Otázky s klíčovým slovem: Sleva na dani

počet otázek s klíčovým slovem : 577Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sleva na dítě

ID29321 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Zaměstnanec uplatňuje slevu na dítě (více než 18 let), potvrzení o studiu donesl, dítě studuje denní studium na vysoké škole  a při studiu je zaměstnáno na plný pracovní poměr (práce na všechny pracovní dny). Má zaměstnanec nárok na tuto slevu?

Sleva na dani na vyživované zletilé dítě

ID29277 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Matka zletilého dítěte by ráda u zaměstnavatele uplatnila slevu na dani na toto dítě. Dítě má ale nyní trvalé bydliště u babičky. Předtím žilo u otce, který ho nechal vystěhovat. Matka o tomto vystěhování má u sebe dokument. Může si matka uplatnit měsíční slevu na dani na toto zletilé dítě u svého zaměstnavatele ?Podepsala u zaměstnavatele prohlášení a přinesla: A/ potvrzení o studiu dítěte, B/čestné prohlášení, že s dítětem sdílí společnou domácnost , C/ čestné prohlášení zletilého dítěte, že s matkou sdílí společnou domácnost. Od bývalého manžela žádný doklad nepřinese, nepanují dobré vztahy. Jsou tyto tři dokumenty postačující,aby mzdová účetní ve mzdě uplatnila slevu na dani na toto vyživované dítě?

Prohlášení poplatníka

ID29198 | | Ing. Josef Rajdl

Jak postupovat při uplatnění slevy na poplatníka u zaměstnance, který nastoupí v průběhu měsíce (20. 8. 2021). Když mi vyplní a podepíše Prohlášení poplatníka v den nástupu do práce tj. 20. 8. 2021 mohu mu již za srpen uplatnit slevu na poplatníka? Musím od něj zjišťovat, jestli v srpnu nepodepsal prohlášení u jiného zaměstnavatele? Nebo mám postupovat dle § 38k odst. 1 zákona o daních z příjmů, kde se uvádí, že k poskytnutí měsíční slevy na dani plátce daně přihlédne počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány, tedy až v měsíci 9/2021? 

Sleva na dani na invaliditu

ID29224 | | Ing. Lukáš Taragel

Poplatníkovi byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. V roce 2018 začal pobírat starobní důchod. Za rok 2018 podal přiznání daně z příjmů fyzických osob a uplatnil slevu - sleva na dani § 35ba odst. 1 písm. d). Finanční úřad jej vyzval k doložení uplatněné slevy. Poplatník doložil. V daňových přiznáních za roky 2019, 2020 uplatnil opět slevu, ale již finančnímu úřadu nic nedokládal. Uvedený postup se mi jeví v souladu ze zákonem. Nehrozí poplatníkovi případné doměření daně? 

Uplatnění slevy na dítě

ID29200 | | Ing. Miroslav Bulla

Dcera zaměstnance ukončila studium na VŠ a tím i slevu na dani k 28. 2. 2021. Nově se přihlásila na jinou VŠ. Zaměstnanec mi dodal Potvrzení o studiu na akademický rok 2021/2022, 1. ročník s datem vyplnění 24. 8. 2021. Je správně, když mu slevu uznám od 09/2021? Jak by se postupovalo, pokud by mi přinesl potvrzení o zapsání dcery na studium do 3 měsíců od ukončení předešlé VŠ, tj. v 05/2021? Pak by si musel podat DP a uplatnit slevy na dani i za 03-04/2021? Četla jsem, že pokud nové studium nastane do 3 měsíců, tak sleva uplatní za celé období a pokud zaměstnanec doloží, že je dcera např. v 07/2021 na školu zapsána, tak mu mohu slevu uplatnit od 07/2021. Je to pravda? Nebo musí dodat současně i potvrzení o studiu?

Daňové zvýhodnění - děti ve střídavé péči

ID29104 | | Ing. Miroslav Bulla

Zaměstnanec chce uplatnit slevu na děti: 1. a 2. dítě má ve střídavé péči a 3. dítě pak s novou manželkou Ohledně 1. a 2. dítěte má s exmanželkou dohodu, že ona uplatňuje 1. dítě celý rok (i ve výši slevy na 1. dítě, je potvrzení), on uplatňuje celý rok 2. dítě (i ve výši slevy na 2. dítě) a 3. dítě, které má v novém manželství (ve výši slevy na 3. dítě). Může uplatnit děti: 1. dítě 0 měsíců, 2. dítě 12 měsíců, 3. dítě 12 měsíců. Ve mzdě měsíčně sleva na dani ve výši na 2. dítě a na 3. dítě? Případně jaký je správný postup?

Odpočet na studenta VŠ

ID29086 | | Ing. Josef Rajdl

Dcera (22 let) začala studium na vysoké škole. K „zápisu“ na VŠ došlo dne 3. 8. 2021. K tomuto datu obdržela potvrzení o přijetí na VŠ, spolu s vyřízením veškerých formalit. Vlastní výuka započne až od 1. 10. 2021. K jakému datu získává dcera „statut“ studenta, za kterého hradí pojistné na zdravotní pojištění stát? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října? V jakém měsíci si lze na dceru uplatnit odpočet na dítě? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října?

Zvýšení daňového zvýhodnění na více dětí

ID29079 | | Ing. Josef Rajdl

Od kdy mohu uplatňovat zvýšené zvýhodnění na rodiny s více dětmi ve mzdě zaměstnanců?

Status student

ID28761 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Student končí studium 16. 6. 2020 na VŠ zkouškou - bakalář. Bude pokračovat v dalším, magisterském studiu. Bude nadále mít status student nepřetržitě, tj. i v období léta než bude pokračovat ve studiu na podzim? Jak by to měl např. v případě brigády nebo DPP? 

Sleva na dani za zaměstnance se zdravotním postižením

ID28731 | | Ing. Petra Konderlová

Obchodní korporace zanikla k 31. 3. 2021. K 1. 4. 2021 byla sloučená do nástupnické společnosti. Při zpracování přiznání k dani z příjmů za období leden-březen 2021 chci uplatnit slevu dle § 35 zákona o daních z příjmů. V jaké výši lze slevu uplatnit, v případě, že se nejedná o celý kalendářní rok? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru