Otázky s klíčovým slovem: Pronájem

počet otázek s klíčovým slovem : 978Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Technické zhodnocení na pronajatém majetku

ID29068 | | Ing. Martin Děrgel

Akciová společnost má od své dceřiné společnosti (s. r. o.) pronajatu nemovitost - výrobní závod. Jedná se o jednu budovu, zařazenou u dceřiné společnosti pod jedním inventárním číslem. Na této budově bylo v roce 2015 nájemcem (mateřskou společností) provedeno technické zhodnocení spočívající formou přístavby. Toto technické zhodnocení je se souhlasem vedení vlastníka nemovitosti nájemcem odepisováno. Nyní v roce 2021 bude na stejném objektu stejným nájemcem provedeno další technické zhodnocení, nájemcem financované, přičemž se opět předpokládá jeho odepisování nájemcem. Otázka zní, zda toto "druhé" technické zhodnocení bude u nájemce zařazeno jako samostatně odepisovaný majetek s novým inventárním číslem nebo se bude jednat o provedení technického zhodnocení na již dříve provedeném technickém zhodnocení, samozřejmě s naprosto jiným účetním i daňovým dopadem.

České DIČ na fakturách zahraniční společnosti

ID29050 | | Ing. Martin Novák

Holandská společnost se zaregistrovala k DPH v České republice z důvodu pronájmu skladovacích prostor, kde umísťuje své zboží. V Holandsku registraci k DPH nemá. V ČR stálá provozovna nevzniká. Zboží je často pořízeno z JČS do skladu v ČR a posléze dodáno do JČS. Nicméně se také stává, že je zboží pořízeno v Německu a dodáno přímo do Polska. Na fakturách je ale uvedeno české DIČ holandské společnosti. Zboží se tedy vůbec do ČR nedostane. Nejdříve jsem si myslela, že se jedná o třístranný obchod, ale mám pochybnosti o tom, zda vůbec může holandská společnost v tomto případě používat české DIČ, když v ČR nemá faktické sídlo ani stálou provozovnu. Dále si společnost nechává fakturovat služby z JČS na české DIČ. Domnívám se, že dle § 9 zákona o DPH místem plnění bude Holandsko a tam by měla společnost daň přiznat. 

Vstupní cena vinice

ID29021 | | Ing. Josef Rajdl

Jsem zemědělský podnikatel, fyzická osoba, vedu daňovou evidenci. Mám pronajatý pozemek, na kterém v roce 2022 vysadím vinici. Nyní jsem uhradil za vytýčení pozemku 18 000 Kč. Je tento výdaj nedaňový s tím, že tato částka bude součástí vstupní ceny vinice? Vinice je vždy dlouhodobým/odpisovaným majetkem, i když její pořizovací cena by byla pod 80 000 Kč, tj. limit pro dlouhodobý majetek odpisovaný?

Krátkodobý nájem rodinného domu

ID29024 | | Ing. Martin Svoboda

Pokud s. r. o., plátce DPH, pronajme fyzické osobě na týden rodinný dům, vystavuje fakturu s DPH nebo je jakýkoliv pronájem rodinného domu osvobozený od DPH? 

Nájemné z bytu placené předem - DPH + účtování

ID28989 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o., měsíční plátce DPH, pronajímá od 6/2021 byt fyzické osobě nepodnikající. Nájemce zaplatí nájemné za byt na 10 let dopředu v celkové výši 360 000 Kč (měsíčně 3 000 Kč) v hotovosti ve dvou platbách.

1. DPH A PŘIZNÁNÍ

První platba ve výši 250 000 Kč hotově v 6/2021 a druhá platba ve výši 110 000 Kč bude hotově v 7/2021. Nájemné bude osvobozené od daně bez nároku na odpočet a bude se uvádět na ř. 50 v přiznání DPH a v jaké výši: a) ř. 50 ve výši celkem 360 000 Kč v 6/2021, b) ř. 50 ve výši 250 000 Kč v 6/2021, c) ř. 50 ve výši 110 000 Kč v 7/2021, d) ř. 50 ve výši 3 000 Kč v 6/2021, pak další 3 000 Kč v 7/2021 a takto dále každý měsíc?

2. ÚČTOVÁNÍ

První platba ve výši 250 000 Kč v hotovosti - zaúčtovat každý měsíc 3 000 Kč v měsících 6-12/2021 na MD 211/D 602 nebo stačí jednou částkou 3 000 x 7 měsíců = 21 000 Kč na účet MD 211/D 602 v pokladně? A zbytek částky zaúčtovat na MD 211/D 384 výnosy příštích období.

Druhá platba ve výši 110 000 Kč bude v hotovosti v 7/2021 - zaúčtovat již celou na MD 211/D 384? Musí se zaúčtovat předpis nájemného nebo stačí takto zaúčtované v pokladně? Jak by popř. vypadal v tomto případě předpis nájemného MD 315 nebo MD 378/D 602 v každém roce po dobu 10 let?

Darování nemovitosti

ID28961 | | Ing. Josef Rajdl

Vlastním nemovitost, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním v § 9 ZDP příjmy z pronájmu. Chci tuto nemovitost darovat synovi. Tento bezúplatný příjem bude osvobozen od daně. Předpokládám, že syn nebude moci uplatňovat odpisy - § 27 písm. j) ZDP. Je moje úvaha správná?

Družstevní byt převedený do osobního vlastnictví a jeho pronájem

ID28887 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba, nepodnikatel, má převedený být z družstva bezúplatně do osobního vlastnictví. Tento byt má v úmyslu pronajímat dle § 9 ZDP. Lze pro tyto účely nechat vypracovat znalecký posudek ohledně vstupní ceny pro daňové odpisování, nebo není možné tento byt odpisovat?

Dar nebo prodej nemovitosti

ID28927 | | Ing. Jan Kašpar

Vlastním nemovitost více než 5 let, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním podle § 9 zákona o daních z příjmů. Chci tuto nemovitost převést na syna. 1. Darováním nemovitosti nebude možné nemovitost odpisovat a nebudou se platit žádné daně? 2. Je možné nemovitost synovi prodat za odhadní cenu a ten ji pak bude odepisovat? Musím z z prodejní ceny platit daň z příjmu? 3. Za jakou dobu musí být ověřená darovací smlouva podána na katastr nemovitostí?

Odpisy u příjmů z pronájmu

ID28857 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba, nepodnikatel, vlastní od r. 1997 nemovitost, kterou nabyla na základě kupní smlouvy. Tuto nemovitost také pronajímá a vykazuje příjmy z § 9 zákona o daních z příjmů, u kterých uplatňuje historicky pouze paušální výdaje. Nyní zvažuje přechod na skutečné. 1) Jakým způsobem se stanoví pořizovací cena majetku pro účely odpisů? Lze pro tyto účely použít reprodukční pořizovací cenu v případě, že historickou kupní cenu nelze doložit? 2) Jakým způsobem se bude odpisovat? Platí fikce, že v paušálu byly již historicky zahrnuty také odpisy, i když vlastně nebyly nikdy zahájeny?

Pronájem bytů - obrat DPH u fyzické osoby (OSVČ)

ID28861 | | Ing. Martin Svoboda

Fyzická osoba nepodnikající dlouhodobě a pravidelně pronajímá byty s obratem 1,5 mil. Kč/rok. V dubnu 2021 se stává podnikající OSVČ. Započítává se pro účely stanovení DPH do obratu i příjem z tohoto pronájmu za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců? Překročí tato OSVČ obrat již v dubnu 2021? Započítávají se příjmy z dlouhodobého nájmu nemovitostí (dle § 9 zákona o daních z příjmu) do obratu z pohledu zákona o DPH u této již podnikající fyzické osoby?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru