Otázky s klíčovým slovem: Cizí měny

počet otázek s klíčovým slovem : 140Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Polský bankovní účet

ID28749 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ fyzická osoba český rezident má také v Polsku zavedenou OSVČ (jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza). V Polsku má podnikatelský bankov.účet polské firmy.A česká firma nakupuje zboží od polských dodavatelů, kteří fakturují na české DIČ (plátceDPH). A toto zboží platí z polského bank.účtu, na který převádí z české firmy peníze přez bankovní služby.Zboží se prodává českým klientům. Může tak postupovat, nebo musí si česká fiírma založit svůj bankovní účet v Polsku? Jak jinak ošetřit tento postup?

Bitcoin, DPH, DPFO

ID28748 | | Bc. Stanislav Suchan

Prosím o aktualizaci odpovědi DAUC ID:17407, z 9. 12. 2016. Zajímá mě, zda je odpověď stále aktuální. Klient také odchoduje s bitcoiny, což jsme řešili na finančním úřadě. A pak se odhlásil jako plátce DPH. Ovšem v roce 2020 klient fakturuje jiné služby, kde příjmy činily kolem 700 000 Kč. A přijem z bitcoinu kolem 300 000 Kč. Celkový zdanitelný příjem 2020 činí přes 1 mil. Měl by se klient registorvat jako plátce DPH, nebo až hodnota fakturovaných služeb překročí 1 mil.? A příjem bitcoinu neovlivní registraci DPH?

 

Vyjmutí kryptoměny z podnikání

ID28642 | | Ing. Martin Děrgel

1) FO podniká těžením kryptoměn. V jakém okamžiku vytěžení podléhá dani z příjmu a jaký kurs použít k přepočtu? Pak by ráda krypotoměnu vyjmula z obchodního majetku do soukromého vlastnictví, jak je to prosím se zdaněním u podnikající FO a následně u soukromé osoby, kdyby po čase krypotoměnu prodala?

2) Kdyby totéž bylo u právnické osoby, těžila nebo vyhospodařila by kryptoměnu a pak by jí chtěla převést třeba na společníka s. r. o. nebo společníka v. o. s.?

 

Přepočet mzdy v cizí měně u zaměstnance slovenské společnosti v tuzemsku

ID28660 | | Bc. Stanislav Suchan

Slovenský občan je zaměstnán u české akciové společnosti v tuzemsku a pracuje na území ČR. Nyní uzavřel DPČ se slovenskou společnosti, činnost pro ni bude vykonávat na území tuzemska. Zdanění i odvody podlehnou tuzemské legislativě, slovenská společnost se zaregistrovala u příslušných úřadů jako zahraniční zaměstnavatel. Odměna v pracovní smlouvě se slovenskou společnosti je uzavřena v EUR. Jaký kurs pro přepočet mzdy se má použít, aby odvody z mezd byly vypočteny správně?

Platba platoncoiny

ID28640 | | Bc. Stanislav Suchan

Fyzická osoba, plátce DPH, vedení daňové evidence platí občas své výdaje platoncoiny. Příklad: faktura za materiál 15 200,- Kč + 3 192 Kč DPH, placeno platoncoiny 14 000 Kč, zbytek zaplaceno z podnikatelského účtu 4 392 Kč. Je částka 14 000 Kč předmětem daně z příjmů? Jak je to s DPH? Předpokládáme, že to nepodléhá DPH, ale nevstupuje to např. do koeficientu jako osvobozené plnění?

Kurzy na přijaté faktuře odlišné od kurzu dodavatele

ID28452 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma, plátce DPH, přijímá faktury v EUR od plátců DPH v ČR za služby a zboží. Firma používá denní kurz ČNB. Jak postupovat při zadávání faktury do programu, když dodavatel používá kurz měsíční, a tím pádem se nesejdou částky v kontrolním hlášení a každá firma má pak zaúčtovanou v korunách jinou částku? Lze použít v tomto případě jejich kurz, i když je odlišný od denního kurzu, který používá naše firma? Lze to nějak upravit směrnicí a není to chyba?

Zajišťovací účetnictví

ID28482 | | prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Zastupujeme výrobní společnost, jejíž 90 % objemu výroby je vyváženo do zahraničí. Z toho důvodu je většina příjmů v EUR. S ohledem na riziko změny kurzu uzavíráme forwardové obchody až na 3 roky dopředu s pevným datem vypořádání. Jako příklad uvádíme forwardový obchod: - sjednání 17. 4. 2020 - první vypořádání 6. 5. 2020, následně každý měsíc do 6. 12. 2022 - ve výši 100 000 EUR/měsíc, celkem 3 200 000 EUR, sjednaný kurz 27,15 - splatnost vystavených faktur je nastavena na 90 dnů, úhrady ale přichází dříve, již během prvních 30 dnů (pokud je příjem EUR dříve, jsou ponechány na účtu do dne vypořádání fwd) - očekávané tržby v každém měsíci jsou průměrně 500 000 EUR 1. výpočet efektivity zajištění a) při sjednání forwardového obchodu – počítají se změny reálných hodnot mezi datem ocenění (17. 4. 2020) a datem počátku zajištění (6. 5. 2020)? nebo jak vypočítám hodnotu efektivity při uzavření obchodu? b) při účetní závěrce – změny reálných hodnot mezi datem ocenění (31. 12. 2020) a počátkem zajištění (17. 4. nebo 6. 5.?) 2. doložení podkladů – je dostatečné zajišťované položky (očekávané tržby) doložit pouze plánem tržeb na období 05/2020 – 12/2022? 

Účtování devizových obchodů

ID28417 | | prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Naše firma uzavřela v roce 2021 strukturovaný devizový obchod – leveraged forward a nejedná se o zajišťovací obchod. Tento obchod se bude vypořádávat až v roce 2025 a 2026. Je to forwardový obchod na prodej EUR s použitou pákou, odvislou od spotového kursu v roce 2025 a 2026, přičemž strike je kurs 27,25. Pokud bude 10. 1. 2025 v 10.00 hod. kurs CZK/EUR nižší než 27,25, je naše firma oprávněna prodat bance 250 000 EUR za kurs 27,25. Pokud bude 10. 1. 2025 v 10.00 hod. kurs CZK/EUR vyšší než 27,25, je naše firma oprávněna prodat bance 350 000 EUR za kurs 27,25. Předpokládáme, že na konci účetního období (tj. 31. 12. 2021) obdržíme od banky tržní ohodnocení tohoto obchodu a budeme ho muset zaúčtovat na MD 373 a DAL 667. Tuto operace asi chápeme. Toto budeme muset dělat i k ultimu dalších let formou změny, podle ocenění k danému roku. V době uzavření bychom dle našeho názoru měli zaúčtovat uzavřený obchod MD 79x a DAL 75x. Ale nevíme jakou částku. Jedná se o to, že máme vlastně uzavřené obchody dva jeden na 250 000 EUR za kurs 27,25 a druhý na 350 000 EUR za kurs 27,25. Ale vzhledem k tomu, že jeden obchod vylučuje druhý (bude záležet na spotovém kursu 10. 1. 2025), nevíme o jaké částce máme účtovat. Můžete nám prosím poradit, jakou částku máme zaúčtovat na účet 75x – závazky z měnových forwardů?

 

 

 

Stanovení kursu na přepočet cizí měny

ID27855 | | prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Účetní jednotky účtuje o kursovém přepočtu cizí měny. Zahraniční mateřská společnost nařídila, aby tato účetní jednotka používala na přepočet cizích měn kurs stanovený touto mateřskou společností. Je tento postup možný, když není v souladu s § 24 odst. 6 a 7, dále s § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ani s ČÚS pro podnikatele č. 006?

Účtování v cizích měnách

ID28119 | | Ing. Ivana Pilařová

Jaký je správný postup účtování v PÚ pro následující situace, kdy účetní jednotka používá pevný měsíční kurz (vždy k 1. v měsíci):

1) Směna valut ve směnárně - účetní jednotka vybere peníze (CZK) ze svého bankovního účtu (vedeného v CZK) (účtování 261/221) - vybrané CZK smění ve směnárně na EUR - směněnou částku v EUR uloží na bankovní účet (v EUR) (účtování 221/261) Lze v této situaci využít směnný kurz směnárny? Tedy nevnikne kurzový rozdíl? Nebo je nutné přepočítat výběr z banky pevným kurzem?

2) Půjčky společníka - společník občas poskytne s.r.o. půjčku (pro dorovnání cash flow), smlouva stanoví, že jistina bude vrácena buď ve stejné částce v EUR nebo v ekvivalentní částce v Kč stanovené ve smlouvě (tedy např. 5000 EUR = 130.000 Kč) - obvykle je situace taková, že společník půjčuje do společnosti EUR (např. 500 EUR) a zpět dostává smlouvou stanovenou částku v Kč (např. 130 000 Kč). Je možné použít kurz stanovený ve smlouvě (tedy nevznikne kurzový rozdíl) nebo je nutno přepočítat všechny operace aktuálním pevným kurzem a vyčíslit tak kurzový rozdíl mezi okamžikem poskytnutí a splacení půjčky (příp. přecenění k rozvah, dni)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru