Otázky s klíčovým slovem: Nemocenské pojištění

počet otázek s klíčovým slovem : 160Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Hlavní pracovní poměr a nemoc - práce na DPP

ID28518 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec na HPP je nemocný a pobírá nemocenskou. Je možné, aby v době nemoci dál pracoval na DPP na jinou pozici než na HPP u stejného zaměstnavatele aniž by přišel o nemocenskou? Vím, že pokud zaměstnanec pobírá nemocenskou, ale má DPP u jiného zaměstnavatele, je v pořádku a nepřichází o podporu v nemoci. Jak je to správně?

Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství

ID28370 | | Ing. Marta Ženíšková

Externí vyučující nepožádala naší organizaci o PPM a dne 1. 2. 2021 jsem obdržela její neschopenku a byla jí vyplacena náhrada mzdy. Dne 17. 3. 2021 přišla její zpětná žádost o PPM s nástupem 21. 12. 2020. Protože celý měsíc v prosinci 2020 a v lednu 2021 odučila hodiny on-line, byl jí vyplacen plat v plné výši. Jak nyní postupovat? 

Příloha k žádosti o dávku

ID28336 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec je dlouhodobě nemocný. Po 14 dnech bylo na OSSZ odeslána Příloha k žádosti o dávku. Stačí tuto přílohu k žádosti o dávku zaslat na OSSZ jen jednou a po ukončení pracovní neschopnosti jim zastat hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti nebo se musí příloha k žádosti o dávku zasílat každý měsíc? Zaměstnanec je nemocný 3 měsíce.

Odměna jednatele a nárok na ošetřovné

ID27922 | | Ing. Marta Ženíšková

Jednatel společnosti s ručením omezeným pobírá odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele. Výše odměny přesahuje limit pro účast na důchodovém a nemocenském pojištění. Má tento jednatel nárok na ošetřovné člena rodiny, ať už se jedná o "běžné" ošetřovné či ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení kvůli epidemii covid-19?

Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance

ID27842 | | Ing. Marta Ženíšková

V pracovním poměru jsme měli zaměstnance se třetím stupněm invalidity - TZP. Během pracovního poměru byla vždy PN na dobu 14 dnů. Dne 4. 2. 2021 byl pracovní poměr ukončen. Dne 5. 2. 2021 nám přišlo oznámení od ČSSZ o vzniku PN. Máme povinnost platit opět PN za 14 dnů, i když již není našim zaměstnancem? Dočetli jsme se, že pokud je zaměstnanec TZP, tak ukončením pracovního poměru končí také ochranná lhůta v případě nemoci. Je to pravda? 

Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM

ID27802 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnankyně je u nás v HPP od 1. 11. 2019. V prosinci zjistila, že je těhotná a od 1. 1. 2021 nastoupila na nemocenskou z důvodů komplikací v těhotenství. Výpočet PPM se provádí před nástupem na mateřskou dovelenou z posledních 12 měsíců a z hrubé mzdy. Všude jsem četla, že nemocenská nemá vliv na tento výpočet, a tudíž ho neovlivňuje. Pokud by tedy zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou od 1. 7. 2021 pro výpočet PPM bude tedy rozhodující období od 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021 nebo období před neschopenkou = tedy 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020? Jak je to ještě s hrubou mzdou? V roce 2020 byla hrubá mzda ponížena s přechodem na 4denní pracovní režim a dále byla i na překážkách z důvodu ZL ve výši 80 %. Bude toto mít také vliv na výpočet PPM? I přesto, že se od 1. 11. vše vrátilo zpět na 5denní pracovní režim. 

Pracovní neschopnost

ID27693 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec byl na pracovní neschopnosti od 21. 12. 2020 do 11. 1. 2021. Hned 12. 1. 2021 nám přišla z OSSZ nová neschopenka. Zaměstnanec do práce vůbec nenastoupil. Budeme mu od 12. 1. 2021 opět platit náhradu za pracovní neschopnost (znovu 14 dní), nebo se bude jednat o navazující neschopnost a náhradu bude platit OSSZ? 

Paušální daň a nemocenské pojištění

ID27415 | | Ing. Marta Ženíšková

Pokud se OSVČ od 1. 1. 2021 přihlásí k paušální dani, jak to bude s nemocenským pojištěním? V roce 2021 bude hradit podle přehledu 2020? A co v dalších letech, kdy nebude podávat přehledy?

Paušální daň a případný krach OSVČ

ID27113 | | Ing. Josef Rajdl

OSVČ splní předpoklady a přihlásí se k 1. 1. 2021 k paušální dani. Současně platí i nemocenské pojištění. Co se stane, pokud OSVČ zkrachuje nebo onemocní a zruší živnost? Může během roku ze systému "vystoupit", pokud již nepodniká? (Nebo musí paušální daň platit po celý rok 2021, i když je člověk třeba dlouhodobě nemocný a jinak by nemusel platit zálohy na pojistné?) Z jaké částky se pak bude počítat podpora v nezaměstnanosti?

Rodičovský příspěvek x ošetřovné

ID26808 | | Ing. Marta Ženíšková

Maminka čerpá na půlroční miminko rodičovský příspěvek. Starší syn 3,5 roku chodí do školky, ale letos toho asi moc nenachodí neb do školky nemůže ani s malinkou rýmou. Je možné, aby si vzal v případě nemoci tatínek na syna ošetřovné, ačkoliv maminka ve společné domácnosti pobírá rodičovský příspěvek na miminko? Rodiče nejsou sezdaní, ale žijí spolu.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru