Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Úroky z hypotečního úvěru - rozdělení

ID28625 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba bydlela po část roku 2020 do srpna v bytě, na který čerpala hypoteční úvěr. Od září 2020 začala byt pronajímat. Může si dle potvrzení o zaplacených úrocích rozdělit 8 měsíců pro úlevu na dani a zbylý poměr použít jako výdaje oproti příjmům z nájemného?

Zdanění příjmů z prodeje bytu

ID28628 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba obdržela v roce 2020 úhradu rezervačního poplatku ve výši Kč 200 000 za prodej bytu. Doplatek proběhl až v roce 2021. Příjem nelze osvobodit. Dle § 10 odst. 5 ZDP hodlá FO použít související výdaje pro snížení základu daně. V roce 2020 však chce zdanit celou částku ve výši Kč 200 000 a celé výdaje uplatní až v roce 2021 oproti příjmu z doplatku. Je možné výdaje takto použít?

Paušální výdaje

ID28606 | | Romana Smékalová

Je možné uplatnit výdaje i v nižší sazbě, než je uvedeno v § 7 odst. 7 u písmene b), tedy 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč? Je možné uplatnit např. výdaj jen ve výši 900 000 Kč nebo se uvedená procenta nedají změnit?

Ošetřovné po celý měsíc a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance

ID28609 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnankyně po celý kalendářní měsíc duben ošetřovala své dítě - krizové ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školky. Zaměstnavatel zaměstnankyni přispívá na její penzijní připojištění se stát. příspěvkem měsíčně 800 Kč. Tento příspěvek zaplatil také v měsíci dubnu. Představuje tato platba nějaký problém nebo nemá žádný význam, neboť se jedná o příjem osvobozený od daně z příjmů, a tudíž i od sociálního a zdravotního pojištění ?

Automobil - poměr ekonomická činnost / soukromé účely

ID28616 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o. pořídila v roce 2020 osobní automobil č. 1, používán 100% k ekonomické činnosti. V březnu 2021 pořídila druhý osobní automobil č. 2. Je možné od téhož měsíce využívat k ekonomické činnosti auto č. 2 ve 100 % a auto č. 1 v poměru 80 % ekonomická činnost a 20 % soukromé účely jednatele? Je jednatel povinen dodaňovat 1 % z pořizovací ceny auta č. 1 do mzdy, když má ve společnosti sjednanou smlouvu o výkonu funkce, případně od kdy? 

Nárok na dovolenou 2021

ID28620 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec dostal výpověď z důvodu nadbytečnosti (pracoval u zaměstnavatele již před rokem 2020), výpovědní doba končí 31. 5. 2021. Od 12. 4. 2021 do konce pracovního poměru je v pracovní neschopnosti. Jaký bude nárok na proplacení dovolené při ukončení pracovního poměru?

Uplatnění DPH z drobného majetku - vybavení hotelu

ID28621 | | Ing. Martin Novák

Společnost v březnu 2021 nakoupila vybavení hotelu (drobný majetek). Společnost od ledna 2021 provozuje ubytovací činnost a předpokládá, že by se k 1. 6. 2021 stala plátcem DPH. Je možné uplatnit DPH z tohoto pořízeného majetku, pokud by ho vedla společnost v operativní evidenci jako drobný majetek? Pokud by společnost nakoupila další vybavení v průběhu měsíce května, než se stane plátcem DPH, je možné uplatnit DPH z tohoto drobného majetku za předpokladu, že by tento majetek do 1. 6. 2021 (datum vzniku plátcovství DPH) vedla v účetnictví na účtech zásob a zařadila ho do užívání po 1. 6. 2021?

Ubytování se snídaní

ID28622 | | Ing. Martin Novák

Je možné při fakturaci ubytování včetně snídaně fakturovat jednu částku + 10% DPH?

Finanční leasing

ID28602 | | Ing. Petra Konderlová

U finančního leasingu na 54 měsíců zaplatí společnost 47 splátek stejnou částku, 1 splátka je větší a 6 splátek je nulových. Jak budeme účtovat do nákladů v daňové evidenci? Na počátku si společnost jako plátce DPH uplatní nárok na vstupu.

Zdanění příjmů občana Slovenska

ID28597 | | Bc. Stanislav Suchan

Majitel firmy má trvalé bydliště v SR, v ČR se zdržuje denně kvůli práci. Ve své firmě pobírá jednatelskou odměnu a uplatňuje ze mzdy základní slevu na poplatníka. Nyní se mu narodilo dítě a on se ptá, zda může ve mzdě uplatnit slevu na dítě? Jeho rodina nyní žije na Slovensku. A dále pronajímá v ČR byt, tzn. bude muset podat daňové přiznání a je otázka, ve které zemi a jaké všechny příjmy zahrnout? A když se přesune i s rodinou do ČR, bude to jinak? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru