Otázky s klíčovým slovem: Služby

počet otázek s klíčovým slovem : 1053Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej bytů a obrat pro účely DPH

ID28932 | | Ing. Martin Děrgel

Nově vzniklé s. r. o. mající oprávnění k nákupu a prodeji nemovitostí, realitní činnost bude nakupovat starší byty, které následně plánuje dle aktuální situace na trhu prodávat či pronajímat. dotaz: obrat na prodeji bytů bude víc jak 1 mil. Kč, jelikož se jedná o starší byty, jedná se o osvobozený prodej, čili i při překročení hranice 1 mil se nemusí registrovat. Byli upozorněni, že nesmí vyfakturovat byť ani 1 Kč za zdanitelnou činnost - poradenství, zprostředkování prodeje, krátkodobý nájem k parkování vozidel, krátkodobý ojedinělý nájem do 48 hodin. zajímá nás: jakým způsobem o nákupu účtovat- a) u bytu, který je v osobním vlastnictví b)u bytu, který je ve družstevním vlastnictví- kde je sepisována smlouva o Převodu členských práv a povinností zboží či o dlouhodobém hmotném majetku - jak účtovat v jednom roce náklady na běžnou údržbu bytu-výmalba, výměna rozbité či poničené sanity, vypínače, digestoře, pevně zabudovaných spotřebičů v kuchyňské lince, případně nové kuchyňské linky - jak účtovat výměnu oken, žaluzií, radiátorů, elektroinstalace, vodoinstalace- jako tech. zhodnocení, neboť rozvody mohou vést v novém zabudování ve zdi, nebude výměna uskutečněna v původních rozvodech - jak účtovat nákup a pak následný prodej právě těchto členských družstevních práv a povinností- lze na něj nahlížet jako na převod obchodních podílů čili jako na finanční činnost § 54 a tedy opět jen osvobozená činnost, důležité pro obrat DPH. - jak účtovat v jednom roce náklady typu služeb home staging, fotodokumentace - dle mého názoru rovnou do nákladů, i když k prodeji dojde až v následujícím roce.

Výstavba sociálního rodinného domu a DPH

ID29028 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. má zakázku na výstavbu rodinného domu. Dům odpovídá podmínce pro sociální bydlení. Zákazníkovi by tedy mělo s.r.o. po dokončení prací vystavit fakturu s 15% DPH. S. r. o. pro výstavbu nakupuje stavební materiál nejen z ČR (zde si uplatňuje na vstupu fakturovaných 21 %), ale i z EU. Některé práce pořizuje od subdodavatelů.

1) Pokud je subdodavatel na práce Čech - plátce DPH, bude faktura podléhat přenosu daňové povinnosti. S. r. o. si samovyměří 15 %. Pokud mu ale český subdodavatel prací vyčíslí 15 % či 21 % a dodavatel nechce přepsat fakturu na přenos DPH, znamená to, že si s. r. o. nemůže nic uplatnit, a naopak musí samovyměřit DPH s 15 %?

2) Materiál na stavbu zakoupený v cizině s uvedením DIČ odběratele bude s. r. o. samovyměřovat na vstupu i výstupu s 15 % či 21 %?

3) Pokud má s. r. o. se subdodavatelem sjednanou práci a tento subdodavatel mu na samostatné faktuře bude fakturovat materiál, bude tento materiál podléhat přenosu DPH s vyčíslením 21 % u odběratele, či bude dodavatel na materiál fakturovat 21 % DPH?

DPH u zdravotních služeb

ID28766 | | Ing. Martin Svoboda

Schválené zdravotní zařízení s. r. o., zajišťující zdravotní výkony na smlouvy se zdravotními pojišťovnami (veřejné zdravotní pojištění) v rámci své urologické profese spolupracuje s výrobci léků na zdravotních studii spojených s hodnocením účinnosti léků. Podle protokolů se jedná o osobní jednání s pacienty, výdej medikace, screening pacientů, hodnocení výsledků, poléčebné návštěvy a pod. Celý cyklus je zdravotním výkonem k zajištění a udržení zdraví. Mnohdy se jedná o pacienty v posledních stádii nemoci, pro které je studie poslední šancí další existence. Firma tyto protokoly zajišťuje jak pro zahraniční odběratele tak i tuzemské. Firma je identifikovaný plátce DPH, u fakturace mimo ČR vykazujeme výkony v rámci souhrnného hlášení, do obratu DPH sledujeme drobné výkony nezdravotních výkonů. Je možné považovat tyto výkony za osvobozené plnění bez nároku na DPH, stejně tak jako výkony hrazené ze zdravotního pojištění. Podle výkladu GFŘ pro zdravotní výkony ze 1. 4. 2012, není podstatný způsob úhrady, ale obsah vlastního výkonu. Je možné závazné posouzení případu z moci úřední, aby nebylo pochyb o správnosti postupu? 

DUZP u zahraniční faktury

ID28582 | | Ing. Pavla Hadrabová

U zahraniční faktury za zboží se DUZP považuje datum vystavení faktury (např. 1. 5. 2021) a za toto období tj. 05/2021 dám do přiznání k DPH. Když mám na zahraniční faktuře datum odeslání zboží 30. 4. a datum vystavení 1. 5., fakturu dám do přiznání za 05/2021. Je to tak?

U služby se řídím buď datem vystavení faktury nebo datem uskutečnění plnění, záleží, které je dříve. Podle toho dám do přiznání. Takže pokud mám datum vystavení u služby 1. 5., ale datum uskutečnění 30. 4., tak dám do přiznání za duben. Je to tak správně? 

Občanka Ukrajiny poskytující služby v ČR a na Slovensku

ID28704 | | Bc. Stanislav Suchan

Ukrajinka žije v ČR, ale živnostenský list má vydaný na Slovensku. Poskytuje služby hlavně v ČR. Momentálně se na Slovensku zaregistrovala k DPH a dani z příjmů. Bude odvádět daně pouze na Slovensku?

Vznik identifikované osoby k dani dle § 6l ZDPH

ID28747 | | Ing. Ladislav Pitner

Mám dotaz týkající se přijetí služby ze zahraničí ve vztahu k DPH. Tuzemská společnost, neplátce DPH, přijme službu od společnosti ze třetí země, neusazené v tuzemsku. V paragrafu 6l se píše, že osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou, pokud přijme zdanitelné plnění od „osoby neusazené v tuzemsku“, pokud se jedná mj. o poskytnutí služby. A osoba neusazená v tuzemsku může být jak z jiného členského státu, tak ze třetí země. Tím se česká společnost stává identifikovanou osobou a musí odvést z přijatého plnění DPH. Platí to i v případě, že společnost ze třetí země není plátce DPH a poskytnutím služby je pronájem nemovité věci, který je v tuzemsku osvobozený od DPH podle § 56a. Nájem nemovité věci je osvobozený od DPH, tak podle § 2 odst. 2 zákona o DPH by neměl být zdanitelným plněním, tudíž by to nemělo mít vliv na vznik identifikované osoby. Ale pokud by se jednalo o službu, která není osvobozená od DPH, dojde ke vzniku identifikované osoby? 

Webinář - režim DPH

ID28639 | | Ing. Ladislav Pitner

Slovenský dodavatel, plátce DPH poskytne českému odběrateli, plátci DPH, webinář (český plátce pořídil on-line vstupenku). Jaký je správný režim DPH a způsob vykázání v přiznání DPH na straně odběratele při přijetí této služby? Slovenský dodavatel uvedl na daňový doklad, že částka je osvobozena od DPH. A jaký by byl režim DPH a způsob vykázání v přiznání DPH v případě, že český plátce je dodavatelem této služby pro zahraniční plátce DPH a případně pro běžné občany z jiných zemí?

Fakturace za práci zaměstnance

ID28680 | | Ing. Pavla Hadrabová

Firma, s. r. o, plátce DPH, autodoprava, fakturuje práci svého zaměstnance - práce strojníka, ale bez použití stroje. Lze to vyfakturovat jako službu s příslušnou DPH?

Přeprava zboží

ID28578 | | Ing. Martin Novák

Česká firma s. r. o. plátce DPH (dodavatel) fakturuje české firmě s. r. o. plátce DPH (odběratel - zprostředkovatel přepravy) v měsíci dubnu 2021 přepravu zboží. Nakládka zboží je v České republice (CZ) a vykládka zboží je ve Velké Británii (GB). Bude tato přeprava fakturována s DPH nebo bez DPH a dle kterého paragrafu?

Poskytování internetových služeb a DPH

ID28471 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost Instagram s. r. o., na „vlastním serveru“ v CZ poskytuje světové služby (CZ, EU, třetí země ) plátcům i fyzickým osobám formou „členství“. Kdy klientovi poskytuje správu jeho účtu na Instagramu. Jedná se o položky malé, ale o to více bude vydaných faktur. Domníváme se, že jde o poskytování služby s plněním na území CZ, tedy do obratu se bude zahrnovat vše, co bude v rámci CZ a EU. Mimo obrat budou položky pro služby příjemce, mimo evropský prostor? Po překročení obratu bude registrace a klasický systém tuzemské DPH? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru