Otázky s klíčovým slovem: Opravy

počet otázek s klíčovým slovem : 359Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Oprava vozu, registrační značka v depozitu

ID29156 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba letos koupila auto na LPG, registrační značku odevzdala do depozitu a probíhá rozsáhlá oprava. Po ukončení opravy registrační značku vyzvedne a začne provozovat. Lze zahrnout faktury za opravy a náhradní díly přímo do výdajů? Odpis by pak byl z kupní ceny vozu? Nebo opravy musí vstupovat do ceny vozu?

Technické zhodnocení budovy nebo oprava bytové jednotky

ID29066 | | Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

Společnost s. r. o, vlastník bytového domu, pronajímá v domě byty fyzickým osobám-osvobozené nájemné. Jeden byt o velikosti 1+1 zamýšlí vlastník domu spojit s bytem druhým (garsonkou), byty mají společnou zeď, ve které se udělá otvor pro nové pokojové dveře (koupí se futra, pokojové dveře + klika) a tím dojde k propojení místností a stávající byt 1+1, bude zvětšen na byt 1+2. Vstupní vchodové dveře u garsonky se zazdí a u vchodových dveří u bytu 1+1, se koupí nová futra + nové vchodové dveře, protože je potřeba, aby byly vchodové dveře u nového bytu na druhé straně, než byly původní. V garsonce je stávající podlaha prkenná. Prkna jsou poškozená, tudíž dojde k položení OSB desek a potom k položení nového lina, nebo plovoucí podlahy. Celková předpokládaná cena úprav nepřesáhne 80 000 Kč. Bude se jednat o technické zhodnocení budovy, anebo o opravu?

Sazba DPH u fitness služeb

ID28027 | | Ing. Martin Novák

Pokud jsem prodala před rokem fitness členství na 2 roky (na splátky) s 15% DPH a nyní vystavuji dobropis na část původního členství ze zdravotních důvodů, uplatňuji v dobropisu také DPH 15 % podle původního plnění (nyní je fitness v sazbě 10 %)?

Dobropis za zboží z EU, vykazování DPH

ID28008 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma pořizuje zboží od dodavatele osoby registrované v EU. Jedná se o standardní režim a plnění vykazuje na ř. 3 a 43. Dodavatel nedodal však vše perfektně (zboží chybí, nebo je poškozené), proto dodavatel z EU vystavil další měsíc fakturu tzv. credit note s minusovou hodnotou tohoto „vadného zboží“. Firma tento přijatý opravný doklad z EU snižující původní fakturu za zboží dá do DPH záporně na ř. 3 a 43. Je to správně?

Nutnost potvrzení opravného daňového dokladu - uplatnění odpočtu DPH

ID27868 | | Ing. Martin Svoboda

Trvá stále povinnost mít od protistrany potvrzení o obdržení opravného dokladu (ohledně odpočtu uplatnění DPH)?

Poplatek za upomínku - zaúčtování

ID27236 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jsme s. r. o., plátce DPH, a za pozdní platbu (faktura za služby) nám byla v následující faktuře připočtena částka za písemnou upomínku. Jelikož chyba ohledně úhrady nebyla na naší straně, tak nám byl následně zaslán opravný daňový doklad na již zmíněnou upomínku. Jak upomínku zaúčtovat - u přijaté faktury a následně u ODD?

Opravy a technické zhodnocení pronajaté nemovitosti

ID27052 | | Ing. Jiří Vychopeň

Pronajímatel (eviduje příjmy dle § 9 ZDP - příjmy z pronájmu a není plátce DPH) udělil souhlas nájemci (vede účetnictví a je plátcem DPH) s provedením oprav, které zvýší hodnotu majetku (nové štuky ve skladových prostorách a výměna oplechování střechy - stávající prorezlá plechová krytina za novou plechovou krytinu) a s provedením technického zhodnocení (např. zbudování nových zdí a stavebních otvorů). Kompenzace mezi pronajímatelem a nájemcem bude probíhat na základě snížení nájemného v budoucích 10 letech. Jaké budou daňové dopady u pronajímatele (příjmy dle § 9 ZDP, neplátce DPH) a nájemce (účetnictví, plátce DPH)?

Okamžik uplatnění DPH na vstupu při vystavení opravného dokladu k faktuře vydané

ID26918 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., plátce DPH, vystavila fakturu svému odběrateli v 4/2020. V 5/2020 vystavila k této faktuře opravný daňový doklad, kterým snížila cenu. Opravný doklad zaslala e-mailem ještě v květnu. Odběratel odvedl DPH z tohoto opravného dokladu v 5/2020, s. r. o. si DPH z tohoto dokladu uplatnila na vstupu v 7/2020. Je možné, aby si vystavovatel opravného dokladu takto uplatnil DPH na vstupu - tedy později, než odeslal doklad odběrateli? Platí i v tomto případě tříletá lhůta pro uplatnění na vstupu?

Společnost (sdružení)

ID26843 | | Ing. Matěj Nešleha

Dvě fyzické osoby A a B, které spolu podnikají a rozdělují si příjmy (výnosy) a výdaje (náklady) rovným dílem 50%, vedou již několik let účetnictví, postupovali jsme správně, když jsme v roce 2018 všechny výnosy a náklady počítali na fyzickou osobu A a v daňovém přiznání jsme vše rozdělili 50 %? Nebo jsme měli u každé fyzické osoby vést samostatně účetnictví? Je povinnost od 1. 1. 2019 vést u každé fyzické osoby ve sdružení samostatně účetnictví? Společník B by chtěl část budovy opravit, můžou být faktury vystaveny na něho, aby byly daňově uznatelné, když doposud bylo vše vedeno na společníka A? 

Oprava nemovitosti - část podnikání, část soukromá

ID26698 | | Ing. Jan Kašpar

Nemovitost vložena do majetku: 40 % pro podnikání a 60 % soukromá část. Pokud bude oprava provedená VÝHRADNĚ na části pro podnikání (na kanceláři) - uvažuji správně, že celou fakturu zaúčtuji do nákladů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru