Otázky s klíčovým slovem: Odpočet DPH

počet otázek s klíčovým slovem : 1374Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nájem kanceláře

ID28626 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH - s. r. o., pronajímá kanceláře fyzické osobě - podnikateli, neplátci DPH. Nájem je osvobozen od DPH (podnikatel je neplátce DPH. Tzn. že z nákladů na tyto kanceláře (voda, plyn, elektrika, např.opravy, údržba) nemůžeme uplatňovat nárok na odpočet?

Fotovoltaická elektrárna - výměna baterií a odpočet DPH

ID28494 | | Ing. Ladislav Pitner

Je možné uplatnit odpočet u nákupu nových baterií do FVE cena bez DPH cca 100 000 Kč (jde o výměnu za stávající baterie, které nyní byly dodány k likvidaci do sběrny odpadu a zde byl uplatněn režim přenesené daňové povinnosti). Jedná se o OSVČ plátce DPH, který má FVE umístěnou na střeše svého rodinného domu, kde nemá ani sídlo firmy ani provozovnu, OSVČ zde nemá ani trvalý pobyt. OSVČ pobírá pouze zelený bonus (ročně do 10 000 Kč), který zdaňuje daní z příjmu § 7 paušálními výdaji a jinak spotřebovává energii k soukromé spotřebě. OSVČ argumentuje, že si kdysi na pořízení FVE uplatnila odpočet a trvá i nyní na uplatnění odpočtu na tyto zakoupené baterie. Ze soukromé spotřeby DPH na výstupu neodvádí. Vím, že tam byly měněny podmínky do roku 2013 a po roce 2013. Jak správně tuto situaci řešit. Lze si nárokovat odpočet i nyní když je využíváno pro soukromou potřebu? Byl by tam poměrný nárok na odpočet, nebo žádný?

DPH - ubytovací služby

ID28487 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s ručením omezeným, plátce DPH, pořídila v březnu 2021 do obchodního majetku byt, který bude zcela používat pro svoji ekonomickou činnost - poskytování ubytovacích služeb (krátkodobý pronájem poskytovaný přes internetové platformy AirBnb či jiné). Nemovitost je v katastru zapsaná jako byt. Byt je koupen od plátce DPH se sazbou daně 15 %. Lze uplatnit nárok na odpočet DPH?

Odpočet DPH u vystaveného opravného dokladu

ID28295 | | Ing. Martin Novák

Můžeme si nárokovat odpočet DPH u vystaveného opravného daňového dokladu, i když jsme ho neuhradili?

Řetězová dodávka

ID27334 | | Ing. Ladislav Pitner

ČR1 plátce DPH s českým DIČ koupí od ČR2 plátce s českým DIČ zboží (ČR 2 vystaví fakturu pro ČR1 včetně české DPH 21 %), zboží veze ČR 2 přímo osobě SK registrované v JČS. Má ČR 1 nárok na odpočet z faktury od ČR2? Nemusí se registrovat v SK (případně jak to smluvně ošetřit)? ČR1 plátce poté fakturuje SK osobě registrované v JČS osvobozené dodání dle § 64 (má doklady prokazující, že zboží dodal). Má nárok na osvobození, i když zboží dovezl ČR2 (ČR1 dopravu jen zajistil)? Na CMR je uveden dodavatel ČR1, dopravce ČR2, odběratel SK. Komu se přiřadí doprava? Nevadí, že přímo do SK dopravil prodávající ČR1 a ne ČR2? Lze považovat tuto situaci za to, že ČR2 je zmocněna třetí osoba kupujícím ČR1 k dopravě do JČS? Tedy ČR1 dodavatel a zároveň zmocněná osoba (dopravce), že zboží odesílá nebo přepravuje sama, nebo jí zmocněná třetí osoba? Není mi jasné, zda může být dodavatel zároveň zmocněná třetí osoba pro dodání prostředníkem, aby bylo osvobozeno. 

Zprostředkování převodu členství v bytovém družstvu

ID17981 | | Ing. Ladislav Pitner

Právnická osoba (s. r. o.), plátce DPH, provozuje realitní kancelář. V rámci své činnosti tedy zprostředkovává prodej nemovitostí a fakturuje tak zprostředkovatelské provize se základní sazbou DPH. Není výjimkou, že zprostředkovává prodej družstevního bytu, tedy formálně právně převod členství v bytovém družstvu. Bude služba realitní kanceláře, tj. zprostředkovatelská provize podléhat základní sazbě DPH nebo bude od daně osvobozena bez nároku na odpočet daně podle § 54 odst. 1 písm. y) ve vztahu k § 54 odst. 1 písm. a)? Jde zejména o situaci, kdy členský podíl na družstvu převádí fyzická osoba (nepodnikatel, občan), tzn. samotný převod není ekonomickou činností, a je tedy mimo předmět DPH (a nemůže být tak osvobozeným plněním). 

Zrušení registrace DPH/odvod DPH z auta v OM

ID28055 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsem fyzická osoba, koupil jsem v roce 2018 od plátce DPH osobní automobil a vložil ho do obchodního majetku. Nyní budu v roce 2020 ukončovat plátcovství DPH. Jak je tomu s DPH? Musím odvést DPH z jaké ceny? Obvyklé na trhu, nebo musím použít výpočet DPH při změně použití účelu v časovém testu 5 let? Jaký je správný výpočet? Po 5 letech bych nemusel při zrušení registrace odvádět DPH?

Registrace k DPH a nárok na odpočet zpětně

ID27977 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost v roce 2020 není plátce DPH. V roce 2021 se stane plátce DPH a bude si zpětně nárokovat DPH u majetku, který má v evidenci. Jak toto zaúčtovat, když v roce 2020 byla celá částka v nákladech?

DPH - pronájem bytu

ID27768 | | Ing. Jan Ployer

Od 1. 1. 2021 novelou zákona o DPH nelze zatížit nájem bytu plátci sazbou DPH, ale jedná se vždy o plnění osvobozené. Jak pohlížet na služby související s nájmem - energie, lze nadále účtovat s platnou sazbou DPH? Pokud máme byt v nájmu a sami si uplatňujeme odpočty DPH z energií (plyn, elektrická energie, vodné) související s užíváním bytu máme nárok na odpočet DPH z těchto pořízených služeb? Uskutečňujeme plnění, která jsou ekonomickou činností neosvobozenou od DPH.

Podpisy denních tržeb a dílčích (záporných) prodejek

ID27840 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma pláte DPH má obchod. Denní tržbu v hotovosti z kasy dle prodejny podepíše jednatel (případně pověřená osoba z firmy) jako sumu celkovou sumu prodejek za danou kasu (prodejnu) na konci dne. Dílčí účtenky nikdo fyzicky nepodepisuje (a účtenky se vyhazují), pokladní systém uchovává jaký prodavač prodejku vystavil a zároveň firma používá v 2021 nadále EET. Tato denní tržba se však skládá nejen z plusových prodejek, ale jsou tam i vratky (záporné prodejky). Občas zákazník (fyzická osoba nepodnikatel) něco vrátí. K těmto záporným prodejkám neexistuje podpis zákazníka, že si peníze převzal nazpátek. Je to chyba z pohledu účetnictví nebo DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru