Otázky s klíčovým slovem: Dovoz

počet otázek s klíčovým slovem : 250Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dovoz zboží z Německa na Slovensko

ID29080 | | Ing. Martin Svoboda

Prosím o posouzení správného účtování DPH následující transakce. Právnická osoba, plátce DPH nakupuje zboží od plátce v Německu. Dopravu zajišťuje dodavatel. Odběratel nakoupil zboží pro slovenského zákazníka také plátce DPH a bylo převezeno z Německa rovnou na Slovensko. Německý dodavatel vystavil fakturu pro českého odběratele a ten ji zaúčtoval v režimu reverse charge. Následně vystavil fakturu na slovenského odběratele dle § 64 odst.1 - osvobozené plnění. Je toto řešení správné? Jaké potvrzení potřebuje Český dodavatel, aby prokázal FU, že zboží bylo dodáno na Slovensko.

Dovoz do Polska z Běloruska

ID28952 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost je plátcem DPH v ČR a plánujeme nakupovat zboží z Běloruska s dodáním a celním odbavením v Polsku. Celní prohlášení bude vypracováno takovým způsobem, aby naše společnost byla uvedena jako příjemce. Náš klient je společnost, která je plátcem DPH v Polsku, bude samostatně vyzvedávat zboží v Polsku ze skladu. Pokud jsem to správně pochopila, od naší společnosti se bude vyžadovat registrace v Polsku, avšak není mi jasné, bude-li nutné každý měsíc podávat hlášení o DPH?

Doprava zboží z Austrálie

ID28912 | | Ing. Ladislav Pitner

Nakupujeme zboží z Austrálie, u kterého probíhá proclení v Holandsku. V Holandsku proclívá zboží zástupce australské společnosti s platným DIČ NL. Na faktuře je uvedeno zboží a doprava z Austrálie do Holandska. Na tuto fakturaci vyměřuji DPH jako pořízení zboží z EU s uvedením DIČ: NL.

Na další faktuře mi z Austrálie doúčtují dopravu z Holandska do České republiky. Tuto fakturu vystavují se zpožděním cca 3 týdny od dodání zboží. Jak u této faktury, na které je pouze doprava v rámci EU, ale je na ní uveden pouze australský dodavatel postupovat v rámci DPH?

Nákup zboží

ID28683 | | Ing. Pavla Hadrabová

1. případ: Česká společnost, plátce DPH, nakoupila zboží od švýcarské společnosti, plátce DPH. Zboží bylo do Čech zasláno z Rakouska rakouskou společností. 2. případ: Česká společnost, plátce DPH, nakoupila zboží od francouzské společnosti, plátce DPH. Zboží bylo do Čech zasláno ze Švýcarska švýcarskou společností. Jak bude česká společnost v obou případech řešit otázku DPH?

Obchod se zahraničím a vykazování v DPH a KH

ID28767 | | Ing. Ladislav Pitner

Máme českou společnost, která nakupuje zboží v zemi mimo EU konkrétně v Číně. Následně zboží prodáme do země EU - Španělsko s tím, že přesun zboží je rovnou mezi Čínou a Španělskem. Všechny zúčastněné firmy jsou ve své zemi osobou registrovanou k dani. Zboží prodáváme bez dopravy, tu si zajišťuje odběratel sám. Fakturujeme do Španělska bez DPH. Dle názoru daňového poradce není ani přijatá faktura(z Číny) ani vydaná faktura do Španělska předmětem českého DPH a do přiznání k DPH, KH a případně souhrnného hlášení se vůbec neuvádí, protože vlastně nedochází k faktickému dovozu zboží, ale vše probíhá v ČR pouze papírově. Je tento postup správn ? V případě, že není v jakých řádcích DPH bychom měli tyto pohyby vykazovat? 

DPH u přepravy zboží

ID28765 | | Ing. Martin Svoboda

Česká firma A (dopravce, plátce DPH) uskutečnila na objednávku české spediční firmy B (plátce DPH) přepravu zboží. Nakládka proběhla ve Velké Británii (březen 2021) a vykládka v Rakousku. Jak je řešeno DPH? Firma A vystavila daňový doklad za přepravu s českou DPH (služba podle § 9, spediční firma není majitelem zboží). Spediční firma nesouhlasí a argumentuje § 69 (osvobození služeb vázaných na dovoz a vývoz). Jak by to bylo v opačném směru? Nakládka v Rakousku a vykládka ve Velké Británii.

Dovoz a DPH

ID28728 | | Ing. Ladislav Pitner

Klient obdržel fakturu od dodavatele z Ruska na zboží. Od dodavatele máme informaci, že zboží vyrábí v Litvě a z Litvy zboží také odesílá. Na faktuře, ale není litevské DIČ, ani jiný údaj o sídle v Litvě. Jak tedy vyřešit tuto fakturu z hlediska DPH? Případně jaké dokumenty, údaje požadovat po dodavateli? Tento měsíc nám stejný dodavatel zboží zaslal z Ruska přes německý sklad, kde pravděpodobně bylo zboží procleno dodavatelem. Jaké je řešení tohoto případu z hlediska DPH?

Vznik identifikované osoby k dani dle § 6l ZDPH

ID28747 | | Ing. Ladislav Pitner

Mám dotaz týkající se přijetí služby ze zahraničí ve vztahu k DPH. Tuzemská společnost, neplátce DPH, přijme službu od společnosti ze třetí země, neusazené v tuzemsku. V paragrafu 6l se píše, že osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou, pokud přijme zdanitelné plnění od „osoby neusazené v tuzemsku“, pokud se jedná mj. o poskytnutí služby. A osoba neusazená v tuzemsku může být jak z jiného členského státu, tak ze třetí země. Tím se česká společnost stává identifikovanou osobou a musí odvést z přijatého plnění DPH. Platí to i v případě, že společnost ze třetí země není plátce DPH a poskytnutím služby je pronájem nemovité věci, který je v tuzemsku osvobozený od DPH podle § 56a. Nájem nemovité věci je osvobozený od DPH, tak podle § 2 odst. 2 zákona o DPH by neměl být zdanitelným plněním, tudíž by to nemělo mít vliv na vznik identifikované osoby. Ale pokud by se jednalo o službu, která není osvobozená od DPH, dojde ke vzniku identifikované osoby? 

Nákup na ebay.com

ID28686 | | Ing. Ladislav Pitner

Klient s.r.o., plátce DPH, nakoupil náhradní díly na automobil na ebay. Zboží za 123,40 USD, náklady na dopravu 33,33 USD, dovozní poplatky 38,87 USD = celkem tedy uhradil 195,60 USD. Na tento dovoz neexistuje JSD. Prodávající je z USA. Uvedu částku v USD v přepočtu na CZK v přiznáních na řádcích 7 a 43, i když nemám JSD? 

Nákup na Amazon

ID28689 | | Ing. Ladislav Pitner

Klient - s. r. o., plátce DPH, nakoupil náhradní díly a doplňky na automobil na Amazon. Nakupuje za USD i EUR, ani jeden tento nákup neprošel celnicí, není k němu JSD. Ani na jeden nákup není daňový doklad, jen objednávky a potvrzení plateb. Na těchto dokladech je uvedeno: "This is not a VAT invoice". Jak mám postupovat ohledně DPH a mohu účtovat tyto náklady jako daňově uznatelné?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru