Otázky s klíčovým slovem: Zápůjčka

počet otázek s klíčovým slovem : 90Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Test nízké kapitalizace

ID29240 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel zapůjčil na základě smlouvy o bezúročné zápůjčky do své firmy 500 000 Kč. V roce 2021 udělal dodatek ke smlouvě, že částka 400 000 Kč se mění na zápůjčku úročenou, 100 000 Kč zůstává bezúročná. Dle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů je nutné vypočítat test nízké kapitalizace v případě spojených osob. Do výpočtu průměrného denního stavu se započítávají všechny půjčky od jednatele, tedy i ty bezúročné - vychází se z částky 400 000 Kč nebo 500 000 Kč? Celková zápůjčka bude vrácena až za 5 let (2025).

Půjčka poskytnutá ze s. r. o. jinému s. r. o. a její účtování

ID29072 | | Romana Smékalová

Společnost s r. o. poskytla druhému s. r. o. (ve kterém je stejný společník, nicméně se nejedná o matku a dceru) půjčku s obvyklým úrokem. Dlužník si přijatou půjčku bude účtovat na účtu 249. Na jaký účet bude poskytnutou půjčku účtovat věřitel a v jakém řádku státního výkazu rozvahy v plném rozsahu se mu tím pádem poskytnutá půjčka projeví? Předpokládáme, že úroky pak bude věřitel účtovat na stejný účet.

Půjčka OSVČ do s. r. o.

ID29038 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ půjčil peníze své s. r. o., kde je jediný společník. Co z toho vyplývá a jak správně zaúčtovat? 

Zápůjčka a a oznámení o osvobozených příjmech dle § 38v ZDP

ID29002 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Zapůjčil jsem dceři 10 mil. Kč (smlouvou o zápůjčce) na nákup bytu. Dle § 3 odst. 4 ZDP úvěry a zápůjčky nejsou předmětem daně. Oznámení o osvobozených příjmech se na úvěry a zápůjčky nevztahuje. Nemusí proto dcera hlásit tuto zápůjčku na koupi bytu správci daně?

Půjčka jednatele do s. r. o.

ID28931 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. B má jednatele pana Nováka a 100% společníkem je s. r. o. A. Pan Novák je zároveň většinovým společníkem s. r. o. A. Pokud pan Novák dá půjčku do s. r. o.B (kde figuruje jako jednatel a společníkem je s. r. o. A), může být tato půjčka bezúročná? Jaký to bude mít daňový dopad? 

Úroky ze zápůjčky od společníka fyzické osoby

ID28869 | | Ing. Christian Žmolík

Právnická osoba společnost s ručením omezeným přijala úročenou zápůjčku od společníka fyzické osoby v prosinci 2020. K 31. 12. 2020 zápůjčka včetně úroku nebyla splacena. Úrok byl k 31. 12. 2020 vyčíslen a zaúčtován. Z důvodu aplikace § 24 odst. 2 písm. zi) zákona o daních z příjmů se jedná o nedaňovou položku. Můj dotaz se vztahuje k § 25 odst. 1 písm. w), zda je nutné k 31. 12. 2020 provádět i test kapitalizace u tohoto nezaplaceného úroku ze zápůjčky od společníka fyzické osoby už v roce vypočtení úroku dle smlouvy o zápůjčce? A případně provádět již v tomto roce příplatek mimo základní kapitál? Nebo se může provádět test kapitalizace až v roce vyplacení úroků fyzické osobě společníkovi? A i až v tomto roce případně provádět příplatek mimo základní kapitál? Jde o to, abychom v budoucnu z tohoto neuskutečněného testu kapitalizace a případné úpravy vlastního kapitálu nepřišli o možnost daňové účinnosti těchto úroků? 

Prodej zboží společníka do společnosti s. r. o.

ID28701 | | Ing. Petra Konderlová

Po založení splečnosti prodal společník společnosti zboží k prodeji. Vzhledem k tomu, že to bylo na začátku činnosti společnosti, neměla tato finanční prostředky k zaplacení. Je možné účtovat tuto transakci takto: MD 504/D 365 jako půjčka společníka s tím, že až se zboží prodá, tak se to společníkovi vrátí? 

Zápůjčka společníka do vlastní s. r. o.

ID28427 | | Ing. Jiří Vychopeň

Pokud společník poskytne své s. r. o. bezúročnou půjčku (v případě nedostatečné hotovosti), je nějaká povinnost v určitém období půjčku vrátit? Případně pokud není splacena do 3 let (jako závazky z faktur) přidanit? Je povinnost uvádět příjmy z koňských dostihů (výhry, které jsou bez DPH) v nějakém řádku daňového přiznání k DPH (např. ř. 50)?

Půjčka otec - dcera

ID28455 | | Ing. Petra Konderlová

Dcera si chce pořídit byt. Vzhledem k tomu, že studuje, nedostane hypotéku. Není bonitní klient. Může dcera koupit byt, bude vlastníkem a otec uhradí ze svého účtu cenu bytu? Je možnost, aby otec dceři poslat peníze na její účet a dcera byt zaplatila za byt? Hodnota bytu bude cca 10 mil. Kč.

Úroky ze zápujčky synovi

ID28384 | | Ing. Josef Rajdl

Syn podniká a chtěl si pro svoje podnikání zakoupit stroj. Protože podniká první rok nedostane u banky úvěr na stroj, vezme si tedy u banky úvěr jeho matka. Synovi potom částku z úvěru poskytne pro zakoupení stroje. Syn hradí matce zpátky jistinu i úrok, který matka zaplatí své bance. Matka tedy zaplatí bance jistinu a úrok a stejnou částku jí vrací syn. Je u matky úrok zdanitelný příjem, který musí uvádět do svého daňového přiznání? Pokud ano, nemůže být uvedeno v § 10 zákona o daních z příjmů - kde by se uvedl příjem úroku od syna a zároveň částka úroku uhrazena bance do výdajů, tedy by základ daně byl 0 Kč? Ona na tom nic nezíská, pouze pomohla synovi k získání finančních prostředků na nákup stroje, který potřebuje k podnikání. Lze u syna uplatnit úrok do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru