Otázky s klíčovým slovem: Osoba samostatně výdělečně činná

počet otázek s klíčovým slovem : 1118Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Předčasná výpověď investičního životního pojištění

ID28610 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Moje klientka (OSVČ) uzavřela v roce 2012 u pojišťovny investiční životní pojištění, které v dubnu 2021 předčasně vypověděla a obdržela „odkupné". Jaký dopad to bude mít na její daňovou povinnost a jaké použít pro tento případ formuláře, případně jaké jsou zákonné termíny?

Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ

ID28641 | | Bc. Stanislav Suchan

OSVČ podnikající na základě ŽL s bydlištěm (sídlem) v ČR dlouhodobě pracuje v Německu (domů jezdí jen na víkend 2x měsíčně) a práce fakturuje německému zákazníkovi. Jsou daňově uznatelné výdaje na ubytování a zahraniční stravné s kapesným?

Přehledy OSSZ a ZP při úmrtí podnikatele

ID28537 | | Ing. Antonín Daněk, Ing. Marta Ženíšková

Povinnost podat přehledy na OSSZ a ZP po zemřelém podnikateli. Dne 2. 2. 2021 zemřel můj klient, fyzická osoba OSVČ, vedlejší činnost, vede daňovou evidenci. Syn pokračuje v podnikání i po smrti otce na jeho IČ. Budeme podávat DPFO za období od 1. 1. do 1. 2. 2021. Musím za toto období podat přehledy na OSSZ i ZP? Dále budeme podávat DPFP za období od 2. 2. 2021 do vyřízení dědictví. Máme i za toto období povinnost podat přehled na OSSZ i ZP? 

Pohonné hmoty a výdaje paušálem

ID28492 | | Bc. Stanislav Suchan

Fyzická osoba vede daňovou evidenci. Má vozidlo a chce uplatňovat výdaje na pohonné hmoty paušálem - 4 000 Kč měsíčně (auto má i pro osobní potřebu). V průběhu roku doklady za pohonné hmoty účtujeme do výdajů a vyjmeme v daňovém přiznání? Ostatní výdaje na opravy, parkovné, odpisy krátíme na 80 % v průběhu roku nebo taky vyjmeme v daňovém přiznání?

Kompenzační bonus - hostinská činnost

ID28445 | | JUDr. Vlasta Víghová

OSVČ žádá o kompenzační bonus z významně dotčené činnosti (hostinská činnost), kde je pokles příjmů o 50 %. OSVČ má v obchodním majetku nemovitost, ze které má příjmy z pronájmu, které daní v § 7 ZDP. Tato činnost nebyla dotčena, pronájmy byly od nájemců řádně placeny. Bude se na test majoritních příjmů porovnávat hostinská činnost (dotčená činnost) s příjmy z pronájmu daněné v § 7 ZDP (nedotčená činnost)? Musí tedy hostinská činnost převažovat nad příjmy z pronájmu ve srovnávacím nebo rozhodném období?

Uplatnění odpisů u pronajímané nemovité věci

ID28429 | | Ing. Josef Rajdl

OSVČ poskytovala v roce 2020 ubytovací služby v § 7 ZDP (uplatňuje skutečné výdaje). Vlastní nebytový prostor, začátkem roku 2020 provedla opravy prostoru a jeho vybavení nábytkem, tyto výdaje jsou v § 7. Vzhledem k pandemii musela v polovině loňského roku tento prostor pronajmout k dlouhodobému pronájmu. Ve kterém § má uplatnit odpisy prostoru - v § 7 nebo v § 9 ZDP, když z nemovitosti měla příjmy zdaňované podle obou paragrafů? Odpis je poměrně vysoký a ovlivní podle svého zařazení platby na ZP a SP.

Silniční daň

ID28363 | | Mgr. Václav Pikal

OSVČ, která podniká v oblasti lesnictví a využívá z pohledu daně z příjmů paušální výdaje ve výši 60 % chce využít ke své činnost automobil, resp. automobil, kde je v technické průkazu uvedena jeho maminka. OSVČ má živnosti jako vedlejší - má i zaměstnání. Jaký je případ, kdy OSVČ využívá ke své činnost auto, které podléhá silniční dani? Je to např. 1 a) cesta z bydliště (trvalého bydliště) do lesa, kde sází stromky? 1 b) cesta z bydliště do obchodu, kde stromky nakoupí a pak jedete sázet a pak do svého bydliště? Jsou tyto cesty předmětem daně silniční ((je nepodstatné pro silniční daň, kde má OSVČ trvalé bydliště, resp. z jakého místa za prací vyráží? 2) Kdo podá a zaplatí daň - ten kdo je zapsaný v technickém průkazu či OSVČ ačkoliv žádný auto nevlastní? 3) Pokud přiznání podá maminka - může pak silniční daň zaplatit syn jako OSVČ - může jít platba z jeho účtu?

Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění

ID28461 | | Ing. Antonín Daněk

Osoba nastoupila do zaměstnání 3. kalendářní den v měsíci (březen 2021) zaměstnavatel za období 3. až 31.3. za ní odvedl pojistné (vyšší nežli z minimálního vyměřovacího základu). Od 1. 1. do 28. 2. byla tato osoba v zaměstnaneckém poměru u jiného zaměstnavatele, ale ve dnech 1. až 2. 3. v žádném zaměstnaneckém poměru nebyla, ani nebyla registrována na úřadu práce. Zmíněný zaměstnanec je zároveň OSVČ (vedlejší činnost). Je kvůli zmíněným dvěma kalendářním dnům povinností tohoto zaměstnance uhradit za březen minimální zálohu na zdravotní pojištění 2 393 Kč i když za něj stávající zaměstnavatel odvedl pojistné vyšší než z minimálního vyměřovacího základu? 

OSVČ - umělec a založení s. r. o.

ID28432 | | Ing. Petra Konderlová

Umělec, herec, OSVČ, si chce založit pro své podnikání s. r. o. Chce pod hlavičkou s. r. o. fakturovat své výkony umělce. Může takto podnikat a ze zisku s. r. o. si odvádět podíl ze zisku? 

Vyřazení motocyklu z obchodního majetku do osobního vlastnictví

ID28394 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud podnikatel vyřadí z majetku do osobního vlastnictví motorku (100 % v obchodním majetku), pořízenou 2017/08, jak to bude s vypořádáním DPH a DP ? DPH: • ke dni vyřazení odvede 1/5 DPH z pořizovací ceny? • kdyby vyřadil až příští rok, odvedl by z ceny obvyklé za předpokladu, že nebude již používat v podnikání. • Pokud by používal jen částečně v podnikání, tak DPH neodvede? DP: • zůstatkovou cenu ani odpis nelze uplatnit do výdajů • Pokud prodá do pěti let od vyřazení, musí zdanit v § 10 ZDP ? • Později již nic nedodaňuje (po 5 letech od vyřazení)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru