Otázky s klíčovým slovem: Mateřská dovolená

počet otázek s klíčovým slovem : 297Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nárok na dovolenou

ID28436 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně byla na první mateřské dovolené 19. 8. 2017 – 3. 3. 2018, poté nastoupila na rodičovskou dovolenou 4. 3. 2018 – 22. 7. 2020. Po ukončení mateřské dovolené nečerpala dovolenou. Druhá mateřská dovolená začala 23. 7. 2020.

Jaký je její nárok na dovolenou v letech 2020 a 2021? Pracovní dobu má rozvrženou rovnoměrně 7,5 hod/5 dní v týdnu. 

Smlouva na dobu určitou - nástup na mateřskou dovolenou

ID28633 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně má smlouvu na dobu určitou od 3. 8. 2020 - 30. 9. 2021. Otěhotněla a 1. 6. 2021 nastupuje na mateřskou dovolenou. Můžu s ní k 30. 9. 2021 ukončit pracovní poměr při vypršení smlouvy na dobu určitou, nebo to v tomto případě není možné? Nárok na dovolenou jí budu za rok 2021 počítat za období od 1.1 . - 30. 9. 2021? Může ji celou vybrat před nástupem na MD? 

Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství

ID28370 | | Ing. Marta Ženíšková

Externí vyučující nepožádala naší organizaci o PPM a dne 1. 2. 2021 jsem obdržela její neschopenku a byla jí vyplacena náhrada mzdy. Dne 17. 3. 2021 přišla její zpětná žádost o PPM s nástupem 21. 12. 2020. Protože celý měsíc v prosinci 2020 a v lednu 2021 odučila hodiny on-line, byl jí vyplacen plat v plné výši. Jak nyní postupovat? 

Dovolená za rok 2021 - po skončení mateřské dovolené

ID28223 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně se 40hodinovou týdenní pracovní doboui (po-pá denní úvazek 8 hod.) v roce 2021 čerpá od 1. 1. do 14. 4. 2021 mateřskou dovolenou. Od 15. 4. do 19. 4. 2021 požádala o poskytnutí 3 dnů dovolené z roku 2020 bezprostředně návazně na tuto mateřskou dovolenou. Dále žádá o čerpání dovolené za rok 2021. Pracovní poměr jí končí uplynutím doby 31. 5. 2021. Kolik hodin dovolené náleží za rok 2021? Od jakého data bude rodičovská dovolená?

Dovolená za rok 2021 - nárok po mateřské dovolené

ID28189 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně se 40hodinovou TPD (po-pá denní úvazek 8h) - výměra 5 týdnů dovolené za kalendářní rok. Od 1. 1. do 2. 4. 2021 čerpá mateřskou dovolenou. Od 6. 4. do 7. 5. 2021 požádala o poskytnutí 24 dní dovolené z roku 2020 bezprostředně návazně na tuto mateřskou dovolenou. Dále žádá o čerpání dovolené za rok 2021, po zbytek roku bude poskytnuta rodičovská dovolená. Kolik hodin dovolené náleží za rok 2021? 

Nárok na dovolenou po mateřské dovolené v roce 2021

ID28148 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyni končí mateřská dovolená dne 28. 3. 2021. Za rok 2020 má zůstatek dovolené 2 dny. Po mateřské dovolené požádá zaměstnavatele o čerpání dovolené z předchozího roku v rozsahu 2 dnů. Vznikne jí nárok i za rok 2021, pokud ano, tak v jaké výši? Roční výměra dovolené činí 4 týdny a pracovní doba 40 hodin týdně. Může případně dovolenou za rok 2021 čerpat až v budoucnu nebo ihned po mateřské dovolené?

Výpočet dovolené za rok 2021

ID28037 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Do 16. 2. 2021 jsem čerpala mateřskou, od 17. 2. 2021 čerpám 17 dní dovolené roku 2020. Od 1. 3. 2021 začínám pobírat rodičovský příspěvek. V práci máme nárok na 22 dní dovolené za rok. Mám 8 hodinový úvazek, tedy 40 h týdně. Kolik dní mi  vznikne nárok na dovolenou roku 2021. 

Výběr dovolené po ukončení mateřské dovolené

ID27949 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Žena předčasně rodila 27. 8. 2020, takže tímto dnem nastoupila na MD. Ta jí skončí 11. 3. 2021.Zažádá si po ukončení MD o čerpání zbytku dovolené z roku 2020 - jeden den + jaký má nárok na výběr dovolené v roce 2021? Firma poskytuje 160 hodin ročně (4 týdny). Dle výpočtu - 10 celých týdnů : 52 x 160 = 30,77 a zaokrouhleně 31 hodin za rok 2021 plus 8 hodin z roku 2020. Je to takto správně?

Nárok na dovolenou v r. 2021 po mateřské dovolené

ID27955 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně ukončí mateřskou dovolenou dne 15. 4. 2021. Poté má požádáno o čerpání nevyčerpané dovolené z roku 2020, a to v délce 15 pracovních dní, tj. do 6. 5. 2021. Následně chce čerpat od 7. 5. 2021 dovolenou v délce celého nároku, který ji vznikne v roce 2021. Její TPD je 40 h, rozvrh směn je pondělí až čtvrtek 8,5 h, pátek 6 h. Jakým způsobem se jí vypočítá nárok na rok 2021? Započítává se nárok na dovolenou i v letošním roce u těchto případů stejně jako v roce 2020? Pokud jí vznikne nárok např. 73 h, jakým způsobem si vyčerpají poslední hodiny, když jí nevyjdou do celého fondu pracovní doby určitý den? Mám na mysli, zda je možné v jednom dni čerpat např. 3 h dovolenou a zbytek už rodičovskou dovolenou? 

Dovolená za rok 2021

ID27989 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně se 40hodinovou TPD (po-pá denní úvazek 8h) v roce v 2021 čerpá od 1. 1. do 2. 3. 2021 mateřskou dovolenou. Od 3. 3. do 18. 3. 2021 požádala o poskytnutí 12 dní dovolené z roku 2020 bezprostředně návazně na tuto mateřskou dovolenou. Dále žádá o čerpání dovolené za rok 2021, po zbytek roku bude poskytnuta rodičovská dovolená. Kolik hodin dovolené náleží za rok 2021? Od jakého data bude rodičovská dovolená? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru