Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Rozdělení jednotky a DPH

ID29035 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s. r. o., plátce DPH, vlastní nebytovou jednotku v bytovém domě. U této nebytové jednotky již před mnoha lety uběhla lhůta dle § 56 odst. 3. V roce 2021 však došlo k stavebním úpravám spočívajícím v rozdělení jednotky na jednu nebytovou a jednu novou bytovou. Rozdělením tedy vznikla nová bytová jednotka. Součet podlahových ploch těchto jednotek odpovídá podlahové ploše původní jednotky. Jelikož se při stavebních úpravách nezasahovalo do nosných částí stavby, nepodléhaly tyto stavební úpravy stavebnímu povolení. Nedošlo ani k tzv. ohlášení stavebních prací (je otázkou, zda k ohlášení mělo v tomto případě dojít). Následně budou tyto jednotky v roce 2022 prodány. Bude jejich prodej v roce 2022 podléhat odvodu DPH nebo bude jejich prodej osvobozený od DPH? V případě, že bude jejich prodej podléhat odvodu DPH, jaké by měly být uplatněny sazby DPH? 

Příspěvek zaměstnavatele na dopravu

ID29052 | | Ing. Petra Konderlová

Uaměstnavatel chce poskytovat benefit - příspěvek na dopravu. Je rozdíl v tom, když zaměstnanec dostane celkovou částku např. 500 Kč nebo podle vzdálenosti dopravy např. 10 Kč /km? Co plyne za povinnost zaměstnavateli a zaměstnanci - bude z tohoto benefitu zaměstnanec odvádět sociální pojištění, zdravotní pojištění a bude se to danit na obou stranách?

Výstavba sociálního rodinného domu a DPH

ID29028 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. má zakázku na výstavbu rodinného domu. Dům odpovídá podmínce pro sociální bydlení. Zákazníkovi by tedy mělo s.r.o. po dokončení prací vystavit fakturu s 15% DPH. S. r. o. pro výstavbu nakupuje stavební materiál nejen z ČR (zde si uplatňuje na vstupu fakturovaných 21 %), ale i z EU. Některé práce pořizuje od subdodavatelů.

1) Pokud je subdodavatel na práce Čech - plátce DPH, bude faktura podléhat přenosu daňové povinnosti. S. r. o. si samovyměří 15 %. Pokud mu ale český subdodavatel prací vyčíslí 15 % či 21 % a dodavatel nechce přepsat fakturu na přenos DPH, znamená to, že si s. r. o. nemůže nic uplatnit, a naopak musí samovyměřit DPH s 15 %?

2) Materiál na stavbu zakoupený v cizině s uvedením DIČ odběratele bude s. r. o. samovyměřovat na vstupu i výstupu s 15 % či 21 %?

3) Pokud má s. r. o. se subdodavatelem sjednanou práci a tento subdodavatel mu na samostatné faktuře bude fakturovat materiál, bude tento materiál podléhat přenosu DPH s vyčíslením 21 % u odběratele, či bude dodavatel na materiál fakturovat 21 % DPH?

OSVČ - čerpání OČR

ID28825 | | Ing. Petra Konderlová

Jsem fyzická osoba podnikající jako OSVČ. Od začátku roku jsem dvakrát čerpal OČR v souvislosti s covid-19 a uzavřením školy, dotaci poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jsem povinen dotaci z OČR, kterou jsem obdržel, dávat do výnosů?

Placené volno na tábor

ID29037 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jezdím každý rok týden vařit na tábor, vždy si beru dovolenou. Tento rok jsem se dočetla o novele, že lze k této činnosti čerpat placené volno. Bohužel jsem se také dozvěděla, že bych musela rok soustavně pracovat s mládeží, což nesplaňuji. Není možné tedy toto placené volno čerpat? 

Změna podílu ve veřejné obchodní společnosti

ID28635 | | Ing. Martin Bureš

Dva společníci v. o. s., kteří dle současné smlouvy podnikají každý na 50 % podílu ve v. o .s uvažují o změně podílu každého. Lze to udělat změnou společenské smlouvy a lze to udělat i v průběhu roku nebo popřípadě zpětně od 1. 1. 2021? Jestli se podíl změní třeba v průběhu roku, jaké bude rozdělení zisku na konci účetního období pro zdanění?

Prodej akcií po transformaci společnosti

ID28653 | | Ing. Martin Bureš

Byla provedena transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Společník se rozhodl své akcie prodat. Podíl ve společnosti s ručením omezeným vlastnil více než 5 let. V případě transformace na a. s. se počítá nový časový test pro osvobození 5 let nebo se časový test nepřerušuje? Ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) hovoří o osvobození a zachování časového testu pouze u obchodních podílů, při transformaci na a. s. se obchodní podíl přeměňuje na akcie.

Poskytnutí služby osobě registrované k dani v jiném členském státě

ID28911 | | Ing. Pavla Hadrabová

Firma, plátce, CZ DIČ, poskytne služby (např. balení) osobě registrované k dani v jiném členském státě (firma x). Jak postupovat při volbě mezi § 9a a § 9 zákona o DPH? Je nutné zjišťovat organizační strukturu této společnosti, tj. zda se nachází jednotky v zahraničí? Co se myslí „spotřebou“? Je nutné zjišťovat od společnosti v jiném členském státě „firmy x“ zda je plátcem v ČR? Je možné zjistit z registru plátců DPH zda je „firma x“ plátcem DPH v ČR?

Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021- limit 10 000 EUR

ID29034 | | Ing. Martin Novák

Sečítají se po novele zákona o DPH od 1. 7. 2021 jen prodeje pro neplátce v EU? A počítá se to až od 1. 7. 2021, nebo zpětně od začátku roku?

DPH u poštovného

ID29044 | | Ing. Petra Konderlová

Prodávám zboží s 15% DPH (byliny) a do faktury dávám do druhého řádku poštovné, bude poštovné také s 15% DPH? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru