Otázky s klíčovým slovem: Jednatel

počet otázek s klíčovým slovem : 257Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pracovní vztah v s. r. o.

ID29477 | | Romana Smékalová

Majitel - jednatel uvažuje jakým způsobem se nechat zaměstnat ve své společnosti - s. r. o. Dnes zde vykonává pozici kuchaře. jaké má možnosti zaměstnání a která z forem je pro něj možná - nejlepší? a) pracovní smlouva na pozici kuchař, b) smlouva o výkonu funkce, protože je zde jednatelem, c) může jako OSVČ fakturovat do svého s. r. o. nebo toto není možné?

Vklad jednatele na běžný účet

ID29383 | | Ing. Petra Konderlová

Jediný jednatel společnosti s. r. o. vložil přes bankomat na účet společnosti peníze. Lze prosím účtovat přes MD 351/D 411 a MD 221/D 351?

Fakturace OSVČ svému s. r. o.

ID29176 | | Ing. Ivana Pilařová, JUDr. Vlasta Víghová

Fyzická osoba má živnostenský list na dopravu a provozuje tuto živnost se svými dvěma zaměstnanci - řidiči. Bude fakturovat každý měsíc dopravu zaměstnanců včetně jednatele personální agentuře (jednočlenné s. r. o.). Fyzická osoba, jednatel i společník personální agentury s. r. o. je jedna a tatáž osoba. Doprava zaměstnanců není svozem jednotlivých zaměstnanců do jejich práce (přidělení k uživateli do továrny). Jedná se např. o dopravu na zdravotní prohlídky, na školení BOZP zamců atd. U jednatele se jedná o cesty z sídla firmy k jednotlivým uživatelům, kde jsou přiděleni zaměstnanci s. r. o. této personální agentury. Sám jednatel neřídí. Bude se jednat u s.r.o. o daňový náklad? Nebude docházet k dodanění mzdy u zaměstnanců a jednatele s. r. o.? Není problém, že ve smluvním vztahu vystupuje stejná osoba (OSVČ = jednatel = společník)?

Test nízké kapitalizace

ID29240 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel zapůjčil na základě smlouvy o bezúročné zápůjčky do své firmy 500 000 Kč. V roce 2021 udělal dodatek ke smlouvě, že částka 400 000 Kč se mění na zápůjčku úročenou, 100 000 Kč zůstává bezúročná. Dle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů je nutné vypočítat test nízké kapitalizace v případě spojených osob. Do výpočtu průměrného denního stavu se započítávají všechny půjčky od jednatele, tedy i ty bezúročné - vychází se z částky 400 000 Kč nebo 500 000 Kč? Celková zápůjčka bude vrácena až za 5 let (2025).

Odměna a její zdanění u smlouvy o výkonu funkce jednatele

ID29175 | | Ing. Petra Konderlová

Jednatel má uzavřenou se společností s. r. o. smlouvu o výkonu funkce jednatele ve výši 2 000 Kč měsíčně. Nepodepsal prohlášení. Podléhá odměna srážkové dani? Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním?

Odměna jednatele a dovolená

ID29122 | | Ing. Josef Rajdl

Jednatel má smlouvu o výkonu funkce, úvazek 3 hodiny denně, odměna 3 490 Kč, nárok na dovolenou 25 dní. Nastoupil do funkce 1. 5. 2021. Odměna květen 3 490 Kč, odpracoval 63 hodin, odměna červen 3 490 Kč, odpracoval 66 hodin. V červenci měl 5 dní dovolenou. Jaká vyjde výše mzdy v červenci? Počítá se tam náhrada za dovolenou v průměru 138 Kč na hodinu podle 5. skupiny prací, do které jednatel spadá, a tím se odměna výrazně navýší včetně odvodu SP a ZP? Kolik by měla přesně vyjít čistá mzda? Navyšuje se při dovolené odměna? Měla jsem zato, že u jednatele s pravidelnou odměnou je odměna ve stále stejné výši, bez ohledu na nemoci či čerpání dovolených, či jiných absencí, společnost řídí stejně po celý rok.

Jednatel - ředitel

ID29128 | | JUDr. Vlasta Víghová, Ing. Ivana Pilařová

Jednatel má se společností, v níž je jednatelem, uzavřenu pracovní smlouvu na výkon práce ředitele a za tuto práci dostává mzdu. Smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřenou nemá. Jaké mu hrozí postihy? Má to na společnost nějaké daňové dopady?

 

Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň

ID28955 | | RNDr. Libor Fiala

Jednatel má smlouvu o výkonu funkce na 3 000 Kč měsíčně fix. Neučinil ve firmě prohlášení poplatníka a jeho příjem se daní srážkovou daní. Je přihlášen na zdravotní pojišťovně, které se na něj firma odvádí jako za ostatní zaměstnance. Vzhledem k nepřekročení hranice 3 500 Kč není přihlášený na OSSZ. Pokud další rok budou podmínky stejné (odměna bude opět 3 000 Kč každý měsíc). Může se tento jednatel přihlásit do režimu paušální daně a platit paušální daň bez porušení podmínek? Chtěl bych se ujistit, zda není překážkou paušální daně smlouva o výkonu funkce, ze které se platí zdravotní pojištění?

Pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce

ID28874 | | JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Mám jednočlenné s. r. o. Jsem jediným společníkem i jediným jednatelem. V této společnosti mám pracovní poměr jako účetní, ze kterého odvádím sociální a zdravotní pojištění (nad minimální mzdu a nad minimální mzdový tarif). Zároveň mám smlouvu o výkonu fce na 500 Kč, ze které odvádím jen zdravotní pojištění. Podpisy na smlouvách mám ověřené. Setkávám se s názorem právníků, že nelze uzavřít pracovní smlouvu (pracovně právní vztah) sama se sebou, že nejde o závislou činnost. Z Kooperativy přišel dopis, že na takovýto pracovně právní vztah (pracovní smlouvu) nelze uzavřít zákonné pojištění zaměstnance (pro případný pracovní úraz a výplatu ušlého výdělku). Nebude v budoucnu problém z hlediska správy sociálního zabezpečení ohledně vyplácení nemocenských dávek nebo starobního důchodu? A nebylo by lepší uzavřít pouze smlouvu o výkonu fce jednatele třeba na 20 000 Kč?

Smlouva o výkonu funkce

ID28888 | | JUDr. Vlasta Víghová

Účtuji nově dvě s. r. o., ve kterých mají jednatelé pouze smlouvu o výkonu funkce cca ve výši 20 000 Kč, takže odvádějí sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů. Co všechno může mít jednatel k dispozici? Zatím jsem se setkala jen s jednatelem, který měl pracovní poměr, a zároveň smlouvu o výkonu funkce, takže mohl vše využívat jako běžný zaměstnanec. Firemní automobil, různé bonusy atd. Musí mít jednatel ve smlouvě, že může používat např. automobil pro firemní účely a jiné? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru