Otázky s klíčovým slovem: Technické zhodnocení

počet otázek s klíčovým slovem : 551Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nové LED osvícení

ID29232 | | Ing. Jiří Vychopeň

Rozhodli jsme se v kancelářích a výrobních prostorech naší společnosti přejít z běžného osvícení na LED světla. Předpokládáme výměnu za cca 50 000 Kč. Výměnu provedou naši zaměstnanci. Je toto oprava nebo technické zhodnocení? Předpokládám, že je to oprava, jelikož se nezmění funkce ani účel použití budovy a nezmění se technické parametry.

Technické zhodnocení majetku

ID29242 | | Ing. Christian Žmolík

Jestliže provedu technické zhodnocení na majetku, který byl pořízen před rokem 2021, tak počítám s částkou 80 000 Kč nebo jen 40 000 Kč? Jen poznamenám, že se řídíme hranicí, která je uvedena v zákoně o daních z příjmů. Uvažuji pouze teoreticky. 

Oprava vozu, registrační značka v depozitu

ID29156 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba letos koupila auto na LPG, registrační značku odevzdala do depozitu a probíhá rozsháhlá oprava. Po ukončení opravy registrační značku vyzvedne a začne provozovat. Lze zahrnout faktury za opravy a náhradní díly přímo do výdajů? Odpis by pak byl z kupní ceny vozu? Nebo opravy musí vstupovat do ceny vozu?

Technické zhodnocení budovy nebo oprava bytové jednotky

ID29066 | | Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

Společnost s. r. o, vlastník bytového domu, pronajímá v domě byty fyzickým osobám-osvobozené nájemné. Jeden byt o velikosti 1+1 zamýšlí vlastník domu spojit s bytem druhým (garsonkou), byty mají společnou zeď, ve které se udělá otvor pro nové pokojové dveře (koupí se futra, pokojové dveře + klika) a tím dojde k propojení místností a stávající byt 1+1, bude zvětšen na byt 1+2. Vstupní vchodové dveře u garsonky se zazdí a u vchodových dveří u bytu 1+1, se koupí nová futra + nové vchodové dveře, protože je potřeba, aby byly vchodové dveře u nového bytu na druhé straně, než byly původní. V garsonce je stávající podlaha prkenná. Prkna jsou poškozená, tudíž dojde k položení OSB desek a potom k položení nového lina, nebo plovoucí podlahy. Celková předpokládaná cena úprav nepřesáhne 80 000 Kč. Bude se jednat o technické zhodnocení budovy, anebo o opravu?

Technické zhodnocení na pronajatém majetku

ID29068 | | Ing. Martin Děrgel

Akciová společnost má od své dceřiné společnosti (s. r. o.) pronajatu nemovitost - výrobní závod. Jedná se o jednu budovu, zařazenou u dceřiné společnosti pod jedním inventárním číslem. Na této budově bylo v roce 2015 nájemcem (mateřskou společností) provedeno technické zhodnocení spočívající formou přístavby. Toto technické zhodnocení je se souhlasem vedení vlastníka nemovitosti nájemcem odepisováno. Nyní v roce 2021 bude na stejném objektu stejným nájemcem provedeno další technické zhodnocení, nájemcem financované, přičemž se opět předpokládá jeho odepisování nájemcem. Otázka zní, zda toto "druhé" technické zhodnocení bude u nájemce zařazeno jako samostatně odepisovaný majetek s novým inventárním číslem nebo se bude jednat o provedení technického zhodnocení na již dříve provedeném technickém zhodnocení, samozřejmě s naprosto jiným účetním i daňovým dopadem.

Prodej bytů a obrat pro účely DPH

ID28932 | | Ing. Martin Děrgel

Nově vzniklé s. r. o. mající oprávnění k nákupu a prodeji nemovitostí, realitní činnost bude nakupovat starší byty, které následně plánuje dle aktuální situace na trhu prodávat či pronajímat. dotaz: obrat na prodeji bytů bude víc jak 1 mil. Kč, jelikož se jedná o starší byty, jedná se o osvobozený prodej, čili i při překročení hranice 1 mil se nemusí registrovat. Byli upozorněni, že nesmí vyfakturovat byť ani 1 Kč za zdanitelnou činnost - poradenství, zprostředkování prodeje, krátkodobý nájem k parkování vozidel, krátkodobý ojedinělý nájem do 48 hodin. zajímá nás: jakým způsobem o nákupu účtovat- a) u bytu, který je v osobním vlastnictví b)u bytu, který je ve družstevním vlastnictví- kde je sepisována smlouva o Převodu členských práv a povinností zboží či o dlouhodobém hmotném majetku - jak účtovat v jednom roce náklady na běžnou údržbu bytu-výmalba, výměna rozbité či poničené sanity, vypínače, digestoře, pevně zabudovaných spotřebičů v kuchyňské lince, případně nové kuchyňské linky - jak účtovat výměnu oken, žaluzií, radiátorů, elektroinstalace, vodoinstalace- jako tech. zhodnocení, neboť rozvody mohou vést v novém zabudování ve zdi, nebude výměna uskutečněna v původních rozvodech - jak účtovat nákup a pak následný prodej právě těchto členských družstevních práv a povinností- lze na něj nahlížet jako na převod obchodních podílů čili jako na finanční činnost § 54 a tedy opět jen osvobozená činnost, důležité pro obrat DPH. - jak účtovat v jednom roce náklady typu služeb home staging, fotodokumentace - dle mého názoru rovnou do nákladů, i když k prodeji dojde až v následujícím roce.

Technické zhodnocení hmotného majetku, více menších modernizacích

ID29042 | | Bc. Stanislav Suchan

Firma vlastní budovu. Během roku je na této budově víc různých malých technických zhodnocení do limitu, které spolu nesouvisejí. Firma používá účetní i daňový limit pro technické zhodnocení 80 000 Kč. V březnu firma udělá vnitřní rozvody za 20 000 Kč pro odsávání. V dubnu v jiné místnosti pořídí vestavnou skříň za 40 000 Kč, v květnu kuchyňskou linku za 30 000 Kč (opět jiná místnost). Další měsíc modernizuje výlohy za 20 000 Kč, tzn. za celý rok se jedná o zhodnocení vyšší než 80 000 Kč, ale jednotlivá akce modernizace je vždy s nižší hodnotou. Firma účtuje zatím vše na 548.AE (budova X). Je nutné v měsíci, kdy jednotlivé akce dohromady činí víc než 80 000 Kč v součtu evidovat jako technická zhodnocení zápisem MD 042/D 548.AE nebo se mohou evidovat do nákladů, protože tyto akce spolu nesouvisí? Pokud je nutné toto evidovat jako technické zhodnocení, tak se zařadí tato technická zhodnocení jedenkrát za rok po poslední akci dohromady nebo postupně zvyšují 022 během samotného roku?

Úprava účetní ceny nemovitosti

ID28733 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost (neplátce DPH) je vlastníkem nemovitosti, která byla pořízena v roce 2006. Od roku 2011 společnost provedla opravy, úpravy a technické zhodnocení, které byly hrazeny ze zdrojů společníka (tyto prostředky se neobjevily v účetnictví ani jako jeho půjčka). Objekt se společnost rozhodla prodat. Samozřejmě hodnota prodávané nemovitosti je vyšší než cena účetní a to právě proto, že byla zhodnocována. Lze nějakým způsobem o částky technického zhodnocení navýšit účetní cenu nemovitosti pro případný prodej? Objekt (dům) se účetně odepisoval, daňově ne. Firma negenerovala zisky. 

Úprava odpočtu technického zhodnocení objektu, který je v majetku společnosti

ID28730 | | Ing. Jan Ployer

V roce 2007 společnost koupila dům, od roku 2010 postupně, dle finančních podmínek, dům technicky zhodnocovala na základě stavebního povolení. Technické zhodnocení nebylo dokončeno dle podmínek pro kolaudaci, objekt nebyl dosud zkolaudován. To znamená, že technické zhodnoce nebylo zařazeno do užívání, nemám kolaudaci. Technické zhodnocení bylo provedeno z 90 % od neplátců DPH, cca 10 % bylo do plátců, byl uplatněn 100% nárok na odpočet DPH. Objekt byl používán k 100% k ekonomické činnost ( ubytovací činnost). V dubnu 2021 byl objekt prodán (důvodem ekonomická krize společnosti, covid zákaz pronajímání, společnost objekt splácela, musela hradit energie a neměla příjmy.) Kolaudaci třeba dořeší nový majitel (občan). Jak se firma vypořádá s DPH, které uplatnila od plátců, bude ho muset vrátit v plné výší? 

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku

ID28732 | | Ing. Jiří Nigrin

Ve vnitřním předpisu od 1. 1. 2021 máme nový limit pro odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení 80 000 Kč bez DPH, firma je plátcem DPH. Daňové odpisy firma bude používat i jako účetní. Mohu pro drobný hmotný a nehmotný majetek také stanovit ve vnitřním předpise limit 80 000 Kč? V případě pořízení většího množství drobného majetku (na příklad nábytku) musím celkovou hodnotu časově rozlišit - na příklad na 2 roky? U nehmotného majetku (ochranné známky) musím také časově rozlišovat? Uplatněné náklady u tohoto nehmotného majetku by byly i daňově uznatelné? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru