Otázky s klíčovým slovem: Dohoda o provedení práce

počet otázek s klíčovým slovem : 461Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zkrácený pracovní úvazek

ID28945 | | JUDr. Eva Dandová

Zaměstnáváme na DPP brigádníka a vzhledem k tomu, že brzy by překročil 300 odpracovaných hodin, uvažujeme o pracovní smlouvě na poloviční úvazek 20 hod. týdně. Je v tomto případě opravdu nutné odpracovat 20 hod. týdně, nebo lze proplácet pouze skutečně odpracované hodiny např. 12 hod. týdně?

Dobrovolníci a odměna

ID28805 | | Ing. Josef Rajdl

Existuje prosím nějaký jednodušší způsob výplaty odměny než na DPP? Jedná se mi konkrétně o činnost dobrovolníků a jejich jednorázovou odměnu. Působí na různých akcích pořádaných spolkem (např. soutěže - pomocný organizátor, plesy - šatnářka) . Případně jaké jsou limity, povinnosti z daňového hlediska a odvodů SP a ZP na straně "zaměstnance" a "zaměstnavatele"? 

DPP prodlužování, opakování

ID28839 | | JUDr. Eva Dandová

Dá se dohoda o provedení práce na dobu určitou prodlužovat nebo opakovat s jedním zaměstnancem víc než 2x, nebo se na ni vztahují ustanovení o pracovním poměru a nelze dohodu prodloužit (opakovat)? Konkrétně dohodář (brigádník) dostal DPP na doby určité postupně každý rok do 31. 12. 2019, pak do 31. 12. 2020, pak do 31. 12. 2021. Zaměstnavatel přemýšlí, jestli mu může dát DPP takto i na rok 2022.

Status student

ID28761 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Student končí studium 16. 6. 2020 na VŠ zkouškou - bakalář. Bude pokračovat v dalším, magisterském studiu. Bude nadále mít status student nepřetržitě, tj. i v období léta než bude pokračovat ve studiu na podzim? Jak by to měl např. v případě brigády nebo DPP? 

Penzijní připojištění u dohody o provedení práce

ID28618 | | Ing. Petra Konderlová

Naše zaměstnankyně je zaměstnaná na hlavní pracovní poměr a bude s ní pracovní poměr ukončen (odchodem do důchodu). Zaměstnankyni zaměstnavatel poskytuje jako benefit, měsíčně 2 000 Kč penzijního připojištění. Organizace by ráda nadále využívala její zkušenosti a dohodla se s ní, že s ní uzavře dohodu o provedení práce (odměna 9 900 Kč) a současně jí chce nadále přispívat 2 000 Kč penzijní připojištění. Je možné u dohody o provedení práce přispívat měsíčně penzijní připojištění (v zákonném limitu)? Pokud ano, mělo by v takovém případě penzijní připojištění vliv na odvody sociálního a zdravotního pojištění? 

Hlavní pracovní poměr a nemoc - práce na DPP

ID28518 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec na HPP je nemocný a pobírá nemocenskou. Je možné, aby v době nemoci dál pracoval na DPP na jinou pozici než na HPP u stejného zaměstnavatele aniž by přišel o nemocenskou? Vím, že pokud zaměstnanec pobírá nemocenskou, ale má DPP u jiného zaměstnavatele, je v pořádku a nepřichází o podporu v nemoci. Jak je to správně?

Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby

ID28525 | | JUDr. Eva Dandová

Zaměstnavatel má na HPP 3 zaměstnance. Chce na DPP zaměstnat zdravotně postiženou osobu. Co vše musí s. r. o. pro to udělat, kam přihlásit, popř. jaký nárok z toho pro s. r. o. plyne? Musí zažádat na MPSV o zřízení pracovního místa pro tohoto zaměstnance? 

Dohoda o provedení práce

ID28495 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně je zaměstnána na HP jako účetní. Může mít současně uzavřeny dohody o provedení práce u více zaměstnavatelů, kterým vypomáhá o víkendech doma se mzdami nebo s účetní agendou? U ani jedné firmy nepřesáhne 300 hod. za rok, ani 10 000 Kč měsíčně. Nebo je nutné jí udělat dohodu o pracovní činnosti u každé z nich?

Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění

ID28385 | | Ing. Antonín Daněk

Máme zaměstnance na DPP, která je uzavřená od 2. 1. - 30. 12. 2021. V měsíci lednu 2021 měl odměnu z DPP do 10 000 Kč, v měsíci únoru překročil částku 10 000 Kč, v březnu také překročil částku 10 000 Kč. Jaký je správný postup u přihlášení na ZP a odhlášení ze ZP? Postupovali jsme správně, když jsme zaměstnance za měsíc, kdy překročil částku 10 000 Kč, tedy k 1. 2. 2021 přihlásili na ZP pod kódem "P" a hned zase 28. 2. 2021 jsme provedli odhlášení ze ZP pod kódem "O" a tento postup použijeme i pro březen, přihlášení na začátku měsíce a odhlášku na konci měsíce? 

Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce

ID27546 | | Romana Smékalová

Jednatel společnosti na základě smlouvy o výkonu funkce pobírá odměnu ve výši 1 000 Kč a dále má u stejné společnosti uzavřenou dohodu o provedení práce na administrativní práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Prohlášení k uplatnění slevy neučinil, podepsané prohlášení má u hlavního zaměstnavatele. Jak bude probíhat zdanění těchto příjmů? Ze smlouvy o výkonu funkce jednatele a dohody o provedení práce bude odvedena srážková daň nebo musí být příjem sečten a odvedena zálohová daň. Ze smlouvy o výkonu funkce bude odvedeno zdravotní pojištění?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru