Otázky s klíčovým slovem: Pronájem

počet otázek s klíčovým slovem : 959Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nájem nemovitosti umístěné v jiném státě

ID28636 | | Bc. Stanislav Suchan

Občan se rozhodl, že si koupí nemovitost na Kanárských ostrovech a tam se přestěhuje. V ČR vlastní byt, který poté plánuje pronajímat. Kde bude podávat daňové přiznání k příjmům z pronájmu? Předpokládá se, že kromě těchto příjmů bude pobírat jen důchod z ČR nebo možná bude na území Kanárských ostrovů podnikat či bude zaměstnán.

Nájem kanceláře

ID28626 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH - s. r. o., pronajímá kanceláře fyzické osobě - podnikateli, neplátci DPH. Nájem je osvobozen od DPH (podnikatel je neplátce DPH. Tzn. že z nákladů na tyto kanceláře (voda, plyn, elektrika, např.opravy, údržba) nemůžeme uplatňovat nárok na odpočet?

Prodej nemovitosti

ID28585 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., plátce DPH, koupila v roce 2017 kancelářské prostory (jedná se o celé patro v budově a poměrná část pozemku), na které si uplatnila odpočet DPH. Nyní přemýšlí o jejich prodeji. Může se jednat o plnění osvobozené od daně?

Prodej apartmánu

ID28507 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost v ČR přestavuje rekreační objekt na apartmány, 5 apartmánů prodá a 2 nechá pro vlastní pronájem. V průběhu výstavby dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě vystavuje faktury na část z kupní ceny vč. DPH - účtovat do výnosů nebo rozvahový účet? Prodej apartmánu do Polska, plátce DPH - faktura s DPH? 

DPH - ubytovací služby

ID28487 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s ručením omezeným, plátce DPH, pořídila v březnu 2021 do obchodního majetku byt, který bude zcela používat pro svoji ekonomickou činnost - poskytování ubytovacích služeb (krátkodobý pronájem poskytovaný přes internetové platformy AirBnb či jiné). Nemovitost je v katastru zapsaná jako byt. Byt je koupen od plátce DPH se sazbou daně 15 %. Lze uplatnit nárok na odpočet DPH?

Pronájem obytného přívěsu zahraničnímu plátci DPH

ID28395 | | RNDr. Libor Fiala

OSVČ, plátce DPH, pronajímá v rámci své podnikatelské činnosti obytný přívěs plátci DPH z Itálie. Jakým způsobem se bude pronájem fakturovat?

Oprava obecní komunikace

ID28374 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek N vystavěl budovu, kterou bude následně pronajímat školské právnické osobě, jíž je zřizovatel. Součástí stavby byla podmínka opravy obecní komunikace, kterou vlastní obec. Jak naložit s výdajem na opravu (cca 5 mil. Kč)? Může jít celé do nákladů nebo může spolek odpisovat? 

Pronájem a DPH

ID28454 | | Ing. Martin Svoboda

Právnická osoba má pronajaté kanceláře. Tyto kanceláře dále pronajímá. Počítá se tento příjem za pronájem do obratu kvůli registraci DPH? Pokud se právnická osoba stane plátcem DPH, fakturace nájmu bude bez DPH?

Prodej apartmánu

ID28304 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. koupila v roce 2019 nový apartmán (po kolaudaci) - při nákupu neuplatnila DPH (to je součástí vstupní ceny). V průběhu roku 2020 nebyla vykázána žádná ekonomická činnost vztahující se k tomuto apartmánu (ani ubytování ani nájem). Letos bude s. r. o. tento apartmán prodávat - předpokládáme, že musí z prodejní ceny odvést DPH (necelé 2 roky po kolaudaci). Lze i v tomto případě uplatnit poměrnou část DPH (ř. 60 daňového přiznání)? Pokud ano, musí se v roce 2021 upravit o část uplatněné DPH vstupní cena? 

Snížení nájmu za provedenou rekonstrukci

ID28252 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba (dále jen FO), plátce DPH, pronajímá nemovitost k provozování stavební firmy. Stavební firma je s. r. o. a plátce DPH. FO bude nájem zdaňovat podle § 9 zákona o dani z příjmů a výdaje uplatní ve výši 30 %. U nájmu podle § 56 odst. 3 zákona o DPH bude uplatněna daň z přidané hodnoty. V nájemní smlouvě je ujednání o rekonstrukci pro provozování činnosti nájemce v hodnotě 150 000 Kč s tím, že jako protihodnota za provedenou rekonstrukci je nájemci sníženo nájemné. Nájemné bude sníženo od počátku po dobu 30ti měsíců o částku 5 000 Kč na 25 000 Kč měsíčně. Po ukončení smlouvy nemá nájemce právo na úhradu za investované finanční prostředky. Jak bude příjmy z nájmu danit FO?: 1) Bude od počátku trvání nájmu počítat FO do příjmu 30 000 Kč měsíčně? 2) Bude zdaňovat jen skutečný příjem, tj. 25 000 Kč měsíčně a 150 000 Kč zdaní jednorázové po dokončení rekonstrukce? 3) Bude zdaňovat jen skutečný příjem, tj. 25 000 Kč měsíčně a výdaje na rekonstrukci zdaňovat nebude? Jak bude s případnou odpovědí na body 1-3 souviset DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru