění

ID28248 | | Ing. Ladislav Pitner

Řešíme reklamace z pohledu dodavatele a vrácené zboží nebo náhrada novým zbožím. Při náhradě zboží novým - výměna musí být vystaven zákazníkovi na původní zboží dobropis a následně nová faktura na nové (pro zákazníka nulová platba - kompenzace dobropisu a nové faktury), nebo lze jenom zaúčtovat interně jako výdej ze skladu do nákladů (dodávka náhradního zboží)? Nejedná se spíše vždy o nové uskutečnění zdanitelného plnění a o opravu základu daně k původní dodávce dle zákona o DPH?

Převod výrobků do skladu zboží

ID28237 | | Ing. Martin Děrgel

Naše firma vede podvojné účetnictví. Šijeme autopotahy (výrobky) na sklad a následně je prodáváme. Dále máme sklady zboží , toto zboží nakupujeme a prodáváme v nezměněném stavu. Budeme dodávat tyto naše výrobky do našich poboček, kde evidujeme pouze sklady zboží a ne sklady výrobků. Chtěla bych přeskladnit výrobky do vlastních prodejen (poboček) tak, aby autopotahy mohli prodávat jako ostatní zboží, abychom jim zjednodušili fakturaci. Jak proúčtovat přeskladnění výrobků do vlastních prodejen ve skladové ceně? Ceny jsou stanoveny dle kalkulací na jednotlivé autopotahy (spotřeba materiálu, mzdy, režijní náklady at.). Například: náklady na autopotahy celkem 1 000 Kč 501 (MD 521, 526 atd./D 112, 331, ..,. aktivace dle kalkulace 1000 Kč MD 123/D 583, přeskladnění výrobku do prodejny 1 000 Kč MD 583/D 123, příjem na prodejně 1 000 Kč 132/?

Zboží z Velké Británie

ID28300 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme s. r. o., plátci DPH, a dnes nám dorazilo zboží i faktura (bez VAT) z VB (taky plátce). Celkem za 6 000 Kč. Tzn. udělám reverse charge - řádek v přiznání k DPH 7 a 43. Je to prosím tak? A ještě bych měla otázku ke clu. Měla jsem za to, že clo řeší přepravní společnost (zboží nám dodalo DPD) - zatím nás ale nikdo nekontaktoval, žádný dokument jsme neobdrželi. Mám to nějak řešit nebo ne? 

Doplnění dotazu: K faktuře z Velké Británie nám přišla informace, že pod poplatky, kterou jsou v ní vyúčtovány, se kryje i dovozní poplatek účtovaný GSP. Může to tedy souviset s tím, že nám nebylo vyměřeno clo?

Recyklační příspěvky na elektroodpad

ID27995 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak účtovat recyklační příspěvky na elektroodpad, které jsou nově povinně uváděny na fakturách jako samostatná položka pro prodeji zboží. Ptám se z pohledu prodejce v řetězci, ne z pohledu výrobce. (MD 315/D 321 + MD 311/D 315, MD 548/D 321 + MD 311/D 645, MD 504/D 321 + MD 311/D 604, příp. jinak). 

Výroba zubní korunky

ID27978 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Na jaký účet se bude účtovat tržba za zubní korunku? Jako vstup na výrobu je materiál a práce. Bude se účtovat na 601 nebo 602?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru