Otázky s klíčovým slovem: Mateřská dovolená

počet otázek s klíčovým slovem : 304Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dovolená za rok 2021

ID29471 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně pracuje na plný úvazek- 40hodin/týden nárok na dovolenou - 4 týdny = 160 hodin. Od 3. 5 do 9. 9. 2021 je v pracovní neschopnosti. Od 10. 9. 2021 nastupuje na mateřskou dovolenou. Jaký bude mít nárok na dovolenou za rok 2021, když si o ni zažádá po skončení mateřské dovolené, před nástupem na rodičovskou dovolenou?

Nárok na dovolenou

ID29317 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně bude 22. 11. 2021 nastupovat na mateřskou dovolenou. V roce 2021 čerpala ošetřovné v období 8. - 11. 1., 18. - 20. 6., a ošetřovné z důvodů uzavření školních zařízení v období 5. - 9. 5. Jiné absence neměla. Směny má rozvržené pravidelně 8 hod/5 dní v týdny, nárok na dovolenou 4 týdnu. Po skončení mateřské dovolené (28 týdnů) hodlá zažádat o čerpání dovolené a poté nastoupit na rodičovskou dovolenou. Jaký nárok na dovolenou bude mít v roce 2021 a 2022?

Doplňující otázka:

Předpokládejme, že vše bude probíhat bez komplikací. Mateřská dovolená bude zaměstnankyni končit v roce 2022 dnem 5. 7. 2021. Do roku 2022 se převede 72 hodin dovolené z roku 2021 a o její čerpání bude žádat bezprostředně po skončení mateřské dovolené. Rodičovskou dovolenou bude zaměstnankyně čerpat i v roce 2023. Prosím o určení nároku na dovolenou v roce 2022.

Souběh čerpání nevybrané dovolené s nástupem na rodičovskou dovolenou a zdravotní pojištění

ID29190 | | Ing. Antonín Daněk

Zaměstnankyně se dohodla se zaměstnavatelem, že po ukončení mateřské dovolené bude čerpat nevybranou dovolenou. Až vyčerpá všechnu dovolenou, která jí zbývá, nastoupí na rodičovskou dovolenou. Jenže zaměstnankyně nyní chce nastoupit na rodičovskou dříve, než bylo původně v plánu a tedy si nestihne vyčerpat všechnu nevybranou dovolenou, která jí zbývá. Je možné, aby i nadále čerpala nevybranou dovolenou a zároveň byla na rodičovské dovolené? Tedy nastane souběh - zaměstnankyně bude na rodičovské dovolené, ale zároveň bude čerpat i „klasickou“ nevybranou dovolenou. Pokud je to možné, jak se tento souběh posuzuje pro účely hlášení na zdravotní pojišťovnu? Po dobu souběhu je plátcem pojistného zaměstnavatel? Až zaměstnankyně dočerpá všechnu dovolenou, skončí jí tedy „souběh“, a bude pouze na rodičovské dovolené, bude plátcem pojistného stát?

Zápočet rodičovské dovolené

ID29226 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Dne 25. 8. 2021 jsme přijali na základní školy (přísp. organizace) do pracovního poměru učitelku s vysokoškolským ekonomickým vzděláním. Průběh předchozí praxe je pouze OSVČ v jiném oboru. Má dvě děti narozené 9. 3. 2014 a 27. 12. 2017. Nástup na rodičovskou dovolenou uvedla 20. 1. 2014 do 30. 6. 2017 a od 9. 1. 2018 do 27. 12. 2021. Peněžitá pomoc v mateřství (MD) prý OSVČ nenáleží. Jaký bude prosím správný zápočet? 

Nárok na dovolenou za rok 2021 - žena na RD a MD

ID29162 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně má pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou, od 1. 1. 2021 pokračuje v čerpání rodičovské dovolené na 1. dítě, které se narodilo 9. 10. 2019. Zřejmě od 2. září 2021 bude čerpat mateřskou dovolenou na 2. dítě, a to až do konce roku 2021 a dále. Vznikne jí nárok na dovolenou za rok 2021? Pokud ano, kolik dnů, když má celkový roční nárok 25 dnů x 8 = 200 hodin.

Žena na další mateřské dovolené

ID29061 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyni má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou. V říjnu roku 2019 se jí narodilo dítě. Čerpala na něj mateřskou dovolenou, posléze rodičovskou dovolenou, kterou stále čerpá. V záři 2021 jí vznikne opět nárok na mateřskou dovolenou, neboť bude mít 2. dítě.

1) Bude jí prvních 14 dnů nové mateřské dovolené hradit zaměstnavatel nebo sociálka?

2) Vznikne jí za rok 2021 nárok na dovolenou?

3) V případě, že ano, může jí dát zaměstnavatel v období čerpání dovolené výpověď?

Výpočet nároku dovolené po mateřské dovolené

ID28958 | | JUDr. Petr Bukovjan

Peněžitá podpora v mateřství byla poskytována od 30. 11. 2020 do 13. 6. 2021. Zaměstnankyně si požádala o bezprostřední čerpání mezi PPM a rodičovskou dovolenou. Výpočet nároku: PPM v roce 2021 trvala 164 dnů: 7= 23,43 týdnů - po zaokrouhlení 23 týdnů. Plně započitatelná doba rodičovské dovolené - 20 týdnů (splněna podmínka odpracovaných 12 týdnů). 23 + 20 = 43 týdnů TPD: 40 hodin počet týdnů dovolené: 4 dovolená z roku 2020: 12 hodin Výpočet: 40 : 52 * 43 * 4 = 132,3 po zaokrouhlení 133 hodin +12 = 145 hodin tj. 3,63 týdne - zaokrouhleně na celé týdny 3 (nárok na rok 2021) dobu čerpání přičteme k vzniklému nároku roku 2021, tzn. připočítáme 3 týdny 23 + 20 + 3 = 46 týdnů 40 : 52 * 46 * 4 = 142 hodin činí celkový nárok dovolené? Je uvedený výpočet správný, popř. jak správně při výpočtu postupovat?

Nárok na dovolenou

ID28436 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně byla na první mateřské dovolené 19. 8. 2017 – 3. 3. 2018, poté nastoupila na rodičovskou dovolenou 4. 3. 2018 – 22. 7. 2020. Po ukončení mateřské dovolené nečerpala dovolenou. Druhá mateřská dovolená začala 23. 7. 2020.

Jaký je její nárok na dovolenou v letech 2020 a 2021? Pracovní dobu má rozvrženou rovnoměrně 7,5 hod/5 dní v týdnu. 

Smlouva na dobu určitou - nástup na mateřskou dovolenou

ID28633 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně má smlouvu na dobu určitou od 3. 8. 2020 - 30. 9. 2021. Otěhotněla a 1. 6. 2021 nastupuje na mateřskou dovolenou. Můžu s ní k 30. 9. 2021 ukončit pracovní poměr při vypršení smlouvy na dobu určitou, nebo to v tomto případě není možné? Nárok na dovolenou jí budu za rok 2021 počítat za období od 1.1 . - 30. 9. 2021? Může ji celou vybrat před nástupem na MD? 

Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství

ID28370 | | Ing. Marta Ženíšková

Externí vyučující nepožádala naší organizaci o PPM a dne 1. 2. 2021 jsem obdržela její neschopenku a byla jí vyplacena náhrada mzdy. Dne 17. 3. 2021 přišla její zpětná žádost o PPM s nástupem 21. 12. 2020. Protože celý měsíc v prosinci 2020 a v lednu 2021 odučila hodiny on-line, byl jí vyplacen plat v plné výši. Jak nyní postupovat? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru