Otázky s klíčovým slovem: Dítě

počet otázek s klíčovým slovem : 258Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sleva na dítě

ID29321 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Zaměstnanec uplatňuje slevu na dítě (více než 18 let), potvrzení o studiu donesl, dítě studuje denní studium na vysoké škole  a při studiu je zaměstnáno na plný pracovní poměr (práce na všechny pracovní dny). Má zaměstnanec nárok na tuto slevu?

Sleva na dani na vyživované zletilé dítě

ID29277 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Matka zletilého dítěte by ráda u zaměstnavatele uplatnila slevu na dani na toto dítě. Dítě má ale nyní trvalé bydliště u babičky. Předtím žilo u otce, který ho nechal vystěhovat. Matka o tomto vystěhování má u sebe dokument. Může si matka uplatnit měsíční slevu na dani na toto zletilé dítě u svého zaměstnavatele ?Podepsala u zaměstnavatele prohlášení a přinesla: A/ potvrzení o studiu dítěte, B/čestné prohlášení, že s dítětem sdílí společnou domácnost , C/ čestné prohlášení zletilého dítěte, že s matkou sdílí společnou domácnost. Od bývalého manžela žádný doklad nepřinese, nepanují dobré vztahy. Jsou tyto tři dokumenty postačující,aby mzdová účetní ve mzdě uplatnila slevu na dani na toto vyživované dítě?

Uplatnění slevy na dítě

ID29200 | | Ing. Miroslav Bulla

Dcera zaměstnance ukončila studium na VŠ a tím i slevu na dani k 28. 2. 2021. Nově se přihlásila na jinou VŠ. Zaměstnanec mi dodal Potvrzení o studiu na akademický rok 2021/2022, 1. ročník s datem vyplnění 24. 8. 2021. Je správně, když mu slevu uznám od 09/2021? Jak by se postupovalo, pokud by mi přinesl potvrzení o zapsání dcery na studium do 3 měsíců od ukončení předešlé VŠ, tj. v 05/2021? Pak by si musel podat DP a uplatnit slevy na dani i za 03-04/2021? Četla jsem, že pokud nové studium nastane do 3 měsíců, tak sleva uplatní za celé období a pokud zaměstnanec doloží, že je dcera např. v 07/2021 na školu zapsána, tak mu mohu slevu uplatnit od 07/2021. Je to pravda? Nebo musí dodat současně i potvrzení o studiu?

Exekuce - vyživované osoby

ID29209 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Nově u nás nastoupili dva zaměstnanci, kteří žijí ve společné domácnosti a mají spolu dvě děti, které s nimi žijí ve společné domácnosti (ještě studují). Oba zaměstnanci mají exekuce. Muž nastoupil v dubnu 2021 a obě děti (vlastní - je jejich otec v rodném listě) uplatnil jako osoby vyživované, protože má několik exekucí. Potom v červnu nastoupila jeho přítelkyně, se kterou žije ve společné domácnosti a mají spolu 2 děti, které uplatnil on jako vyživované osoby. Může i žena uplatnit děti jako osoby vyživované, protože i ona má několik exekucí? Nebo může děti uplatnit jako osoby vyživované pouze jeden? Samozřejmě slevu na dani na děti uplatňuje pouze jeden.

Daňové zvýhodnění - děti ve střídavé péči

ID29104 | | Ing. Miroslav Bulla

Zaměstnanec chce uplatnit slevu na děti: 1. a 2. dítě má ve střídavé péči a 3. dítě pak s novou manželkou Ohledně 1. a 2. dítěte má s exmanželkou dohodu, že ona uplatňuje 1. dítě celý rok (i ve výši slevy na 1. dítě, je potvrzení), on uplatňuje celý rok 2. dítě (i ve výši slevy na 2. dítě) a 3. dítě, které má v novém manželství (ve výši slevy na 3. dítě). Může uplatnit děti: 1. dítě 0 měsíců, 2. dítě 12 měsíců, 3. dítě 12 měsíců. Ve mzdě měsíčně sleva na dani ve výši na 2. dítě a na 3. dítě? Případně jaký je správný postup?

Odpočet na studenta VŠ

ID29086 | | Ing. Josef Rajdl

Dcera (22 let) začala studium na vysoké škole. K „zápisu“ na VŠ došlo dne 3. 8. 2021. K tomuto datu obdržela potvrzení o přijetí na VŠ, spolu s vyřízením veškerých formalit. Vlastní výuka započne až od 1. 10. 2021. K jakému datu získává dcera „statut“ studenta, za kterého hradí pojistné na zdravotní pojištění stát? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října? V jakém měsíci si lze na dceru uplatnit odpočet na dítě? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října?

Zvýšení daňového zvýhodnění na více dětí

ID29079 | | Ing. Josef Rajdl

Od kdy mohu uplatňovat zvýšené zvýhodnění na rodiny s více dětmi ve mzdě zaměstnanců?

Matka samoživitelka

ID29094 | | JUDr. Vlasta Víghová

Na co všechno má právo matka samoživitelka, která má 8měsíčního syna a pobírá pouze mateřskou. Na ÚP jí řekli, že má právo pouze na příspěvek na dítě a na bydlení, a to pouze v případě, že bude mít v ruce rozhodnutí od soudu a tato dávka jí bude vyplacena až po třech měsících. Co má v takovém případě dělat, když musí zaplatit nájem a stravu jak pro sebe, tak pro svého syna. Může požádat o nějakou hmotnou pomoc v nouzi?

Sleva na manželku a dítě - cizinci

ID28593 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanec s občanstvím v Maďarsku je celý rok zaměstnán v ČR, jiné příjmy nemá, je daňovým rezidentem ČR. Manželka má také maďarské občanství, žije s dětmi na Ukrajině. Hospodaří společně. Má zaměstnanec nárok na slevu na dani na manželku a na děti?

Sleva na dítě při ukončení studia na učilišti

ID28502 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Do kdy může uplatňovat rodič slevu na studující dítě, pokud toto dítě studuje učiliště a nikde nepracuje? Uplatňuje se sleva pouze do měsíce ukončení studia nebo do 31. 8., jako je tomu u studia střední školy? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru