Otázky s klíčovým slovem: Automobil

počet otázek s klíčovým slovem : 2085Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup auta z EU

ID29055 | | Ing. Martin Novák

Živnostník z ČR (plátce, neregistrovaný v Německu) hodlá nakoupit ojeté auto z Německa od autosalonu, který je také plátcem. Autosalon navrhuje, že vystaví fakturu s německým DPH. Živnostník si auto převezme osobně v Německu a fakturu na místě zaplatí. Je v pořádku postup, že faktura bude s německým DPH? Neměl by být použit reverse-charge? 

Zůstatková cena majetku

ID29039 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnost prodala automobil za 25 000 Kč, včetně DPH. Zůstatková cena automobilu byla 50 000 Kč. Pokud je zůstatková cena majetku vyšší než prodejní, tak jaké to má dopady. Zatím jsem účtovala prodej MD 311/D 641, poloviční odpisy, vyřadila jsem majetek MD 082/D 022 a zaúčtovala zůstatkovou cenu MD 541/D 082 - daňový náklad. Je to prosím správně? Přemýšlím, že bych část zůstatkové ceny dala na nedaňové náklady. Automobil byl původně koupen za 90 000 Kč.

Prodej nákladního vozidla a silniční daň

ID28980 | | Mgr. Václav Pikal

Jak to bude s placením silniční daně z nákladního automobilu u OSVČ, jestliže 31. 5. vyzvedla z registru SPZ a 1) v tomto dni i došlo k přepisu na nového majitele, 2) k přepisu na nového majitele došlo 1. 6.?

Silniční daň - předání vozidla v 5/2021, zápis do VTP 6/2021

ID28979 | | Mgr. Václav Pikal

Společnost s r. o. pořídila ojetý osobní automobil v 29. 5. 2021, do VTP byl však zapsán až 2. 6. 2021. První registrace v ČR bylo 5/2018. Za které měsíce bude platit silniční daň? Pokud bude platit i za 5/2021, může si uplatnit slevu 40 %, i když není zapsána ve VTP jako majitel? 

Bezúplatné předání odstupujícímu společníkovi neodepsaného a nesplaceného firemního auta pořízeného na úvěr

ID29027 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. s jediným společníkem v 5/2020 čerpalo úvěr na nákup auta, část jeho pořizovací ceny hradilo ze svých zdrojů. Úvěr zaevidovala na účet 461xxx. Zároveň zaevidovala auto na 022xxx a začala ho odepisovat ve 2. odpisové skupině – tedy plán odpisů je do r. 2024. Dne 1. 3. 2021 byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši 229 000 Kč, zůstatková cena automobilu je k 1. 1. 2021 ve výši 315 949 Kč (plánovaný roční odpis v r. 2021 je v kartě majetku ve výši 78 988 Kč). Dne 9. 3. 2021 prodal společník jednomu ze svých zaměstnanců celý svůj obchodní podíl. Zároveň se obě strany domluvily, že si odcházející společník s sebou vezme auto (bezplatně) a zároveň s tím se mu postoupí úvěr ve výši nesplaceného zůstatku.

1) Na jaké účty a daňově či nedaňově se bude účtovat zrušení nesplaceného úvěru ve výši 229 000 Kč?

2) Předpokládáme, že je pro vyřazení auta z majetku třeba v poloviční výši doúčtovat odpisy r. 2021. Na jaké účty a daňově či nedaňově se doúčtuje zůstatková cena ve výši 276 455 Kč?

3) Má fakt, že auto bylo bývalému společníkovi předáno bezplatně (tj. pouze za cenu nesplaceného úvěru) nějaký daňový vliv na s. r. o.?

Prodej automobilu

ID29014 | | Ing. Petra Konderlová

Klient má v majetku auto, které používal i na soukromé účely - tj. používal paušál 80 % (na odpisy atp.). Když auto prodá, jde do výnosů celá částka, nebo taky jen 80 %?

Danění příjmů z pojistného plnění u výdajů paušálem

ID29004 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Podnikatel fyzická osoba, plátce DPH, zdaňuje příjmy tak, že používá výdajový paušál ve výši 60 %. Kromě příjmů za poskytnuté služby přijal od pojišťovny dopis, kde se uvádí, že pojišťovna uhradí servisu fakturu za nabourané vozidlo a za pronájem náhradního vozidla. Musí danit i příjem z pojistného plnění, když je proti tomu nákladová faktura na opravu vozidla? Předpokládám, že ne, protože mu peníze nepřišly na účet, ale byly hrazeny rovnou servisu, byť fakturu za opravu máme, protože uplatňujeme DPH. 

Oprava automobilu v zahraničí na přelomu roku

ID28901 | | RNDr. Libor Fiala

Firma poskytuje silniční nákladní dopravu i do zahraničí. V prosinci roku 2020 při přepravě nákladu vznikla na automobilu porucha, kterou nebylo možné na místě odstranit. Automobil byl předán do servisu v Německu a prostřednictvím české pobočky servisu byla uhrazena oprava (záloha na opravu uhrazena v prosinci 2020). Vůz byl předán a faktura vystavena 14. 1. 2021. Je možné opravu vozu zaúčtovat do nákladů roku 2021 (účetnictví)?

Použití soukromého auta na služební cestu

ID29005 | | JUDr. Marie Salačová

Společnost vyslala na služební cestu zaměstnance a schválila použití jeho soukromého vozidla. Chceme se zeptat zda: 1) společnost bude platit poplatek za rádio, které je instalované ve voze zaměstnance po dobu pracovní cesty, 2) má společnost povinnost ověřovat stav vozu zaměstnance, tj. zda má zaplacenu dálniční známku, zda má havarijní pojištění, zda má zákonné pojištění svého soukromého vozu, 3) v případě nehody zaměstnance, kdo v tomto případě nese náklady na soukromý vůz? Jak postupovat v případě viny řidiče - tj. zaměstnance tak v případě viny druhé strany, tj. zaměstnanec bude poškozený a ten kdo ho naboural nebude mít potřebná zaplacená pojištění?

Nákup auta v Německu od soukromé osoby

ID29001 | | Ing. Martin Svoboda

Český podnikatel OSVČ, neplátce DPH, kupuje v Německu ojetý osobní automobil od neplátce DPH. Cena vozidla překračuje 1 milion Kč. Stává se český podnikatel identifikovanou osobou? Pokud ano, pak by byla DPH odvedena dvakrát. Jednou ji zaplatil původní majitel v Německu a podruhé český podnikatel.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru