Otázky s klíčovým slovem: Odpočet DPH

počet otázek s klíčovým slovem : 1381Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Uplatnění DPH z faktur bez DIČ OSVČ

ID29029 | | Ing. Petra Konderlová

Jak uplatňovat DPH z faktur od února 2021 za telefonní hovory u OSVČ (plátce DPH, výdaje procentem), které jsou vystavované na jeho jména bez DIČ a IČ. Vždy jsou pod 10 000 Kč. Může si uplatňovat DPH, anebo si musí nejdříve zařídit, aby mu do adresy doplnili DIČ? 

Odpočet DPH z přijaté faktury

ID28967 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ (plátce DPH) pro své podnikání používá služeb mobilního operátora. Na faktuře za tyto služby nemá uvedeno své DIČ, jen IČ a celé jméno a adresu. Je možno z této faktury uplatnit odpočet DPH?

 

Prodej stavebního pozemku územní samosprávným celkem /obcí/

ID28883 | | Ing. Jan Ployer

Obec již má status plátce DPH. Provozuje čističku odpadních vod. V současné době investuje do obecních pozemků a chystá se pozemky prodat. Myslím si, že obec vstoupila do role obchodníka a je povinna odvést DPH z prodeje pozemků a má i nárok uplatnit DPH ze vstupů do této investice. Je moje domněnka správná?

Pořízení majetku SJM a DPH u OSVČ

ID28833 | | Ing. Ladislav Pitner

FO, podnikatel, plátce DPH, se rozhodl podnikat v oblasti ubytování pro fyzické osoby. Developerská firma prodává nový apartmán včetně DPH za značnou částku a on by si chtěl toto DPH na své DIČ uplatnit. Developerská firma nemá problém vystavit fakturu na IČ a DIČ podnikatele, ale musí být stejně sepsána i kupní smlouva, tedy na IČ podnikatele. ALE Na apartmán si podnikatel s manželkou vzal hypoteční úvěr, jehož zástavou je jejich rodinný dům, doložena byla smlouva o smlouvě budoucí, kde kupující jsou oba manželé (SJM). Banka poskytující hypotéku vyžaduje, aby na katastr bylo zapsáno, že apartmán vlastní SJM, takže na katastr nesmí dojít kupní smlouva pouze na podnikatele. Lze se tedy nějak dostat k odpočtu DPH na apartmánu, když bude nemovitost vlastnit SJM ?

Koupě nemovitosti a DPH

ID28872 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost, plátce DPH, koupí nebytové prostory od developera (s DPH). Bude mít nárok na odpočet DPH v plné výši, pokud tam bude mít sídlo firmy a kanceláře. Ale část bude pronajímat neplátcům DPH.

Úprava odpočtu technického zhodnocení objektu, který je v majetku společnosti

ID28730 | | Ing. Jan Ployer

V roce 2007 společnost koupila dům, od roku 2010 postupně, dle finančních podmínek, dům technicky zhodnocovala na základě stavebního povolení. Technické zhodnocení nebylo dokončeno dle podmínek pro kolaudaci, objekt nebyl dosud zkolaudován. To znamená, že technické zhodnoce nebylo zařazeno do užívání, nemám kolaudaci. Technické zhodnocení bylo provedeno z 90 % od neplátců DPH, cca 10 % bylo do plátců, byl uplatněn 100% nárok na odpočet DPH. Objekt byl používán k 100% k ekonomické činnost ( ubytovací činnost). V dubnu 2021 byl objekt prodán (důvodem ekonomická krize společnosti, covid zákaz pronajímání, společnost objekt splácela, musela hradit energie a neměla příjmy.) Kolaudaci třeba dořeší nový majitel (občan). Jak se firma vypořádá s DPH, které uplatnila od plátců, bude ho muset vrátit v plné výší? 

Oprava textu faktury

ID28535 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s ručením omezeným, plátce DPH, vyfakturovala odběrateli službu, ale text na faktuře nedostatečně popisoval předmět zdanitelného plnění. Ostaní náležitosti faktury jsou v pořádku. Událost je více než rok stará, faktura je u odběratele zaevidovaná a zaplacená. Jednalo se o jednorázovou službu na základě ústní objednávky. FÚ při kontrole účetnictví odběratele fakturu vyřadil. Jak tuto situaci napravit? Můžeme nějak text na faktuře opravit?

Nájem kanceláře

ID28626 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH - s. r. o., pronajímá kanceláře fyzické osobě - podnikateli, neplátci DPH. Nájem je osvobozen od DPH (podnikatel je neplátce DPH. Tzn. že z nákladů na tyto kanceláře (voda, plyn, elektrika, např.opravy, údržba) nemůžeme uplatňovat nárok na odpočet?

Fotovoltaická elektrárna - výměna baterií a odpočet DPH

ID28494 | | Ing. Ladislav Pitner

Je možné uplatnit odpočet u nákupu nových baterií do FVE cena bez DPH cca 100 000 Kč (jde o výměnu za stávající baterie, které nyní byly dodány k likvidaci do sběrny odpadu a zde byl uplatněn režim přenesené daňové povinnosti). Jedná se o OSVČ plátce DPH, který má FVE umístěnou na střeše svého rodinného domu, kde nemá ani sídlo firmy ani provozovnu, OSVČ zde nemá ani trvalý pobyt. OSVČ pobírá pouze zelený bonus (ročně do 10 000 Kč), který zdaňuje daní z příjmu § 7 paušálními výdaji a jinak spotřebovává energii k soukromé spotřebě. OSVČ argumentuje, že si kdysi na pořízení FVE uplatnila odpočet a trvá i nyní na uplatnění odpočtu na tyto zakoupené baterie. Ze soukromé spotřeby DPH na výstupu neodvádí. Vím, že tam byly měněny podmínky do roku 2013 a po roce 2013. Jak správně tuto situaci řešit. Lze si nárokovat odpočet i nyní když je využíváno pro soukromou potřebu? Byl by tam poměrný nárok na odpočet, nebo žádný?

DPH - ubytovací služby

ID28487 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s ručením omezeným, plátce DPH, pořídila v březnu 2021 do obchodního majetku byt, který bude zcela používat pro svoji ekonomickou činnost - poskytování ubytovacích služeb (krátkodobý pronájem poskytovaný přes internetové platformy AirBnb či jiné). Nemovitost je v katastru zapsaná jako byt. Byt je koupen od plátce DPH se sazbou daně 15 %. Lze uplatnit nárok na odpočet DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru