Otázky s klíčovým slovem: Náhrada od pojišťovny

počet otázek s klíčovým slovem : 49Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Oprava havarovaného automobilu - kontrolní hlášení a přiznání k DPH

ID28995 | | Ing. Ivana Pilařová

Vedeme účetní evidenci (fyzická osoba) a jsme plátci DPH. Máme fakturu od autoservisu na opravu nabouraného auta, které je havarijně pojištěné. Faktura je základ daně 92 149,59 Kč, 21 % DPH 19 351,41 Kč, celkem 111 501 Kč. My jsme hradili autoservisu pouze 24 351 Kč (5 000 Kč spoluúčast a 19 351,41 Kč DPH). Pojišťovna za nás rovnou servisu poslala 87 150 Kč. Dala jsem fakturu od servisu do nedaňového vydání s odpočtem DPH. Fakturu jsem zlikvidovala tak, že jsem z pokladny vystavila nedaňový výdajový doklad na 87 150 Kč a hned jsem tam dala příjmový na stejnou částku od pojišťovny a též nedaňový (tím se mi do pokladny peníze vrátily). Zbytek 24 351 Kč jsem hradila bankou a rozdělila jsem to na 5 000 Kč spoluúčast, což jsem dala jako daňový výdaj bez odpočtu DPH. Dále nedaňový výdaj 19 351,41 Kč (to je to DPH). Je to tak dobře? Mám i v tomto případě dát celou fakturu do kontrolního hlášení do B2?

Totální škoda automobilu

ID28437 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., plátce DPH, v 07/2019 koupila na úvěr od leasingové společnost ojetý automobil. V 03/2021 měl zaměstnanec nehodu - jedná se o totální škodu. Účtovali jsme takto:

1) Nákup na úvěr 07/2019: Automobil 022/321 194 214,88 Kč DPH 343/321 40 785,12 Kč Úvěr 321/479 95 000 Kč Doplatek 321/211 140 000 Kč 2) Havárie 03/2021 Konečný stav na účtu 479 k 04/2021 XXX/479 46 292,45 Kč Náklady na splacení – Leasingová společnost 548/378 4 866,18 Kč Náhrada od pojiš. zaslána přímo leasingové společnosti 378/648 83 967 Kč Přeplatek - vratka od Škofinu 221/378 32 808,31 Kč Stav úvěru dle kalkulace od leasingové společnosti 479/378 46 292,51 Kč Zaokrouhlení 548/479 0,06 Kč

3) Prodej zbytku vozidla 04/2021 Automobil 311/641 96 694 Kč DPH 311/343 20 306 Kč Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Odpisy 2021 551/082 21 607 Kč (poloviční odpis - je to možné?) Zůstatková cena auta 541/082 108 030,88 Kč Vyřazení 082/022 194 214,88 Kč

a) Je výše uvedený postup účtování správný?

b) Při nákupu jsme si uplatnili plný odpočet DPH, teď při prodeji DPH odvedu (v přiznání DPH uvedu na ř. 1 + KH A4?). Budu muset provádět úpravu dříve uplatněného odpočtu DPH, když automobil nebyl ještě plně odepsán?

c) Jsou všechny výše uvedené náklady a výnosy daňově uznatelné?

d) Jak je to ještě se silniční daní - platím za období 1-4/2021? 

Doplňující otázka:

Prosím ještě o vyjasnění otázky týkající se odpisů. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají daňovým a účtujeme vždy k 31.12. Pořizovací cena automobilu byla 194 214,88 Kč. Odpisy byly: Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Jestliže havárie byla 21. 3. 2021 (prodej zbytku vozidla 14. 4. 2021) jak to tedy bude s odpisy? Účetní odpis bude pouze 3/12, tj. 10 804 Kč (551/082) ročního daňového odpisu a v daňovém přiznání za rok 2021 bude 1/2 daňový odpis? Na které řádky v daňovém přiznání pak tento rozdíl uvedu? A ohledně zůstatkové ceny, tu vypočítám tedy následovně: 194 214,88 - 21 364 - 43 213 - 10 804 = 118 833,88 Kč. Promítne se to taky pak nějak do daňového přiznání? 

Havarijní pojštění a úhrada DPH servisu

ID27900 | | Ing. Martin Svoboda

Zaměstnanec měl nehodu se služebním vozidlem firmy. Vozidlo bylo dáno do smluvního servisu pojišťovny u které bylo sjednáno havarijní pojištění. Servis provedl opravu a vystavil nám fakturu na částku 25 655,28 Kč bez DPH (31042,89 s DPH) Mezi tím došel dopis od pojišťovny, že servisu uhradí předloženou fakturu od servisu za opravu bez DPH = 25 655 Kč. mínus 3000 Kč spoluúčast. Celkem tedy pojišťovna servisu uhradí 22 655 Kč. Nyní po nás chce servis doplatit DPH a spoluúčast, tedy rozdíl z nám vystavené faktury na celkovou částku 31 042,89 Kč a částkou 22 655 Kč co jim zaplatila pojišťovna. Po nás tedy chtějí doplatit 5387,61 DPH + 3000 Kč spoluúčast. Chci se zeptat, jak to tedy celé zaúčtovat, když od servisu máme kompletní fakturu na částku 31 042,89 Kč. Jak zaúčtovat to DPH a jak zaúčtovat, aby nám ho zase stát vrátil a jak zaúčtovat tu spoluúčast.

Opravná položka (oprava) x pojistné plnění

ID27783 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2020 jsme zaregistrovali pojistnou událost u pojišťovny k vozidlu , které máme v leasingu. K opravě vozidla dojde až v následujícím roce. Dle vašeho časopisu Otázky a odpovědi (dotaz ID: 26842 | DAUCID: 25922) bych měla v roce 2020 vytvořit odhad k výnosu pojišťovny a účetní opravnou položku k opravě vozidla. Týká se i vozidel v leasingu? A opravnou položku účtovat na 09?

Pojištění přerušení provozu

ID27634 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Fyzická osoba podnikající, plátce DPH, daňová evidence. Výplata pojistného plnění z titulu pojištění přerušení provozu restaurace (tj. ušlý zisk + úhrada stálých a variabilních nákladů). Jedná se o příjem z podnikání podle § 7 a není předmětem daně z přidané hodnoty?

Platba pojišťovny rozpočtem a DPH

ID27049 | | Ing. Martin Novák

Jak to bude s DPH, jestliže OSVČ-automechanik je plátcem DPH a provede opravu havarovaného automobilu a místo vystavení faktury mu pojišťovna bude hradit opravu rozpočtem? Pojišťovna automechanikovi zatím telefonicky sdělila, že mu pošle "něco" kolem 42 000 Kč. Jak má automechanik stanovit:

1) DÚZP - ke kterému dni vzniká (opravením, sdělením pojištovny, uhrazením, případně jiným)?

2) Výši DPH?

3) Jaký má vystavit daňový doklad?

Úhrada škody způsobené při havárii

ID26621 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost je vlastníkem motocyklu, u kterého zapomněla zaplatit povinné ručení. Touto motorkou způsobili dopravní nehodu a pojišťovna vyplatila poškozenému automobilu vzniklou újmu z garančního fondu. Pojišťovna nyní naúčtovala společnosti náhradu jedné třetiny toho, co způsobili na poškozeném automobilu. Společnost tuto částku zaplatila. Jak prosím zaúčtovat tento náklad? Je to na účet 548? A je to daňový či nedaňový náklad?

Zdanění pojistného plnění OSVČ

ID25556 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ vedoucí DE zakoupila 30. 12. 2018 automobil a uplatnila si na vstupu DPH z celé hodnoty auta (ve výši 65.083 Kč). Za rok 2018 neuplatnila odpisy, neboť auto zaevidovala do obchodního majetku 1. 1. 2019 v hodnotě 309.917 Kč. V 1/2020 auto havarovalo a není ho možno již používat. Od pojišťovny obdrží 125 000 Kč, vrak odprodá za 157 000 + DPH. Vzhledem k tomu, že bylo uplatněno DPH na vstupu a ve velmi krátké době bylo zlikvidováno, předpokládáme, že bude mít tato skutečnost vliv na DPFO i na DPH.

1) Předpokládáme, že je nutno provést úpravu odpočtu DPH na vstupu, jakým způsobem ji ale vypočítat (i s přihlédnutím k tomu, že vrak prodala), na kterém řádku přiznání se projeví a ve kterém měsíci se má uvést do přiznání (ke dni bouračky či ke dni prodeje vraku)?

2) V případě, že OSVČ v r. 2018 auto neodepisovala a ani byv r. 2019 a ani v r. 2020 neprovedla daňový odpis auta, znamenalo by to, že by pojistné plnění přijaté v r. 2020 a příjem za prodej vraku považovala za nedaňové příjmy?

Havárie vozidla na přelomu roku

ID25259 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme s.r.o., plátci DPH. Dne 10. 12. 2019 zaměstnanec havaroval se služebním vozidlem, oprava vozidla byla dokončena 3.1.2020 a pojistné plnění od pojišťovny proběhlo 8.1.2020. Patří tato oprava do nákladů roku 2019 nebo 2020? Je spoluúčast z pojištění (rozdíl mezi plněním od pojišťovny a celkovou cenou opravy) daňově uznatelné?

Škoda hrazená z povinného ručení

ID24852 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správně zaúčtuji škodu, kterou hradí pojišťovna z mého povinného ručení? Firma vlastnící vozidlo je s. r. o. Pojistné plnění z povinného ručení je vyplaceno pojišťovnou třetí osobě za zaviněnou dopravní nehodu.

 

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru