Otázky s klíčovým slovem: Automobil

počet otázek s klíčovým slovem : 2052Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Automobil - poměr ekonomická činnost / soukromé účely

ID28616 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o. pořídila v roce 2020 osobní automobil č. 1, používán 100% k ekonomické činnosti. V březnu 2021 pořídila druhý osobní automobil č. 2. Je možné od téhož měsíce využívat k ekonomické činnosti auto č. 2 ve 100 % a auto č. 1 v poměru 80 % ekonomická činnost a 20 % soukromé účely jednatele? Je jednatel povinen dodaňovat 1 % z pořizovací ceny auta č. 1 do mzdy, když má ve společnosti sjednanou smlouvu o výkonu funkce, případně od kdy? 

Prodej automobilu

ID28563 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci, ale výdaje uplatňuje paušálem, prodává osobní automobil. Při nákupu v 2015 bylo uplatněno DPH ve výši 90 %, 10 % pro osobní spotřebu neuplatněno. Prodej je nyní v roce 2021.

1) Před prodejem vyjmu automobil pro osobní spotřebu, prodej bude zdaněn podle § 10 ZDP, je osvobozen, nikde neuvádím?

2) Jak je to s DPH při prodeji nebo vyjmutí do osobní spotřeby?

Paušální výdaj na dopravu

ID28490 | | RNDr. Libor Fiala

Jsem OSVČ, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Koupil jsem si k podnikání osobní auto na úvěr. Auto jsem zahrnul do majetku a odpisuji. Náklady na PHM a parkovné jsem zahrnoval do skutečných výdajů. Úvěr jsem splatil letos v lednu a neuplatnil jsem do výdajů v lednu žádné PHM ani parkovné. Chtěl bych letos uplatnit na toto auto paušální výdaj na dopravu (11 měs.), ale nevím, zda je to možné, když jsem splatil úvěr až letos v lednu. 

Odpisy majetku

ID28465 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci zakoupila na konci roku 2020 osobní automobil za 300 000 Kč a obratem jej vložila do svého obchodního majetku. Je možno tento majetek daňově odpisovat, i když k jeho úhradě dojde až v roce 2021? Je obecně možné u fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci daňově odepisovat i majetek, který vůbec nikdy nebyl zaplacen?

Prodej automobilu

ID28500 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost (neplátce DPH) vyřadila z obchodního majetku automobil (automobil měl zůstatkovou cenu). Tento automobil si od s. r. o. odkoupil jednatel. Jednatel chce během několika měsíců auto přeprodat známému. Nesplní se tím časový test a příjem není osvobozen. Musí se zdanit cena, za kterou auto prodal, nebo si ji může ponížit? Pravděpodobně auto prodá za stejnou cenu za jakou ji odkoupil od společnosti.

Pohonné hmoty a výdaje paušálem

ID28492 | | Bc. Stanislav Suchan

Fyzická osoba vede daňovou evidenci. Má vozidlo a chce uplatňovat výdaje na pohonné hmoty paušálem - 4 000 Kč měsíčně (auto má i pro osobní potřebu). V průběhu roku doklady za pohonné hmoty účtujeme do výdajů a vyjmeme v daňovém přiznání? Ostatní výdaje na opravy, parkovné, odpisy krátíme na 80 % v průběhu roku nebo taky vyjmeme v daňovém přiznání?

Mimořádné odpisy - nákladní automobil na úvěr

ID28513 | | Ing. Christian Žmolík

Firma s. r. o. si v roce 2021 chce pořídit nákladní auto na úvěr. Úvěrová smlouva bude obsahovat smlouvu o zajištění závazku převodem práva a v technickém průkaze bude jako vlastník uvedena úvěrová společnost. Může firma s. r. o. použít mimořádné odpisy § 30a ZDP? Bude, nebo nebude dodržena podmínka dle  §28 odst. 1 ZDP, že mimořádné odpisy může uplatnit pouze první odpisovatel? 

Mimořádné odpisy u automobilu pořízeného z Německa

ID28497 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud si letos pořídím automobil z Německa, který není úplně nový, ale ještě nebyl odepisován, mohu využít zrychlené odpisy? 

Mimořádný odpis automobilu

ID28401 | | Ing. Jiří Vychopeň

Pokud pořídím do obchodního majetku osobní automobil, který autosalon používal dva měsíce jako předváděcí vozidlo, mohu u tohoto majetku uplatnit mimořádný odpis (považuje se tento automobil za nový?)

Totální škoda automobilu

ID28437 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., plátce DPH, v 07/2019 koupila na úvěr od leasingové společnost ojetý automobil. V 03/2021 měl zaměstnanec nehodu - jedná se o totální škodu. Účtovali jsme takto:

1) Nákup na úvěr 07/2019: Automobil 022/321 194 214,88 Kč DPH 343/321 40 785,12 Kč Úvěr 321/479 95 000 Kč Doplatek 321/211 140 000 Kč 2) Havárie 03/2021 Konečný stav na účtu 479 k 04/2021 XXX/479 46 292,45 Kč Náklady na splacení – Leasingová společnost 548/378 4 866,18 Kč Náhrada od pojiš. zaslána přímo leasingové společnosti 378/648 83 967 Kč Přeplatek - vratka od Škofinu 221/378 32 808,31 Kč Stav úvěru dle kalkulace od leasingové společnosti 479/378 46 292,51 Kč Zaokrouhlení 548/479 0,06 Kč

3) Prodej zbytku vozidla 04/2021 Automobil 311/641 96 694 Kč DPH 311/343 20 306 Kč Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Odpisy 2021 551/082 21 607 Kč (poloviční odpis - je to možné?) Zůstatková cena auta 541/082 108 030,88 Kč Vyřazení 082/022 194 214,88 Kč

a) Je výše uvedený postup účtování správný?

b) Při nákupu jsme si uplatnili plný odpočet DPH, teď při prodeji DPH odvedu (v přiznání DPH uvedu na ř. 1 + KH A4?). Budu muset provádět úpravu dříve uplatněného odpočtu DPH, když automobil nebyl ještě plně odepsán?

c) Jsou všechny výše uvedené náklady a výnosy daňově uznatelné?

d) Jak je to ještě se silniční daní - platím za období 1-4/2021? 

Doplňující otázka:

Prosím ještě o vyjasnění otázky týkající se odpisů. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají daňovým a účtujeme vždy k 31.12. Pořizovací cena automobilu byla 194 214,88 Kč. Odpisy byly: Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Jestliže havárie byla 21. 3. 2021 (prodej zbytku vozidla 14. 4. 2021) jak to tedy bude s odpisy? Účetní odpis bude pouze 3/12, tj. 10 804 Kč (551/082) ročního daňového odpisu a v daňovém přiznání za rok 2021 bude 1/2 daňový odpis? Na které řádky v daňovém přiznání pak tento rozdíl uvedu? A ohledně zůstatkové ceny, tu vypočítám tedy následovně: 194 214,88 - 21 364 - 43 213 - 10 804 = 118 833,88 Kč. Promítne se to taky pak nějak do daňového přiznání? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru