Otázky s klíčovým slovem: Daňové doklady

počet otázek s klíčovým slovem : 1374Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH a instalace stroje

ID29077 | | Ing. Martin Novák

Potřebovala bych poradit ohledně instalace strojního zařízení a DPH. Naše společnost provozuje čistící linku osiv (posklizňová úprava semen), linka se skládá z několika desítek strojů. Linku pořád doplňujeme a vylepšujeme o různé stroje. Nyní došlo k doplnění o 3 stroje. V objednávce bylo dodání strojů, jejich instalace a zprovoznění. Dodavatel fakturuje celou dodávku včetně DPH. V přílohách faktury je podrobný rozpis prací, dodávka strojů, práce, doprava a také faktura od subdodavatele na elektro práce (zapojení strojů mezi sebou a napojení na elektroinstalaci budovy), a faktura je v přenesené daňové povinnosti. Je prosím správně dodávka a instalace strojů nám jako konečnému objednateli s 21 % DPH? Jedná se o Instalaci průmyslových strojů a zařízení CZ-CPA 33?

Eshop, nevyplacené dobropisy zákazníkům, moment odpisu

ID29071 | | Ing. Jiří Nigrin

Firmě (eshopu) zákaznici (občané) vrátí zásilkou zboží (důvod: reklamace nebo vrácení do 14 dnů). Firma to uzná a vystaví dobropis - opravný daňový doklad. Kontaktuje občany, kam chtějí peníze poslat (původní faktura vystavená byla vypořádaná třeba na výdejním místě platební kartou). Část zákazníků za rok je nekontaktních v této korespondenci a nevíme a firma nemá potvrzené info., kam peníze zaslat zpět. Za rok tak firmě vznikne určitý počet nevypořádaných neuhrazených dobropisů, který se hromadí. Pravděpodobnost, že se někdo ozve po více než roce (zásilky cca 500 Kč), je ze zkušenosti téměř nulová. Je možné si stanovit ve vnitropodnikové směrnici, že takové neuhrazené dobropisy bude odepisovat do daňových výnosů po 1 roce od vystavení? Nebo by měla čekat na promlčení 3 roky (to se mi zdá nepraktické, protože bude muset stejně vše jako závazek (mínusovou pohledávku) dodanit po 30 měsících? Navíc bude vykazovat v závěrkách takové závazky, u kterých ví, že se s největší pravděpodobností nikdy neuhradí.

Dodání do Francie přes Polsko

ID28910 | | Ing. Ladislav Pitner

Dodáváme zboží odběrateli z Francie je registrovaný k DPH ve Francii, dodací podmínku na faktuře má FCA OSTRAVA. Dopravu si platí a zařizuje zákazník z FR. Auto s našim zbožím jede do Polska a tam se dokládá na kamion, kde má další zboží, vše jede do Francie. Můžeme toto plnění vykázat jako dodání do EU na Francouzské DIČ, jak máme nejlépe postupovat. Na CMR jako odesílatel jsme my CZ DIč, příjemce firma Francie DIč FR, místo vykládky Polsko, tam část dopravy končí. Druhé auto naloží za týden naším zbožím plus zboží od polského dodavatele a zaveze do Francie. Francouzský odběratel nám pak potvrdí převzetí zboží na dodací list a na CMR , který jsme popsala výše, potvrdí do kolonky 24 zboží obdržel.

Adresa uváděná na bankovních výpisech

ID29067 | | Ing. Jiří Nigrin

Musí být na bankovních výpisech společnosti uváděno sídlo společnosti? Nebo může být název společnosti a adresa korespondenční?

Přefakturace - nákup v Německu

ID29056 | | Ing. Martin Novák

Řidič byl na nakládce v Německu. Česká firma, která si nakládku objednala, mu zavolala, ať si koupí v Německu protiskluzové podložky za 50 EUR. Řidič je koupil a přinesl německou účtenku. Česká firma chce vystavit fakturu za podložky na těch 50 EUR. Bude tedy faktura na částku 50 EUR a DPH 0 %. Na internetu jsem se dočetla, že by se mohlo jednat o přefkaturaci dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Na jakém řádku v daňovém přiznání se částka objeví? 

Nákup auta z EU

ID29055 | | Ing. Martin Novák

Živnostník z ČR (plátce, neregistrovaný v Německu) hodlá nakoupit ojeté auto z Německa od autosalonu, který je také plátcem. Autosalon navrhuje, že vystaví fakturu s německým DPH. Živnostník si auto převezme osobně v Německu a fakturu na místě zaplatí. Je v pořádku postup, že faktura bude s německým DPH? Neměl by být použit reverse-charge? 

Prodej do EU - suroviny s přímým závozem k dalšímu zpracování

ID28908 | | Ing. Ladislav Pitner

Jak máme nejlépe postupovat při prokazování nákupu do EU a z EU? Běžně nakupujeme hotové palety od dodavatelů z ČR, nebo PL. Teď je problém koupit hotové palety, výrobci nemají dřevo. Sami jsme si zajistili dřevo v ČR a výrobce palet v PL, ale dodavatel dřeva chce dřevo přímo zavést do PL, má zkušenosti s dopravou. Všichni jsou plátci DPH. Pokud by nám dodavatel dřeva fakturoval na 1 faktuře dřevo a dopravu, můžeme dál přeprodat do PL výrobci palet a fakturovat osvobozené plnění. Může být dodavatel dřeva třetí osobou, která na náš účet sjedná dopravu a doprava pouze přefakturovaná mezi českými firmami, pokud bych v objednávce pověřila dodavatele dřeva, aby zajistil dopravu do PL. PL firma by nám pak hotové palety fakturovala a přivezla také jako osvobozené plnění. Můžeme takto fakturovat a mít osvobozené plnění při prodeji a pak si u nákupu palet zase nárokovat DPH jako pořízení z EU. V současné době je problém cokoli nakoupit a musí se hned vše převážet ke zpracovateli a vzít co je. 

Faktura z minulého roku

ID28956 | | Bc. Stanislav Suchan

Firma s. r. o., plátce DPH, v červnu letošního roku jsme dostali fakturu vystavenou v prosinci 2020, jde o nevýznamnou částku, cca 1 000 Kč, přiznání k dani z příjmů PO již podáno, měnit nebudeme. Jak prosím správně zaúčtovat? 

E-shop: Nutnost vystavit doklad o prodeji (dodací list) občanovi

ID28930 | | JUDr. Vlasta Víghová

E-shop podle zákona o DPH není povinen vystavovat daňový doklad při prodeji osobám nepovinným dani (českým občanům) nebo nově od 1. 7. 2021 v režimu OSS (slovenským občanům nepovinným k dani). Je nutné z pohledu jiných zákonů (ochraně spotřebitele, občanský zákoník...), vystavit doklad o prodeji (či dodací list apod.) nebo stačí zaslat potvrzení objednávky, kde byl souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami? Zjišťujeme, zda je nutné tedy posílat z účetního SW fakturu vystavenou těmto zákazníkům (osobám nepovinným k dani) kvůli jiným zákonům než je zákon o DPH.

Označení „daňový doklad“

ID28389 | | Ing. Jiří Nigrin

Musí být na daňovém dokladu vystaveném plátcem DPH uvedeno, že jde o "daňový doklad"? Nebo tento doklad může být nazván jen "faktura"? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru