Otázky s klíčovým slovem: Pracovní poměr

počet otázek s klíčovým slovem : 676Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pracovní poměr učitele na dobu delší než 3 roky

ID29060 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Dne 1. 9. 2021 odchází paní učitelka X na nemocenskou, od 16. 12. 2021 začíná čerpat mateřskou dovolenou, 31. 1. 2022 se jí narodí dítě, je s ním doma do 3 let věku, tzn. do 31. 1. 2025. My současně, tedy od 1. 9. 2021 sjednáváme pracovní poměr s jiným učitelem na dobu určitou – po dobu nemoci, MD a RD výše uvedené učitelky X. Tedy ve výsledku do 31. 1. 2025 – doba přesáhne 3 roky. Může to tak být? Nebo jak tuto situaci řešit?

Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele

ID29092 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec, který má trvalý pobyt v Německu (německý občan), uzavřel pracovní vztah se zaměstnavatelem (s. r. o.), jehož sídlo se nachází v České republice. Tento zaměstnanec ale veškerou činnost vykonává na území Německa. Kdo a kde bude odvádět zdravotní a sociální pojištění? Máme povinnost v ČR tohoto zaměstnance někde přihlašovat? Pokud se jeho mzda i odvody musí řešit dle německé legislativy, jak se pak bude v našem účetnictví o odvodech a hrubé mzdě účtovat?

 

Výpočet dovolené v roce 2021

ID29059 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak vypočítám nárok na dovolenou v hodinách na rok 2021, zaměstnanec - vdovec - v důvodu péče o děti má stanovenou pracovní dobu pondělí - čtvrtek 7 hodin denně, pátek nepracuje?

 

Dočasné přidělení zaměstnance

ID28725 | | JUDr. Ladislav Jouza

Na našem pracovišti došlo v důsledku pandemie ke změnám ve výrobním programu a někteří zaměstnanci se stávají nadbytečnými. Mohou v těchto případech přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli?

Sdílené (dělené) pracovní místo

ID28532 | | JUDr. Ladislav Jouza

Naše firma má v úmyslu přijmout několik zaměstnankyň a rozdělit mezi ně pracovní místa. Jaká je právní úprava tohoto postupu?

Uzavření pracovního poměru na dobu určitou

ID28523 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec byl u nás zaměstnán na hlavní pracovní poměr (doba určitá) od 1. 5. 2018 do 9. 8. 2018. Potom byl u nás zaměstnán souběžně na dvě dohody o pracovní činnosti. Jedna byla na dobu určitou od 16. 7. 2020 do 31. 12. 2020 a druhá dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou od 25. 8. 2020 do 31. 12. 2020. Můžeme ho nyní od 1. 5. 2021 zaměstnat na dobu určitou? Nyní se bude jednat o hlavní pracovní poměr.

Vzdání se funkce ředitele školy

ID28175 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Pokud ředitel školy se chce vzdát funkce ze zdravotních důvodu (chce úplně skončit v zaměstnání), jak má postupovat? Ředitel vykonává funkci na základě jmenování zřizovatele (kraj), před jmenováním neměl uzavřenou žádnou pracovní smlouvu. Jmenování bylo v roce 2018. V samotném jmenování není uvedena doba určitá, ale předpokládá se, že platí po dobu 6 let (pravděpodobně dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Ředitel se obrátí na svého zřizovatele se vzdáním se funkce. Musí ještě podat výpověď, adresovanou právnické osobě, jejímž statutárním organem de facto je (vlastně podává výpověď sám sobě), aby legitimně ukončil svůj pracovní poměr?

Doplnění dotazu:

Ředitel současně má dlouhodobou neschopnost. Chce ukončit své působení ve funkci k 30. 6. 2021, od 1.7. již zažádal o starobní důchod. Potřebuje již k 30. 6. 2021 byt bez žádných závazku vůči škole. Proto se ještě jednou ptám pro upřesnění: KDO (jako představitel školy) mu podepíše výpověď z pracovního poměru? Má času dost na dvou měsíční výpovědní lhůtu. Má tu výpověď podepsat jeho zástupce? Ovšem zastupující zástupce se pořád podepisuje místo ředitele s příponou v. z. Nebo si ředitel výpověď podepíše sám, jelikož je pořád ředitelem školy? Zajímá mně opravdu tato administrativní formalita, která osoba (za této situace) je oprávněna podepsat výpověď?

Pracovní poměr a dohoda o provedení práce u stejného zaměstnavatele

ID27629 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné, aby zaměstnavatel zaměstnával zaměstnance na pracovní poměr a zároveň na dohodu o provedení práce? Zaměstnanec pracuje jako operátor balení, má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (7,5 hod denně, pouze ranní směna). Zároveň by pro zaměstnavatele chtěl vykonávat na DPP úklidové práce s rozvržením pracovní doby úterý 2 hod po práci, čtvrtek 2 hod po práci a sobota 4-5 hod. S limitem 300 hod/rok počítáme. 

Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele

ID27615 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Pokud je u jednoho zaměstnavatele zaměstnanec zaměstnán na pracovní smlouvu a současně i na dohodu o provedení práce na jinou činnost, jak se bude tento příjem zdaňovat? Lze příjem na pracovní smlouvu zdaňovat daní ze závislé činnosti a příjem na dohodu srážkovou daní? Prohlášení poplatníka podepsal u pracovní smlouvy.

Místo výkonu práce pro účely statistik

ID27427 | | JUDr. Vlasta Víghová

Ráda bych si ujasnila, jaké místo výkonu práce, resp. kód LAU, máme uvádět u zaměstnanců ve mzdovém systému pro účely různých povinných statistik či dokumentů. Zejména se mi jedná o zaměstnance, kteří mají v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce šiřeji než 1 obec. Např. mají uvedeno Zlínský a Jihomoravský kraj a pro účely cestovních náhrad je stanoveno Brno. Sídlo zaměstnavatele je v Praze. Pro účely přílohy č. 1 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti by mělo být jako místo výkonu práce v tomto případě uvedeno sídlo zaměstnavatele, tj. i kód LAU by byl uveden jako sídlo zaměstnavatele, tj. Prahu. Pro účely statistiky ISPV má být ovšem jako místo výkonu práce uvedeno místo sjednané pro účely cestovních náhrad (§ 34a ZP), tj. v tomto případě by bylo uvedeno město Brno.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru