Otázky s klíčovým slovem: Škoda

počet otázek s klíčovým slovem : 210Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Účtování škody na majetku

ID27893 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zemědělskému družstvu vlivem vichřice vznikla škoda na majetku na konstrukci chmelnice-část chmelnice spadla. Majetek již byl zcela odepsán. Pojišťovna vyplatila pojistné plnění, které jsme zaúčtovali do výnosů. Z poškozené konstrukce nám zůstaly v zemi jen použitelné patky, na které se postaví nové sloupy. Náklady vzniklé odstraňováním spadlé konstrukce - vystřihávání drátů, odklizení sloupů můžeme nechat v daňových nákladech a považovat výstavbu nové konstrukce za opravu? Kromě patek v zemi, není nic ze spadlé konstrukce použitelné. Nebo musíme část spadlé konstrukce vyřadit, náklady na odstranění spadlé konstrukce musí jít do vstupní ceny nové konstrukce, kterou budeme stavět až v příštích letech?

Storna letenek v době pandemie

ID27657 | | Ing. Martin Děrgel

Firma s četnými zahraničními cestami konanými letecky má v době pandemie koronaviru dva typy storna letenek. Zaměstnavatelem vynaložené částky na nerealizovanou zahraniční pracovní cestu jsou tak u zaměstnavatele škodou, kterou je třeba řešit jako škodu vzniklou zaměstnavateli:

1) Let byl zrušen z důvodu vnitrofiremního příkazu v době jarní pandemie – zákaz vycestování na služební cesty byl vydán firmou. Storno nebylo pojištěné, a nedošlo tak k celé vratce nákladů na letenky. Škoda nezpůsobená cizím zaviněním, a navíc neuhrazená nikým cizím, jen zaměstnavatelem - tj. způsobil si škodu sám sobě. Ale je zde na místě otázka, zda by tato škoda nepřevýšila případnou náhradu ze strany zaměstnance, kdyby např. z důvodu vyslání na pracovní cestu se nakazil covid-19 a nedej bože zemřel. Rozdíl bude nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů – manka a škody přesahující náhrady? Náhrada není v plné výši původního nákladu na letenku. Nevejde se firma např. pod § 24 odst. 2 písm. l) tím, že chrání zdraví zaměstnanců, tj. pod text § 24 odst. 2 písm. l) „opatření stanovené zvláštními předpisy“? Zaměstnavatel přece odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců za všech okolností, nejen na pracovišti, ale i na pracovní cestě, a tak si sám musí rozhodnout, jestli je pro něj pracovní cesta tak důležitá, aby riskoval zdraví, příp. život zaměstnanců.

2) Lety zrušily aerolinky samy z důvodu pandemie a nekonání letů a rovněž neuhradily firmě celou částku. Zákaz vycestování firmou již v té době vydán firmou nebyl, neboť byl vydán státem. Nevyplacené rozdíly storna poplatků letenek rovněž firmě nikdo nenahradil. Škoda způsobená cizím zaviněním, ale neuhrazená do plné výše původně vynaloženého nákladu. Lze aplikovat § 24 odst. 2 písm. l), v části dovětku tj. „zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy“?

 

Veřejná obchodní společnost - pohledávka z náhrady škody (krádež)

ID27732 | | Ing. Ivana Pilařová

Ve firmě (v. o. s) způsobila škodu bývalá účetní, která v průběhu 10 let postupně ukradla cca 5 mil Kč. Policie případ vyšetřila, uzavřela a předala soudu. Bylo vydáno soudní rozhodnutí, škoda potvrzena a účetní odsouzena. Škodu musí zaplatit, jenomže nejspíš nebude mít z čeho. Jak se k tomu postavit účetně? Lze celou částku zaúčtovat na účet škody (daňově uznatelné), tím vznikne ztráta, která se přeúčtuje na dva společníky a ti si ji uplatní ve svých DPFO? A budou postupem let odečítat? 

Náhrada škody

ID26937 | | Ing. Martin Děrgel

Jak máme postupovat ohledně náhrady škody způsobené na vozidle? Při opravě vozu bohužel došlo k chybě, máme pojištění z odpovědnosti, ale nebyla nám uznána, že nebyl dodržen technologický postup. Tak se chceme vyrovnat se zákazníkem sami a chtěla jsem se zeptat, zda tato náhrada je daňově uznatelná (vedeme DE a jsme plátci DPH) . A jak je to s DPH ( zákazník je soukromá nepodnikající osoba)?

Zboží ztracené při dopravě

ID26727 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsme obchodní společnost provozující internetový obchod se spotřebním zbožím - náhradní díly. Každý den posíláme velké množství balíků zákazníkům. Občas se stane, že klient objednané zboží nedostane - balík ztratil dopravce nebo se jeho ztrátu nepodaří objasnit. Protože však je s vyřizováním reklamací u dopravní společnosti spojeno spousta administrativy, náhradu zboží po dopravci nežádáme, ztracený balík zaúčtujeme jako daňový náklad na účet 548 a zákazníkovi pošleme zboží nové? Je to tak správně?

Úhrada škody způsobené při havárii

ID26621 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost je vlastníkem motocyklu, u kterého zapomněla zaplatit povinné ručení. Touto motorkou způsobili dopravní nehodu a pojišťovna vyplatila poškozenému automobilu vzniklou újmu z garančního fondu. Pojišťovna nyní naúčtovala společnosti náhradu jedné třetiny toho, co způsobili na poškozeném automobilu. Společnost tuto částku zaplatila. Jak prosím zaúčtovat tento náklad? Je to na účet 548? A je to daňový či nedaňový náklad?

Zničení hmotného majetku nezaviněným požárem a výbuchem

ID26544 | | Ing. Jiří Vychopeň

Majetek společnosti byl zničen nezaviněným požárem a výbuchem:

- na jaké účty zaúčtovat a s jakým datem?

- je rozdíl v účtování odepsaného a neodepsaného majetku?

- je daňově uznatelná celá ZC vyřazeného majetku?

- jaké doklady doložit v případě kontroly FÚ? 

Likvidace majetku

ID25500 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma vedoucí účetnictví má v evidenci počítač v PC do 40 000 Kč, který dle směrnice odpisuje 36 měsíců. Daňové odpisy se rovnají účetním. Ve 30. měsíci se počítač pokazí - vadná základová deska, neopravitelné. Půjde o likvidaci ještě neodepsaného majetku v důsledku opotřebení (pak zůstatková cena bude daňově uznatelná) nebo o likvidaci v důsledku škody (nebude náhrada od pojišťovny, proto zůstatková cena by byla nedaňová)?

Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem

ID24816 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Popis situace - žáci v říjnu absolvovali pětidenní pobyt v Popradu. Na jednom pokoji se v penzionu vyskytly štěnice, které poštípaly naše dvě žákyně a ty skončily na pohotovosti s alergickou reakcí, kde byly ošetřeny. Vyučující okamžitě informovala smskou rodiče a po konzultaci s hygienou obě žákyně poučila, jak mají postupovat při desinsekci po návratu domů. Rodiče požádali školu o spolupráci při vymáhání kompenzace za způsobenou škodu a újmu na zdraví. Vše jsme konzultovali s naším pojišťovacím poradcem, který nám sdělil, že škola nenese vinu na vzniku události, a tím pádem ani povinnost na úhradu nákladů. Chtěli jsme rodičům alespoň trochu pomoct, a proto jsme oslovili i penzion a požádali jej o kompenzaci ve formě vrácení platby za ubytování a stravu, což se také stalo a rodiče dostali zpět celou platbu. Rodičům toto řešení ale nestačí a požadují, abychom jako zprostředkovatel zájezdu na penzionu vymáhali náhradu za majetkovou škodu a újmu na zdraví. Nejsme však schopni doložit, zda rodiče skutečně postupovali podle rad hygieny, jaké věci měly žákyně s sebou, jaké věci zničili a bylo-li to vůbec nutné apod. Můžete mi prosím poradit, jak správně postupovat?

Náhrada škody

ID24688 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma, plátce DPH, zasílá zboží přes smluvené dopravce zákazníkům. Jak postupovat v případě, že dopravce rozbije zboží, které nám zašle zpátky s informací, že škodu uznávají a že máme vystavit škodní fakturu a zaslat doklad o pořizovací hodnotě zásilky? Zboží, které nám rozbité vrátili, jsme zlikvidovali a zpracovali protokol. Zákazníkovi jsme vystavili opravný doklad a zásilku zaslali znovu s novou fakturou. Jakou výši škody máme fakturovat přepravní společnosti? Ve výši pořizovací hodnoty bez DPH? Jak je to se zaúčtováním této faktury? Je povinnost vrátit nárokovanou DPH z tohoto zboží? Je tato náhrada daňově uznatelná?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru