Otázky s klíčovým slovem: Odpisy

počet otázek s klíčovým slovem : 1493Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Eshop, nevyplacené dobropisy zákazníkům, moment odpisu

ID29071 | | Ing. Jiří Nigrin

Firmě (eshopu) zákaznici (občané) vrátí zásilkou zboží (důvod: reklamace nebo vrácení do 14 dnů). Firma to uzná a vystaví dobropis - opravný daňový doklad. Kontaktuje občany, kam chtějí peníze poslat (původní faktura vystavená byla vypořádaná třeba na výdejním místě platební kartou). Část zákazníků za rok je nekontaktních v této korespondenci a nevíme a firma nemá potvrzené info., kam peníze zaslat zpět. Za rok tak firmě vznikne určitý počet nevypořádaných neuhrazených dobropisů, který se hromadí. Pravděpodobnost, že se někdo ozve po více než roce (zásilky cca 500 Kč), je ze zkušenosti téměř nulová. Je možné si stanovit ve vnitropodnikové směrnici, že takové neuhrazené dobropisy bude odepisovat do daňových výnosů po 1 roce od vystavení? Nebo by měla čekat na promlčení 3 roky (to se mi zdá nepraktické, protože bude muset stejně vše jako závazek (mínusovou pohledávku) dodanit po 30 měsících? Navíc bude vykazovat v závěrkách takové závazky, u kterých ví, že se s největší pravděpodobností nikdy neuhradí.

Odpis při změně vstupní ceny

ID29022 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsem zemědělský podnikatel, vedu daňovou evidenci. V roce 2020 jsem pořídil traktor, ve stejném roce jsem obdržel dotaci na pořízení traktoru, o kterou jsem snížil vstupní cenu traktoru. V roce 2020 jsem daňový odpis majetku neuplatnil. Nyní, v roce 2021 jsem obdržel fakturu za poradenství při zpracování žádosti o dotaci, která byla podmíněná tím, jestli obdržím ještě další část dotace. Tu jsem v roce 2021 obdržel. Budu postupovat tak, že vstupní cenu z roku 2020 nyní zvýším o fakturu za poradenství a snížím o další část dotace? Budu odpisovat jako v prvním roce z upravené ceny (ne ze sloupce zvýšené/snížené? vstupní ceny)?

Zařazení kávovaru do majetku

ID29033 | | Ing. Petra Konderlová

Do jaké odpisové skupiny prosím patří kávovar v PC 107 840 Kč bez DPH?

Okapový chodníček

ID28991 | | Ing. Jan Ployer

Naše společnost v letošním roce prováděla opravu fasády. U této příležitosti jsme nechali zhotovit okapový chodníček, tzn. z jedné strany fasády jsme nechali nasypat menší kamínky, tyto jsou ohraničené obrubníky. Je možné náklady na zhotovení chodníčku uznat jednorázově do nákladů? Myslela jsem, že pozemek nelze zhodnotit, tudíž je toto náklad, ale slyšela jsem názor, že pokud je tam obrubník, už je to není jednorázový náklad, tzn. musíme odepisovat jako chodník (i když není pro lidi, ale aby netrpěla nová fasáda)?

Darování nemovitosti

ID28961 | | Ing. Josef Rajdl

Vlastním nemovitost, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním v § 9 ZDP příjmy z pronájmu. Chci tuto nemovitost darovat synovi. Tento bezúplatný příjem bude osvobozen od daně. Předpokládám, že syn nebude moci uplatňovat odpisy - § 27 písm. j) ZDP. Je moje úvaha správná?

Licence na software a odepisování od roku 2021

ID28975 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma ABC s. r. o., zakoupila v roce 2021 od české firmy: Licenci na software (28 500 EUR), telefon (1 230 EUR), aby se mohla tato licence používat, firma rovnou nainstalovala tento software na testovací přijímač což je tento telefon. Instalace (130 EUR). Celá faktura byla zaúčtována na účet č. 042. 

1) Do jaké odpisové skupiny tento software zařadit? Předpokládám, že bude zařazeno vše tj. včetně telefonu i instalace.

2) Jakým způsobem budou odpisy daňově uznatelné?

3) Prosím o návod, jak postupovat při účtování.

Družstevní byt převedený do osobního vlastnictví a jeho pronájem

ID28887 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba, nepodnikatel, má převedený být z družstva bezúplatně do osobního vlastnictví. Tento byt má v úmyslu pronajímat dle § 9 ZDP. Lze pro tyto účely nechat vypracovat znalecký posudek ohledně vstupní ceny pro daňové odpisování, nebo není možné tento byt odpisovat?

Odpis majetku

ID28757 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba podnikající vede daňovou evidenci. V době podnikání pořídila majetek. Jelikož byla ve ztrátě, neprováděla odpis majetku (i když je to povinnost). V letošním roce odchází do starobního důchodu a bude ukončovat podnikatelskou činnost. Pokud by majetek správně odpisovala, byl by teď plně odepsán. Jak by měl správně majetek teď vykázat za rok 2020 a při ukončení podnikatelské činnosti v roce 2021?

Daňové odpisy

ID28913 | | Ing. Petra Konderlová

V letech 2017 a 2018 nebyly uplatněny některé náklady. Chci podat dodatečné daňové přiznání, abych se nedostal do daňové ztráty, mohl bych změnit daňové odpisy na nižší, tzn. u některých položek přerušit odpisování. Daňová povinnost bude přibližně stejná nebo vyšší. Je to možné?

Telekomunikační rozvody v cizí budově

ID28811 | | Ing. Jan Ployer, JUDr. Vlasta Víghová

Společnost s r. o., která vede účetnictví a je plátcem DPH, poskytuje služby zákazníkům v oblasti telekomunikačních služeb a zároveň také provádí stavební práce s tím související. Nyní nastala situace, kdy investorovi docházely finanční prostředky a navrhl, aby veškeré telekomunikační rozvody, které jsme vybudovali vně i uvnitř budovy zůstaly našim majetkem, abychom mohli dodávat služby Internet a TV do jednotlivých místností v budově. 1. Je tento způsob legislativně možný, abychom vlastnili rozvody pevně zabudované v cizí budově? 2. Pokud ano, jaké dokumenty jsou k tomu potřebné (smlouva, plány rozvodů...)? 3. Bude tato investice posuzována jako naše telekomunikační vedení v odpisové skupině 4 nebo jako stavba v odpisové skupině 5? 4. Existuje i jiné řešení?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru