Otázky s klíčovým slovem: Vstupní cena

počet otázek s klíčovým slovem : 139Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Monitorovací jednotka os. automobilu

ID28990 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnost v letošním roce zakoupila osobní vozidla pro služební i soukromé účely. Těmto vozům byla namontována GPS jednotka pro vytvoření elektronické knihy jízd. Jednotka vč. montáže stála cca 7 000 Kč. Je GPS jednotka (ccs carnet) součástí vstupní ceny vozidla? 

Stanovení vstupní ceny bytu pro odpisování bytu k pronájmu

ID28644 | | Ing. Jiří Vychopeň

Koupil jsem byt do osobního vlastnictví, který pronajímám v § 9 zákona o daních z příjmů. V kupní smlouvě je uvedena jedna kupní cena za všechny nemovitosti s tím, že jsem za smluvní cenu koupil : -bytovou jednotku stojící na pozemku o výměře 411 m2 -s bytovou jednotkou související spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl na pozemku v poměru MD 401/D 11393. Pozemky jsou vyloučeny z odpisování. Jak mám stanovit vstupní cenu bytu pro odpisování? Bude třeba znalecký posudek, který ocení byt, spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl na pozemku? Tuto cenu znalce pak rozpočítám koeficientem (znalecký posudek/kupní cena) s tím, že odpisovat budu pouze bytovou jednotku? Bez pozemku a bez podílu na společných částech budovy? 

Poradenství k investiční pobídce - součást vstupní ceny majetku

ID28521 | | Bc. Stanislav Suchan

Firma plánuje novou výstavbu. Za tímto účelem čerpala poradenské služby v souvislosti s analýzou možného financování investice formou investiční pobídky. Zároveň si nechali vypracovat „manuál“ pro postup při účtování a vedení agendy v souvislosti s investiční pobídkou. Mohou tyto náklady vstoupit do pořizovací ceny toho daného majetku? 

Prodloužená záruka

ID28172 | | Ing. Jiří Nigrin

Dne 24. 2. 2021 bylo pořízeno auto za 960 000 Kč bez DPH. Auto bylo zařazeno do majetku k datu 24. 2. 2021. Dne 3. 3. 2021 je vystavená faktura (tedy naše přijatá) na jednorázové pojistné na 3 roky - prodloužená záruka 56 000 Kč v nulové sazbě. Faktura se zadá na účet pořízení majetku a o tuto částku se navýší vstupní cena auta na kartě majetku, je to správně? Nevadí, že záruka byla dokoupena až několik dní po autě? 

Poplatek za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu

ID28005 | | Ing. Christian Žmolík

Můžeme poplatek za odvod ze ZPF dát celý do nákladů nebo bude součástí pořízení dlouhodobého majetku? Firma zakoupila pozemek a na jeho části bude stavět halu, za vynětí ze zemědělského půdního fondu nám byl vyměřen poplatek.

Výpočet 1% ze vstupní ceny pro zdanění vozidla užívaného pro soukromé účely

ID27419 | | Ing. Zdeněk Morávek

Vstupní údaje:

1. Jsme příspěvková organizace kraje

2. obdrželi jsme od zřizovatele bezúplatným převodem ojeté vozidlo, zřizovatel jej odepisoval, zůstatková hodnota 0 Kč.

3. vozidlo užívá náš zaměstnanec pro soukromé účely.

4. vozidlo je oceněno znaleckým posudkem na 112 000 Kč Dotaz: Jakou hodnotu použít (1 %) pro zdanění nepeněžitého příjmu zaměstnance dle § 6 ZDP?

Jakou v případě, že bychom neměli znalecký posudek? Je správně vozidlo zaúčtováno na 022 v původní PC cca 500 000 Kč + odepsané do nuly?

Poplatek za přepis jako součást vstupní ceny vozidla

ID26978 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud koupím starší vozidlo, zařadím do užívání v 03/2020, ale nechám přepsat do technického průkazu až v 07/2020, bude správní poplatek za přepis součástí vstupní ceny vozidla? 

Poměrný nárok na odpočet DPH

ID26866 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ, čtvrtletní plátce DPH, koupil nový automobil, který vložil do majetku. Odhadem bude tento automobil využívat z 15 % pro soukromé účely. U faktury za nákup vozu tedy poníží nárok na odpočet DPH o těchto 15 % a pokud na konci roku zjistí, že se ve skutečnosti poměr použití pro soukromé účely liší o více než 10 % oproti odhadu, provedete opravu odpočtu daně. Takto postupuje další 4 roky. Jakým způsobem se krátí DPH u PHM, oprav, nákupu zimních pneu atd.? Ihned při nákupu dle odhadu o 15 % a ke konci roku se také provádí oprava odpočtu jako u odpočtu za automobil? Jaká je výše vstupní ceny vozu pro stanovení odpisů?

Vstupní cena osobního automobilu

ID26528 | | Ing. Jiří Nigrin

Dne 26. 6. jsme zakoupili od prodejce vozidel osobní automobil v ceně 213 222 Kč + DPH, tj. 257 999 Kč. Tento jsme fyzicky převzali až 2. 7. Na velký technický průkaz vozidla ještě stále čekáme. Má nám být doručen z ústředí prodejce v Praze. Prozatím jsme 17. 7. nechali provést technickou prohlídku vozidla pro účely evidence v částce 413 Kč + DPH, tj. 500 Kč. Až nám dojde technický průkaz vozidlo zaevidujeme. Za toto zaevidování nám bude zřejmě vyúčtováno 800 Kč. Vozidlo používáme od 2. 7. Zajímá nás, co vše vstupuje do vstupní ceny vozidla pro účely odpisu a pro účely 1 % za soukromé používání vozidla zaměstnancem dle § 6 zákona o daních z příjmů?

Vinice, dotace a zařazení majetku

ID26479 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma obdržela rozhodnutí od SZIF, že se ji poskytuje finanční podpora na opatření ""Změna odrůdové skladby vinice"" pro díl půdního bloku. (pro upřesnění: pozemek není ve vlastnictví firmy, ale má ho pronajatý od fyzické osoby) Firma zatím má nedokončenou investici vinice (pozemkové úpravy, výsadba a pořízení sazenic vinné révy atd.) na účtě 042. Může tuto podporu chápat jako snížení účtu 042 a tedy implicitně snížení pořizovací ceny pro účetnictví i snížení vstupní ceny majetku pro účely daňového odepisování? V jakém roce je možné začít odepisovat tento majetek? Zatím jsme našli, že až po dosažení plodonosného stáří vinic. (různé u různých odrůd). Mohu se tímto řídit?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru