Otázky s klíčovým slovem: Místo plnění

počet otázek s klíčovým slovem : 421Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Faktury od Googlu s irským VAT a českou výší DPH v Kč

ID29280 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ, plátce DPH, přijímá v rámci svého podnikání služby od Google. Zapomněl mu ale oznámit své DIČ a IČ. Google na fakturách vyčísluje částku v Kč. Původně Google zasílal faktury se svým českým DIČ, OSVČ si DPH uplatňovala na vstupu. Nyní Google zasílá faktury s irským VAT a na faktuře v Kč vyčísluje DPH ve výši 21%. Jaký vliv má na českého podnikatele nová faktura? Může si uplatnit DPH na vstupu? Má fakt, že na faktuře není uvedeno IČ a DIČ OSVČ vliv na případnou nemožnost uplatnění DPH na vstupu či na daňovou uznatelnost výdaje?

Pedagog s živnostenským listem ze Slovenska

ID29223 | | Ing. Ladislav Pitner

Soukromá základní umělecká škola (s.r.o.) má zájem zaměstnat pedagožku ze Slovenska, která by vyučovala v ČR a fakturovala by svoje služby škole (oba subjekty jsou neplátci). Zajímá nás, zda by nenastal nějaký problém z hlediska DPH.

Mytí výlohy v ČR od francouzského DIČ

ID29149 | | Ing. Lukáš Taragel

Fyzická osoba s francouzským DIČ pro naši společnost myje výlohy provozovny v Praze. Jakou správnou DPH má použít? Českou, protože služba je v ČR nebo přenesení, protože se jedná o fakturaci od francouzského DIČ? 

Fakturace prací a služeb do EU neplátci DPH

ID29154 | | Ing. Lukáš Taragel

Naše s. r. o. je plátcem DPH. V jakém režimu máme fakturovat dodávku elektroinstalačních prací a telekomunikačních služeb firmě se sídlem na Slovensku (s. r. o.) bez registrace k DPH? Místo plnění je v tuzemsku.

Odběratel z EU nebo ze třetí země- fakturace služeb zpracování (BREXIT)

ID29135 | | Ing. Martin Svoboda

Od 1. 1. 2021 platí nová pravidla pro země EU (BREXIT). Fakturujeme-li službu podle § 9 zákona o DPH odběrateli ze sídlem v irském Dublinu a odbětatel uvádí irské DIČ IE. Je to služba do zahraničí a testujeme spotřebu v české republice podle § 9a zákona o DPH nebo je to služba poskytnutá odběrateli v EU a netestujeme spotřebu v České republice podle § 9a zákona o DPH?

Zapsaný spolek a DPH

ID29132 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme nezisková organizace, zapsaný spolek, neplátce DPH. Vykonáváme jen kulturní činnost, pro kterou byl tento spolek zřízen, tzn. že nevykonáváme jinou činnost, ze které bychom měli příjem (např. pronájem, poskytování reklamy atd.). Veškerý náš příjem je z finančních darů, které dostáváme, dotací od státu na naši činnost a vstupného na kulturní akce, které pořádáme v rámci činnosti našeho spolku. Od zahraničního dodavatele (který má sídlo ve Velké Británii a nemá svoji pobočku v EU), jsme obdrželi fakturu za pěvecké vystoupení tohoto dodavatele na kulturní akci, kterou budeme letos pořádat. Na této faktuře je uvedeno VAT 0. Nevíme přesně, jestli tento dodavatel je plátce DPH nebo nikoli, ale potřebujeme vědět, jestli my jako spolek máme nějak řešit DPH. Je to tak, že v případě, že daný zahraniční dodavatel není plátce DPH, tak DPH neřešíme, v případě, že je plátce DPH, máme si nechat opravit danou fakturu tak, aby ji vystavil s DPH? A když je na faktuře uvedeno VAT 0, máme my nějakou povinnost odvádět DPH z této faktury? 

DPH u přepravy - přemístění materiálu a zařízení do třetí země

ID28942 | | Ing. Martin Novák

Provádíme stavební práce v Srbsku, které budou probíhat asi 4 měsíce. Obdrželi jsme od českého dopravce fakturu za přepravu našeho materiálu a zařízení na námi prováděnou stavbu v Srbsku, je faktura správně bez DPH?

Webinář - režim DPH

ID28639 | | Ing. Ladislav Pitner

Slovenský dodavatel, plátce DPH poskytne českému odběrateli, plátci DPH, webinář (český plátce pořídil on-line vstupenku). Jaký je správný režim DPH a způsob vykázání v přiznání DPH na straně odběratele při přijetí této služby? Slovenský dodavatel uvedl na daňový doklad, že částka je osvobozena od DPH. A jaký by byl režim DPH a způsob vykázání v přiznání DPH v případě, že český plátce je dodavatelem této služby pro zahraniční plátce DPH a případně pro běžné občany z jiných zemí?

Identifikovaná osoba opravuje stroje pro plátce v EU na území ČR

ID28459 | | Ing. Ladislav Pitner

Identifikovaná osoba (OSVČ) provádí službu – opravy strojů u zákazníků. Objednavatelem je německá firma s DE DIČ - plátce z EU. Identifikovaná osoba provádí opravy strojů ve státech, které mu německá firma nabídne. Dosud pracoval ve státech EU (Slovensko, Maďarsko, Německo). Nyní začal pracovat na opravě stroje v České republice. Bude se místo plnění posuzovat podle § 9 - místem plnění bude při poskytnutí služby osobě povinné k dani místo, kde má tato osoba sídlo? Pokud má tedy německá společnost sídlo v Německu, místo plnění bude dle obecného pravidla v Německu, kde by se měla odvést DPH? Bude faktura nadále v režimu reverse charge, tj. i když pracuje v ČR? Jako identifikovaná osoba bude podávat daňové přiznání k DPH a souhrnné hlášení, stejně jako když pracoval ve státech EU? Započítává se práce v ČR do obratu v ČR a stane se tedy plátcem DPH?

Povinná registrace k DPH na Slovensku

ID28396 | | Ing. Martin Svoboda

Má česká firma plátce DPH povinnost se registrovat k DPH na Slovensku, pokud jako plátce DPH poskytuje na Slovensku stavební práce české firmě, která je registrovaná k DPH na Slovensku? Práce na stavbě započala v září 2020 s předpokladem ukončení duben 2021. Fakturuje měsíčně, za období 9/2020 – 3/2021 vyfakturovala 2 mil. Kč. Nebo je dostačují, že je ke slovenské DPH registrován příjemce služby, tj. česká firma s registrací k DPH na Slovensku?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru