Otázky s klíčovým slovem: Stravování

počet otázek s klíčovým slovem : 221Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Stravenkový paušál

ID29342 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnavatel od 1. 1. 2021 vyplácí svým zaměstnancům stravenkový paušál. Zaměstnanci mají rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (Po-Pá/40h). Ve vnitřím mzdovém předpisu stanovili výšku stravenkového paušálu na 75 Kč za odpracovanou směnu s tím, že musí odpracovat alespoň 3 hodiny ve směně. 1. Má nárok zaměstnanec na stravenkový paušál i za mimořádnou směnu, předem naplánovanou? O tuto směnu odpracuje v následujících měsících méně. 2. Když by za tuto mimořádnou směnu čerpal náhradní volno, má nárok v daném měsíci na stravenkový paušál? 3. Jednalo by se o přesčas, je splněna podmínka odpracování 3 hodin ve směně, náleží mu za tuto směnu stravenkový paušál? 4. V případě, že by neměl a zaměstnanec nárok na stravenkový paušál a i přesto mu ho zaměstnavatel vyplatil, jednalo by se pouze o nedaňový náklad nebo by se musel zvýšit vyměřovací základ ZP/SP/daň?

DPH u stravovací služby - dovoz obědů, rauty

ID29270 | | Ing. Ladislav Pitner

Jako restaurace poskytujeme stravovací služby, kdy jídlo konzumované v místě provozovny daníme sazbou 10% DPH, rozvoz pizzy a odnos sebou sazbou 15% DPH. Dále rozvážíme obědy do firem - do jedné firmy obědy dovezeme ve várnicích a na místě naše zaměstnankyně vydává v jejich jídelně jednotlivé porce, tuto službu daníme v 10% sazbě DPH. Do jiné firmy ale dovezeme už přichystané porce buď v jídlonosičích nebo zavakuované v menuboxech, jakou sazbu použít u této služby - máme rozdílné názory, kdy já říkám, že pokud stravovací službu neposkytuji už v místě naším zaměstnancem tak jako u první firmy, tak použiji sazbu 15%, majitel ale říká, že je to jídlo se musí nachystat na jednotlivé porce stejně jako v prvním případě, jen se to děje přímo v naší kuchyni a jim už toto jen dovezeme přichystané a chce použít 10% sazbu DPH. Jaký máte prosím názor a jak tedy správně danit? Ještě bych vás požádala o posouzení přípravy rautů na akce, kdy se toto občerstvení doveze někam na místo mimo naši provozovnu, náš kuchař zde vše nachystá, naaranžuje - může být v 10% DPH? 

Příspěvek zaměstnavatele / Stravenkový paušál

ID29262 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnáváme i zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek. Je v tomto případě možné poskytnout stejný příspěvek (stravenkový paušál) jako při plném pracovním úvazku? Jak dlouhá musí být směna pro poskytnutí příspěvku (stravenkového paušálu)? Je možné poskytnout zaměstnanci příspěvek (stravenkový paušál do výše 75,60 Kč) osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti i v případě, že odpracuje pouze část stanovené směny, ať už z důvodů pružné pracovní doby, čerpání půl dne dovolené, návštěvy lékaře, nástupu na nemocenskou v průběhu směny apod.? Ve vazbě na tyto případy se setkáváme s rozdílnými názory. 

Stravenkový paušál - prokurista

ID29114 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost svým zaměstnancům poskytuje peněžitý příspěvek na stravování. 1. Může zaměstnavatel poskytovat tento příspěvek i prokuristovi, který má uzavřenou pouze smlouvu o výkonu funkce prokuristy, pokud bude mít ve smlouvě vymezen rozsah pracovní doby pro výkon funkce, kterou bude zároveň vykazovat v měsíční evidenci pracovní doby? 2. Odměna prokuristy je stanovena jako pevná měsíční odměna. Dle podmínek smlouvy má prokurista nárok na 20 pracovních dnů placeného volna. Bude v evidenci pracovní doby vykazovat čerpání tohoto pracovního volna? Pokud ne, má nárok na peněžitý příspěvek na stravování za dny placeného volna?

Rozúčtování faktury s DPH

ID28802 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme škola, příspěvková organizace. Máme vlastní jídelnu, kde vaříme i pro cizí strávníky - tedy režim doplňková činnost a DPH. Zajímalo by mě správné rozúčtování společné faktury, kdy část je na hlavní činnost (tedy bez DPH) a část na doplňkovou činnost. Rozúčtování: náklad hlavní činnosti, náklad doplňkové činnosti (bez DPH) a zvlášť DPH. Zajímalo by mě, zda DPH bude účtováno v plné výši jako DPH nebo by mělo být pouze ve výši nákladů za doplňkovou činnost. Uvedu praktický příklad: telefon, celková částka 2 939,32 s DPH, z toho: DPH 510,13 Kč. Zaúčtování: 1 987,97 Kč hlavní činnost, 441,22 Kč doplňková činnost, DPH 510,13 Kč. Bude na účtu 343 skutečně plná výše DPH nebo pouze ta část nákladů doplňkové činnosti 441,22 Kč? Pokud ano, pak by na účtu 343 byla částka 92,66 Kč, nikoli 510,13 Kč. Prosím o příslušnou metodiku „rozúčtování DPH“, pokud nějaká existuje. 

Stravenkový paušál

ID28372 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

V případě zlepšení stavu objednávek ve 2. čtvrtletí 2021 a s ním spojeného návratu k ziskovosti zvažuje s. r. o. zavedení stravenkového paušálu. Je možno jej zaměstnancům poskytnout i zpětně, tedy např. paušál za leden až březen 2021 spolu s dubnovou výplatou? A v případě opětovného zhoršení ekonomické situace zase poskytování stravenkového paušálu přerušit?

Stravenky a stravenkový paušál a limitace nákladů

ID28691 | | Ing. Ivana Pilařová

Příspíváme zaměstnancům na stravování stravenkou ve výši 100 Kč, z toho 55 Kč dáváme do daňově uznatelných výdajů firmy a 45 Kč doplácí zaměstnanec a i na jeho straně je to daňově osvobozeno. Problém vzniká při přesčasové práci, tj. pokud podle vnitropodnikových směrnic pracují zaměstnanci déle než 12 hod mají nárok na 2 stravenky. Nevím zda mohu dát do daňových výdajů firmy za tuto delší směnu 2x55 Kč = 110 Kč nebo je to limitováno 70 % hranicí stravného (75,60 Kč) a zda je to i na straně zaměstnance osvobozeno. Také nevím jestli bychom si při poskytování dvou stravenek na delší směnu pomohli přechodem na stravenkový paušál, tam by asi nastal problém opačný – u zaměstnavatele není limitace žádná, ale u zaměstnance by od daně osvobozeno bylo jen do výše 75,60 Kč. Prosím o vysvětlení, jak to s tou limitací 75,60 Kč tedy vlastně je.

Stravné podnikatelská sféra x státní sféra

ID28515 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře se rozhodl poskytovat svým zaměstnancům horní hranici stravného pro státní sféru stanovenou příslušnou vyhláškou. Tedy v roce 2021 při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin 108 Kč. Na straně zaměstnance nejsou předmětem daně do tohoto limitu a na straně zaměstnavatele jsou daňově uznatelným výdajem?

Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené

ID28559 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnancům poskytujeme stravenkový paušál v celkové výši Kč 110 (75,60 + 34,40). Pokud bude zaměstnanec čerpat 1/2 dne dovolené (4 hod.) má také nárok na strav. paušál, ale z celkové částky Kč 110 se mu bude srážet daň, sociální i zdravotní pojištění?

Stravenkový paušál ve svátek

ID28590 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec má 40hodinovou rovnoměrně rozvrženou týdenní pracovní dobu (pondělí až pátek). Ve 4/2021 byl v práci ve svátek - 5. 4. 2021, kde odpracoval celou 8hodinovou směnu. Může za tento den práce ve svátek dostat peněžitý stravenkový paušál? Předpokládám, že se nejedná o přesčas, když svátek vyšel na pracovní den - pondělí.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru