Otázky s klíčovým slovem: Zaměstnanecké benefity

počet otázek s klíčovým slovem : 110Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Příspěvek zaměstnavatele na dopravu

ID29052 | | Ing. Petra Konderlová

Uaměstnavatel chce poskytovat benefit - příspěvek na dopravu. Je rozdíl v tom, když zaměstnanec dostane celkovou částku např. 500 Kč nebo podle vzdálenosti dopravy např. 10 Kč /km? Co plyne za povinnost zaměstnavateli a zaměstnanci - bude z tohoto benefitu zaměstnanec odvádět sociální pojištění, zdravotní pojištění a bude se to danit na obou stranách?

Zvýhodněná cena zaměstnancům, daň z příjmu firmy

ID28921 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud prodám zvýhodněně zboží zaměstnancům místo běžné ceny 24 000 Kč (20 000 + 4 000 DPH) za 18 000 (15 000 + 3 000 DPH) včetně DPH, tak dodaním do mzdy podle § 6 odst. 3 rozdíl ve výši 6 000 Kč, který bude podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Jak je to ale se zdaněním firmy u této transakce ve vztahu k § 23 odst. 7 - počítá se zaměstnanec jako (jinak) spojená osoba a je nutné dále zvýšit základ daně o 3 000 (18 000 -3 000) Kč v přiznání DPPO firmy, nebo nikoliv? Dalo by se nezvýšení základu opřít podobně jako benefit zaměstnance při využití firemního auta i pro soukromé účely, kde již v DPPO nic nedaníme (pouze se to daní ve mzdách zaměstnance)?

Zvýhodněná cena zboží pro zaměstnance, daňové aspekty

ID28770 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zaměstnavatel by chtěl nastavit benefit pro zaměstnance v podobě zvýhodněných cen v prodejně - konkrétně umožnit nákup zboží v hodnotě skladových cen a přirážky režijních nákladů 10 % (do určité celkové hodnoty za rok - např. 20 000 Kč). Uvažujeme správně, když zaměstnanec této akce využije, tak se mu musí dodanit do mzdy (včetně soc. a zdrav.) v měsíci využití „této slevy“ rozdíl mezi běžnou prodejní ceny zboží a cenou zvýhodněnou, kterou nákladově vypočetl zaměstnavatel, přičemž obě ceny bereme včetně DPH. Z pohledu DPH zvýhodněná cena zaměstnanci (pokud není zároveň statutární orgán) nemá naopak na nějaké dodatečné dodanění DPH. Zaměstnavatel argumentuje, že zaměstnanci se v sortimentu vyznají a toto zboží by za plnou cenu nekoupili, proto se mu nelíbí varianta srovnání cen s ostatními zákazníky. A chtěl by zkrátka stanovit cenu níže bez dodanění, ale to si myslím není možné? Naopak pokud zaměstnanec nevyužije zvýhodněnou slevu v prodejně, tak mu nic za celý rok dodaňovat do mzdy nemusíme, je to tak?

Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance

ID28853 | | Bc. Stanislav Suchan

Zaměstnavatel se rozhodl přispívat na školné dětí svých zaměstnanců. Jedná se o příspěvek vždy poskytovaný bezhotovostně na účet příslušné školy. Příspěvek se poskytuje na školné soukromých škol - základních, středních i vysokých. Jaký daňový režim bude u zaměstnavatele a zaměstnance? 

Automobil poskytnutý zaměstnanci i pro soukromé účely

ID28838 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Firma přiřadí zaměstnanci pracujícím na DPP v letních měsících jako benefit automobil i pro soukromé účely. Zaměstnancova DPP je 5 000 Kč, hodnota auta včetně DPH je 300 000 Kč. Jaký režim dodanění do mzdy bude za toto auto v částce 3 000 Kč (1% ) - bude tam sociální i zdravotní, nebo pouze zdravotní (ZMR), nebo tam nebude za automobil žádné dodanění pojistného (a příjem za auto bude v režimu DPP - tedy celkem 5 + 3 = 8 000 Kč)?

Vitaminy pro zaměstnance

ID28846 | | Ing. Ivana Pilařová

Může být poskytování vitamínů pro zaměstnance považováno za daňový náklad a můžeme uplatnit DPH? Třeba jako ochranný nápoj? Nebo se jedná o benefit, kde bychom museli účtovat na 528 a neuplatňovat DPH? Případně je nějaká šance, jak uplatnit DPH? 

Akce pro zaměstnance

ID28814 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost pořádá několikrát do roka akci pro zaměstnance - teď uspořádala rybářské závody, zaplatila rybářské stanoviště a občerstvení. Lze účtovat tyto náklady nedaňově na účet 548, nebo jak správně účtovat? 

Prodej akcií mateřské společnosti zaměstnancům dceřiné společnosti

ID28797 | | Bc. Stanislav Suchan

Jsme dceřiná společnost vlastněná 100% naší mateřskou společností. Mateřská společnost bude prodávat akcie našim zaměstnancům (zaměstnancům dceřiné společnosti). Prodej bude za zvýhodněné ceny, tj. za ceny nižší než ceny stanovené znaleckým posudkem. Bude takový příjem příjmem našich zaměstnanců, a pokud ano, jakým způsobem bude postupováno při zdanění rozdílu ceny (mezi prodejní cenou a cenou stanovenou znaleckým postupem) u našich zaměstnanců a zda tento příjem bude podléhat odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Poukaz do firemní prodejny jako benefit pro zaměstnance

ID28771 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnavatel uvažuje nad zavedením benefitu pro zaměstnance v podobě poukazů v prodejně zaměstnavatele. Tyto poukazy by rozdával až na vyžádání pouze těm zaměstnancům, kteří o to budou mít zájem (sportovní potřeby) a vedl by evidenci, kde by sledoval, zda by nepřekročili roční limit. Pravidla by byla taková, že jednou za rok může zaměstnanec požádat maximálně o 10 poukazů po 500 Kč. Pětsetikorunový poukaz by bylo možné možné uplatnit na každou 5000 Kč nákupu - tzn. např. za 20 000 Kč nákup za rok by zaměstnanec mohl uplatnit poukazy v hodnotě 2 000 Kč. V tom případě by se při rozdání, které by bylo až na zaměstnancovo zažádání, odvedlo DPH (resp. neodvedlo pokud se sortiment prodává ve více sazbách DPH). Rozdání poukazů máme v plánu účtovat MD 528 (ned)/D 325 a uplatnění poukazu jako snížení pohledávky vůči zaměstnanci MD 325/D 311. Poukazy nechceme rozdávat všem automaticky, protože víme, že někteří nevyužijí a administrativně bychom si vše ztížili. Je tento postup možný a správný?

Penzijní připojištění u dohody o provedení práce

ID28618 | | Ing. Petra Konderlová

Naše zaměstnankyně je zaměstnaná na hlavní pracovní poměr a bude s ní pracovní poměr ukončen (odchodem do důchodu). Zaměstnankyni zaměstnavatel poskytuje jako benefit, měsíčně 2 000 Kč penzijního připojištění. Organizace by ráda nadále využívala její zkušenosti a dohodla se s ní, že s ní uzavře dohodu o provedení práce (odměna 9 900 Kč) a současně jí chce nadále přispívat 2 000 Kč penzijní připojištění. Je možné u dohody o provedení práce přispívat měsíčně penzijní připojištění (v zákonném limitu)? Pokud ano, mělo by v takovém případě penzijní připojištění vliv na odvody sociálního a zdravotního pojištění? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru