Otázky s klíčovým slovem: Kontrolní hlášení

počet otázek s klíčovým slovem : 200Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vrácení zboží z jiného členského státu do jiného členského státu než má dodavatel sídlo

ID29082 | | Ing. Martin Novák

Z Francie jsme koupili zboží, které jsme vykázali jako pořízení zboží z jiného členského státu, v Kontrolním hlášení jsme uvedli v oddíle A2. Nyní zboží dodavateli z Francie vracíme (dodavatel nám vystavil dobropis se svým francouzským DIČ) a my zboží odesíláme jeho dealerovi do Německa, kterému pak následně náš dodavatel vystaví fakturu za prodej. Mám vykázat tento dobropis jako pořízení zboží z jiného členského státu na řádku 3 DPH s opačným znaménkem a v Kontrolním hlášení také v oddíle A2 s opačným znaménkem (všude uvedu francouzské DIČ). DIČ dealera dodavatele mě vůbec nezajímá, že? Dodavatel vykáže v Souhrnném hlášení a v DPH na řádku 20? Nebo on to bude brát jako třístranný obchod a bude se považovat za prostřední osobu?

Oprava havarovaného automobilu - kontrolní hlášení a přiznání k DPH

ID28995 | | Ing. Ivana Pilařová

Vedeme účetní evidenci (fyzická osoba) a jsme plátci DPH. Máme fakturu od autoservisu na opravu nabouraného auta, které je havarijně pojištěné. Faktura je základ daně 92 149,59 Kč, 21 % DPH 19 351,41 Kč, celkem 111 501 Kč. My jsme hradili autoservisu pouze 24 351 Kč (5 000 Kč spoluúčast a 19 351,41 Kč DPH). Pojišťovna za nás rovnou servisu poslala 87 150 Kč. Dala jsem fakturu od servisu do nedaňového vydání s odpočtem DPH. Fakturu jsem zlikvidovala tak, že jsem z pokladny vystavila nedaňový výdajový doklad na 87 150 Kč a hned jsem tam dala příjmový na stejnou částku od pojišťovny a též nedaňový (tím se mi do pokladny peníze vrátily). Zbytek 24 351 Kč jsem hradila bankou a rozdělila jsem to na 5 000 Kč spoluúčast, což jsem dala jako daňový výdaj bez odpočtu DPH. Dále nedaňový výdaj 19 351,41 Kč (to je to DPH). Je to tak dobře? Mám i v tomto případě dát celou fakturu do kontrolního hlášení do B2?

Zrušení registrace k DPH

ID28905 | | Ing. Martin Svoboda

Firma, s. r. o, zrušila v 4/2021 plátcovství k DPH , v 4/2021 přišlo i rozhodnutí o zrušení registrace od FÚ. Kdy firma podává poslední KH a kdy DPH? Myslím si správně, že kontrolní hlášení oslední za 4/2021 (za 5 a 6 už nepodává), DPH podává poslední za 2.Q 2021?

Dodatečné přiznání k DPH, následné kontrolní hlášení

ID28918 | | Ing. Martin Novák

Kvůli nedorozumění mezi naší firmou a naším dodavatelem došlo k následující chybě: dodavatel vystavil fakturu, kterou jsme si zaúčtovali v 4/2021 do účetnictví, následně se přišlo na to, že vystavená faktura má chybnou cenu, po domluvě s dodavatelem došlo k opravě faktury (= dodavatel si v systému opravil/přepsal původní fakturu, kterou nám zaslal). Nicméně bohužel se tato opravená faktura nedostala k nám na účtárnu a faktura v našem systému zůstala beze změny. Zdůrazňuji tedy, že v této chvíli existuje jedno číslo faktury, kdy dodavatel má v účetnictví rozdílnou hodnotu fakturace než my. Nebyl vystaven dobropis. Obě firmy podaly za 4/2021 přiznání k DPH. Domnívám se, že naše firma bude muset dodatečné přiznání k DPH za 4/2021, kde bude na inkriminovaném řádku uvedena správná hodnota. Bude nutné zaslat i následné kontrolní hlášení? 

Oprava zaúčtování faktury

ID28906 | | Ing. Petra Konderlová

V dubnu mi přišla faktura od tel. operátora, rozúčtovala jsem jí ale zapomněla na odúčtování přeplatku. Mám od nich vystavený dobropis a místo úhrady dobropisu mi část dobropisu odúčtovaly z této faktury a část z jiné faktury. Mohu vnitřním dokladem nějak rozúčtovat, nebo budu muset opravovat fakturu a v tom případě i zasílat na FÚ opravné kontrolní hlášení za 04/2021?

Obchod se zahraničím a vykazování v DPH a KH

ID28767 | | Ing. Ladislav Pitner

Máme českou společnost, která nakupuje zboží v zemi mimo EU konkrétně v Číně. Následně zboží prodáme do země EU - Španělsko s tím, že přesun zboží je rovnou mezi Čínou a Španělskem. Všechny zúčastněné firmy jsou ve své zemi osobou registrovanou k dani. Zboží prodáváme bez dopravy, tu si zajišťuje odběratel sám. Fakturujeme do Španělska bez DPH. Dle názoru daňového poradce není ani přijatá faktura(z Číny) ani vydaná faktura do Španělska předmětem českého DPH a do přiznání k DPH, KH a případně souhrnného hlášení se vůbec neuvádí, protože vlastně nedochází k faktickému dovozu zboží, ale vše probíhá v ČR pouze papírově. Je tento postup správn ? V případě, že není v jakých řádcích DPH bychom měli tyto pohyby vykazovat? 

Daňové přiznání zpracované účetní

ID28202 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může účetní OSVČ, která není daňovým poradcem, zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu? Účetní má plné moci a přiznání podává pod kódem 4A jako obecný zmocněnec. Vím, že tato otázka je sporná i z toho důvodu, že účetní nemá na toto uzavřenou pojistku. Ale pokud je možnost podávat přiznání jako obecný zmocněnec, tak tím může být kdokoliv, tedy i člověk, který není daňovým poradcem? Porušuje tím účetní nějaké zákony a hrozí jí nějaké sankce nebo pokuty? Další otázka je, jak je to s podáváním přiznání k DPH a KH, s ročním zúčtováním a se zpracování daně silniční. Může je účetní podat (např. v pojistné smlouvě má nárok na plnění z pozdě podaného kontrolního hlášení)?

Respirátory a DPH

ID28052 | | Ing. Ladislav Pitner

V období 2/2021 až 4/2021 jsou respirátory osvobozeny od DPH. Pokud podnikatel nakoupil respirátory od dodavatele z ČR bez DPH, tak bude tento nákup uvádět v kontrolním hlášení a nebo v přiznání k DPH? Pokud ano, tak v jakém řádku? A opačně. Pokud bude podnikatel respirátory prodávat, tak na faktuře vydané bude napsáno, že daň je prominuta? A v jakém řádku v přiznání k DPH a kontrolním hlášení bude uvádět tento prodej? A co poštovné a doprava - bude také bez DPH? 

Dobropis - DPH

ID27548 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o., plátce DPH, vystavila dobropis na vrácené zboží. Je správně zahrnutí dobropisu na stejný řádek přiznání k DPH a kontrolního hlášení jako u vystavené faktury na zboží, tj. řádek DPH 1,2, sekce KH A4, případně A5?

Přenesená daňová povinnost

ID27435 | | Ing. Martin Svoboda

Firma A (plátce DPH) přijala fakturu od firmy B (plátce DPH) v režimu PDP (přenesená daňová povinnost). Na faktuře je uvedeno DUZP 30. 11., vystavena 09. 12. Firma A (příjemce faktury) odvede DPH a zároveň si nárokuje odpočet DPH. V kontrolním hlášení a v DPH bude faktura uvedena v 11/2020 nebo 12/2020?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru