Otázky s klíčovým slovem: Odměna

počet otázek s klíčovým slovem : 283Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Kompenzace zvýšených osobních nákladů z vyyplácení mimořádných odměn pro zdravotníky

ID29078 | | Ing. Josef Rajdl

Jedná se u fyzické osoby (lékař není s. r. o.) o daňový či nedaňový příjem u kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky v roce 2020 vyplacené v roce 2021?

Výplata po skončení pracovního poměru

ID29013 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

 

Zdravotní personál obdržel za období epidemie koronaviru bonus 75 000 Kč. Nyní řešíme mzdu pracovníků, kteří se na zvládání krize podíleli, ale v současné době nejsou již zaměstnanci. Pracovní poměr řádně ukončen – předán zápočtový list, evidenční list, potvrzení o výši příjmu. Nyní řešíme jejich dotaz, zda i oni obdrží odměnu. Lidsky ano, účetně nemáme řešení. Napadla nás DPP, ale jak vykázat odměnu za práci, která byla provedena v minulém období? Nebo je máme znova přijmou na jeden den, přihlásit, vyplatit, propustit se vším všudy, odhláška, nové ELDP, potvrzení o výši přijmu... nebo nemají prostě nárok?

Odměny zdravotníkům a vliv na průměrný výdělek

ID28964 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnavatelé v ambulantní péči vyplácí svým zaměstnancům odměny, které obdrželi od zdravotních pojišťoven. Ale panují nejasnosti ohledně jejich vlivu na průměrný výdělek. Tvůrci mzdových programů přenášejí odpovědnost na zaměstnavatele, kteří se mají rozhodnout, zda odměny vyplatí dle § 224 odst. 2 nebo dle § 134 zákoníku práce. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR, které je tvůrcem dotačního programu, mají být odměny vyplaceny dle § 224 odst. 2 zákoníku práce-tyto odměny se nezapočítávají do hrubého výdělku pro účely zjišťování průměrného výdělku, a nemají tedy vliv na náhrady za dovolenou, pracovní neschopnost, odstupné atd. Podle Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí se mají odměny vyplácet jako standardní odměna za práci podle § 134 zákoníku práce, která se započítává do průměrného výdělku. Podle kterého ministerstva se mají zaměstnavatelé řídit? Budou tedy odměny vstupovat do průměrného výdělku a navyšovat mzdové náklady zaměstnavatelů v dalších měsících?

Odměny zdravotníkům

ID28849 | | Bc. Stanislav Suchan

Firmě byla přiznána odměna zdravotníkům. Částka je včetně odvodů. Můžete mi napsat způsob, jak tuto částku zaměstnancům vyplatit? Zadat ji jako hrubou mzdu včetně odvodů? Uvádí se, že částka je plus odvody, ale jen sociální a zdravotní. Znamená to, že 15% daň odvede zaměstnavatel víc, než obdržel odměny pro zaměstnance? Nebo se to nedaní? Zadávám to přece jako klasickou odměnu/prémii.

Odměna v soutěži - DPH

ID28717 | | Ing. Ladislav Pitner

Právnická osoba skončila na 3. místě v soutěži o veřejnou zakázku. Veřejnou zakázku vypsalo město. Za třetí místo dostane firma 100 000 Kč. Tato částka bude proúčtována do výnosů. Podléhá tato odměna DPH?

Mimořádná odměna covid-19 pro zdravotníky

ID28720 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Započítává se mimořádná odměna covid-19 pro zdravotníky a pracovníky sociálních služeb do nápočtu příštího kvartálu celá nebo se rozpočítává dle § 358 zákoníku práce?

Zdravotní pojištění

ID27738 | | Ing. Antonín Daněk

Jsme zemědělské družstvo. V představenstvu máme členku, která není v pracovněprávním vztahu k družstvu. Na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je jí měsíčně zúčtována odměna ve výši 3 000 Kč. Považuje se tato členka družstva ve zdravotním pojištění za zaměstnance?

Poplatník v paušálním režimu

ID27381 | | Ing. Petra Konderlová

Může OSVČ, která je i členem představenstva SVJ s měsíční odměnou 1 000 Kč, vstoupit do paušálního režimu od 2021, protože tato odměna se zdaňuje zálohově?

Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)

ID27232 | | JUDr. Vlasta Víghová

Máme v organizaci předsedu družstva - člen kolektivního orgánu právnické osoby. Za tuto funkci mu je měsíčně vyplácena odměna. Zároveň má uzavřený pracovní poměr na funkci ředitel. Pracovní zkrácený úvazek na 10 %, měsíční tarif 31 000 Kč (ředitel) (při zkráceném úvazku měsíčně 3 100 Kč). Je tento úvazek správně nastaven a jedná se o zaměstnání malého rozsahu? 

Předseda družstva má nastaven mzdový výměr a ne odměnu (má podepsanou smlouvu o výkonu funkce) a u pracovního poměru (úvazek 0,1) na  pracovní pozici výkonný ředitel.

Externě zpracovávám mzdy pro tuto organizaci (nedávno jsem začala tuto organizaci zpracovávat), u které se mi moc nelíbí jak mají v systému založeného předsedu družstva, který má zároveň pracovní poměr na pozici výkonný ředitel.

Podle mého názoru předseda družstva musí dostávat odměnu a pracovní poměr by měl mít pracovní pozici odlišnou povinnostem předsedy družstva.

Pracovní pozice výkonného ředitele se domnívám, že není správná.

 

Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti

ID27056 | | Ing. Josef Rajdl

Může být zaměstnanci, který byl celý měsíc v dočasné pracovní neschopnosti, dána provize z obratu jeho zákazníků? Nepracoval celý měsíc, zákazníci si posílali objednávky sami. Jedná se o čásku 6 400 Kč. Musí se v tomto případě odvést zdravotní pojištění z minimálního vyměřovací základu? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru