Otázky s klíčovým slovem: Ukončení pracovního poměru

počet otázek s klíčovým slovem : 360Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost

ID29364 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanci jsme dali výpověď ve zkušební době, kterou podepsal na pracovišti a ten den odpoledne zašel k lékaři a byla mu vystavena neschopenka. Platí konec pracovního poměru ten den, nebo se prodlužuje o dny neschopnosti?

Prodloužení smlouvy na dobu určitou

ID29325 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec měl první pracovní smlouvu na dobu určitou na 6 měsíců, poté mu byla prodloužena o 1 rok a následně dostal smlouvu na dobu neurčitou. Nyní ukončil na vlastní žádost pracovní poměr. V jednom případě po měsíci, ve druhém případě po dvou měsících se chce opět vrátit do organizace. Můžeme s ním uzavřít opět smlouvu na dobu určitou na 6 měsíců a případně prodloužit o další rok?

Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená

ID29208 | | JUDr. Petr Bukovjan

Pracovní poměr zaměstnance byl ukončen 31. 10. 2018 výpovědí ze strany zaměstnavatele, ale na základě potvrzení soudu došlo ze strany zaměstnavatele k neplatnému rozvázání tohoto pracovního poměru. Zaměstnanec na svém zaměstnávání trval. V 7/2020 se vrátil zpět do zaměstnání. Za období 11/2018 – 6/2020 mu bude poskytnuta náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Vznikl zaměstnanci za toto období (10/2018 – 6/2020) nárok na dovolenou? Při výstupu mu byla vypořádána dovolená do 10/2018. V případě, že vznikl, jak s touto dovolenou naložit: Je možné celý nárok této dovolené zaměstnanci určit k vyčerpání v roce 2020 – je k tomuto nutná písemná žádost zaměstnance o převedení této dovolené? Může zaměstnavatel o převedení dovolené rozhodnout i bez žádosti zaměstnance? Jak postupovat v případě, že zaměstnanec o toto nepožádá?

Datum předání pokladny

ID29119 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Mám dotaz, jaké datum uvést na protokolu o předání pokladny, skladu a podobně, když stávající pracovník končí pracovní poměr 31. 8. 2021 a nový nastupuje až od 13. 9. 2021. Je však ochoten přijít převzít pokladnu, sklad atd. již 31. 8. 2021. 

Nemoc v rámci výpovědní doby

ID29146 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec ukončil pracovní poměr. Bude končit k 30. 9. 2021. Nyní je v pracovní neschopnosti. Prodlužuje se mu výpovědní doba po dobu nemoci? Zaměstnanec podal výpověď sám.

Ukončení pracovního poměru

ID29130 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně byla v pracovní neschopnosti od 30. 9. 2020. Ke dni 31. 5. 2021 byla uznána invalidní ve vyšším stupni invalidity. Dne 12. 8. 2021 nám bylo sděleno OSSZ, že jí byla ukončena pracovní neschopnost ke dni 30. 6. 2021. Do zaměstnání tedy od 1. 7. 2021 do dnešního dne nenastoupila. Jak správně rozvázat pracovní poměr ke dni ukončení pracovní neschopnosti 30. 6. 2021? 

Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou

ID29110 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci podle § 52 odst. a), výpovědní doba uplyne 31. 10. 2021, zaměstnanci obdrží odstupné dle § 67. Zaměstnanci, kteří mají pracovní smlouvu na dobu určitou do 30. 11. 2021, mají také nárok na odstupné dle § 67 dle délky zaměstnání? Nebo je možné nedat těmto zaměstnancům výpověď, ale počkat na uplynutí doby, na kterou je pracovní smlouva sjednána, s tím, že v měsíci listopad by jim náležela náhrada mzdy z důvod překážek na straně zaměstnavatele?

Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

ID29054 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Do kolika dnů má zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti? Program nám potvrzení vystavuje až po spočítání posledních mezd, avšak zaměstnanec tlačí na vydání ihned při ukončení pracovního poměru.

Odstupné dohodou podle § 49 zákoníku práce

ID29026 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Se zaměstnancem byla uzavřena dohoda u rozvázání pracovního poměru. Dohoda je stručná, je pouze uvedeno: Zaměstnavatel určil, že zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši pětinásobku měsíčního průměrného výdělku. Dohoda neobsahuje žádný odkaz na ustanovení zákoníku práce, pouze v hlavičce je uvedeno: Odstupné dohodou podle § 49 ZP. Je správný postup, že odstupné bylo zahrnuto do vyměřovacího základu pro odvod sociálního i zdravotního pojistného? Jedná se o daňově uznatelný náklad, nebo bude tento náklad (jak odstupné, tak odvody na ZP a SP) při podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na řádku 40 vyloučen a zvýší se tak daňový základ?

Výplata po skončení pracovního poměru

ID29013 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

 

Zdravotní personál obdržel za období epidemie koronaviru bonus 75 000 Kč. Nyní řešíme mzdu pracovníků, kteří se na zvládání krize podíleli, ale v současné době nejsou již zaměstnanci. Pracovní poměr řádně ukončen – předán zápočtový list, evidenční list, potvrzení o výši příjmu. Nyní řešíme jejich dotaz, zda i oni obdrží odměnu. Lidsky ano, účetně nemáme řešení. Napadla nás DPP, ale jak vykázat odměnu za práci, která byla provedena v minulém období? Nebo je máme znova přijmou na jeden den, přihlásit, vyplatit, propustit se vším všudy, odhláška, nové ELDP, potvrzení o výši přijmu... nebo nemají prostě nárok?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru