Otázky s klíčovým slovem: Daňové a nedaňové výdaje

počet otázek s klíčovým slovem : 1852Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nápoje na pracovišti

ID29062 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma, s. r. o., plátce DPH poskytuje svým zaměstnancům v období žní nealkoholické nápoje – minerální vody ochucené a neochucené. Je možné tyto vody dát do daňově uznatelných nákladů a uplatnit z jejich nákupu DPH?

Oprava havarovaného automobilu - kontrolní hlášení a přiznání k DPH

ID28995 | | Ing. Ivana Pilařová

Vedeme účetní evidenci (fyzická osoba) a jsme plátci DPH. Máme fakturu od autoservisu na opravu nabouraného auta, které je havarijně pojištěné. Faktura je základ daně 92 149,59 Kč, 21 % DPH 19 351,41 Kč, celkem 111 501 Kč. My jsme hradili autoservisu pouze 24 351 Kč (5 000 Kč spoluúčast a 19 351,41 Kč DPH). Pojišťovna za nás rovnou servisu poslala 87 150 Kč. Dala jsem fakturu od servisu do nedaňového vydání s odpočtem DPH. Fakturu jsem zlikvidovala tak, že jsem z pokladny vystavila nedaňový výdajový doklad na 87 150 Kč a hned jsem tam dala příjmový na stejnou částku od pojišťovny a též nedaňový (tím se mi do pokladny peníze vrátily). Zbytek 24 351 Kč jsem hradila bankou a rozdělila jsem to na 5 000 Kč spoluúčast, což jsem dala jako daňový výdaj bez odpočtu DPH. Dále nedaňový výdaj 19 351,41 Kč (to je to DPH). Je to tak dobře? Mám i v tomto případě dát celou fakturu do kontrolního hlášení do B2?

Dálniční známka jako daňový náklad

ID28997 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ si v březnu 2021 zakoupila dálniční roční známku na vůz, který má v obchodním majetku a který bude v červenci 2021 prodán. Je dálniční roční známka výdajem roku 2021, anebo je výdajem pouze za část roku, kdy OSVČ je vlastníkem vozidla?

Daňové výdaje: penále za pozdní platbu sociálního pojištění, pořízení dlouhodobého majetku a zásob

ID28978 | | Ing. Ivana Pilařová

1) OSVČ vede daňovou evidenci, měla schválený splátkový kalendář od okresní správy sociálního zabezpečení k úhradám záloh. Po splacení dluhu po třech letech jí přišlo vyúčtování penále za toto období asi 10 000 Kč. Bude toto penále daňovým výdajem či nedaňovým?

2) Zubní lékařka, vede daňovou evidenci, pořídila si přístroj skener za 400 000 Kč a materiál na zhotovení implantátů za 160 000 Kč. Za materiál na implantáty zaplatila zálohu 120 000 Kč, zbytek za obě věci dohromady, bude využívat úvěr ve splátkách na 5 let. Chápu dobře, že ta částka materiálu bude ihned daňovým výdajem po zaplacení a ostatní splátky až při úhradě po dobu 5 let?

Doplňující otázka:

Doplnění otázky se týká bodu 2 majetku a bodu 3 zásob, ale úvěr s úroky se týká obou bodů. Majetek, jehož je OSVČ vlastníkem, bude odpisovat. Zásoby hrazeny z účtu vůbec nebyly, pouze celé byly placeny z úvěru, proto přijatou fakturu zlikviduji např. v interních dokladech a bude to daňový výdaj snižující základ daně? Ale co s úroky, které dle splátkového kalendáře jsou vyčíslené přesně na haléře (jistina a úrok)? Jak se budou rozpočítávat, aby jedna část byla součástí odpisovaného majetku a druhá část byla výdajem snižujícím základ daně s likvidací faktury za zásoby? Je tento postup správný?

Profesionální sportovci a daňově uznatelné náklady u potravinových doplňků

ID28907 | | Ing. Josef Rajdl

Je nákup vitamínů a potravinových doplňků u profesionálních sportovců daňově uznatelný náklad s možností odpočtu DPH?

Školení s občerstvením, přefakturace DPH a daňový náklad

ID28858 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma si pronajme školicí místnost, zajistí externí lektory pro školení převážně jejich obchodníků, objedná tam catering (občerstvení). Na školení jsou pozvaní i externí obchodníci s dodavatelsko-odběratelských firem (není to pro veřejnost). Firma účastníkům školení, kteří nejsou zaměstnanci chce školení přefakturovat (vyfakturovat) v ceně nákladů (rozpočítané školení, pronájem a catering). Otázky jsou mířeny právě na část nákladů pro externí pozvané hosty. Firma nemá žádnou živnost na školení, je to jednorázová akce na nový produkt, který bude prodávat. Je vhodnější tuto přefakturaci nákladů řešit účty 5XX a 6XX nebo přes trojkové účty 378? Co se týká DPH je vhodnější si DPH neuplatňovat a přefakturovat na výstupu celou částku bez DPH, nebo si DPH uplatnit a fakturovat externistům s DPH (a zároveň ho tedy odvést)? V případě použití účtu 5XX, tak uvažuju, že i v případě občerstvení by byl náklad daňový, protože by byl určen na přefakturaci a bude proti tomu výnos.

Údržba pracovního oděvu

ID28828 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům pracovní oděvy, tudíž je povinen zajišťovat i jejich praní a čištění. Je možno, aby poskytl svým zaměstnancům prací prášek nebo finanční paušální příspěvek na praní a údržbu oděvu? Lze poskytnout zaměstnancům obojí, tedy prací prášek na vyprání oděvu a současně finanční příspěvek na spotřebu vody, energie a amortizaci pračky? Budou tyto náklady daňově uznatelné a u zaměstnanců nebudou podléhat dani z příjmů?

Pracovní cesta zaměstnance z domova

ID28798 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnost s r. o. se zabývá činností geologický průzkum, měření radonu ap. Zaměstnanec má přiděleno firemní auto, které používá výhradně k pracovním účelům. V pracovní smlouvě má uvedeno místo výkonu práce svoje bydliště, protože pracuje 2 dny z domova na home office a další dny vyjíždí do terénu na průzkum. Protože sídlo firmy je v jiném městě, tak je pro firmu výhodnější parkovat auto u domu zaměstnance, který pak vyjíždí na pracovní cestu. Cesta zaměstnance do sídla firmy a pak do terénu je pro firmu nevýhodná, protože výjezd přímo z bydliště zaměstnance podstatně sníží náklady na PHM a čas. Je možné náklady na provoz vozidla účtovat jako daňový výdaj? Zaměstnanec bude uvádět počátek a konec cesty ze svého bydliště. 

Akce pro zaměstnance

ID28814 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost pořádá několikrát do roka akci pro zaměstnance - teď uspořádala rybářské závody, zaplatila rybářské stanoviště a občerstvení. Lze účtovat tyto náklady nedaňově na účet 548, nebo jak správně účtovat? 

Předčasné ukončení franšízové smlouvy a vstupní poplatek

ID28705 | | Ing. Josef Rajdl

Firma zaplatila franšízový vstupní poplatek, který dává do daňových nákladů poměrem podle doby, na kterou byla uzavřena smlouva - 5 let. Nyní po dvou letech se dohodli na předčasném ukončení smlouvy. Lze dát zbytek poplatku do daňových nákladů celý při ukončení smlouvy?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru