Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

E-shop: Nutnost vystavit doklad o prodeji (dodací list) občanovi

ID28930 | | JUDr. Vlasta Víghová

E-shop podle zákona o DPH není povinen vystavovat daňový doklad při prodeji osobám nepovinným dani (českým občanům) nebo nově od 1. 7. 2021 v režimu OSS (slovenským občanům nepovinným k dani). Je nutné z pohledu jiných zákonů (ochraně spotřebitele, občanský zákoník...), vystavit doklad o prodeji (či dodací list apod.) nebo stačí zaslat potvrzení objednávky, kde byl souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami? Zjišťujeme, zda je nutné tedy posílat z účetního SW fakturu vystavenou těmto zákazníkům (osobám nepovinným k dani) kvůli jiným zákonům než je zákon o DPH.

Zkrácený pracovní úvazek

ID28945 | | JUDr. Eva Dandová

Zaměstnáváme na DPP brigádníka a vzhledem k tomu, že brzy by překročil 300 odpracovaných hodin, uvažujeme o pracovní smlouvě na poloviční úvazek 20 hod. týdně. Je v tomto případě opravdu nutné odpracovat 20 hod. týdně, nebo lze proplácet pouze skutečně odpracované hodiny např. 12 hod. týdně?

Bezúplatné pořízení stroje za odběry materiálu

ID28953 | | Ing. Jiří Nigrin

Provozujeme opravnu automobilů, dodavatel olejů a jiných kapalin do aut nám vyfakturoval zvedák za 190 000 Kč + DPH 21 %, uhradili jsme mu ale jen DPH, toto jsme si nárokovali. Samotných 190 000 Kč nemusíme hradit, pokud budeme během 2,5 roku odebírat oleje aj. za 50 000 Kč/měsíc. Musíme 190 000 Kč zdanit jako dar pro podnikání? Anebo lze využít § 23 odst. 3 písm. a) odst. 14 ZDP (tj. účelově poskytnutý dar na pořízení hmotného majetku) s tím, že jej nelze odepisovat?

Změna pracovního úvazku a nárok na dovolenou

ID28954 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně měla do 31. 5. 2021 zkrácený pracovní úvazek - 30 hodin týdně. Od 1. 6. 2021 se úvazek mění na klasický - 40 hodin týdně. Do 31. 5. 2021 měla 40 dní / 240 hodin dovolené (20 dní staré a 20 dní nové). Mění se od června zůstatek dovolené? Bude mít zůstatek pořád 40 dní / 240 hodin nebo se od června zůstatek změní na 40 dní / 320 hodin?

DUZP při prodeji do třetích zemí

ID28909 | | Ing. Martin Děrgel

Ke kterému datu se má vykazovat v DPH prodej do třetích zemích - k datu výstupu z EU? Pokud máme denní kurz, tak budu mít částku faktury jinou než částku na DPH?

Daňově uznatelný náklad z faktury, u které nelze odečíst DPH

ID28948 | | Ing. Martin Svoboda

Naše firma, plátce DPH, nakoupila službu od firmy Microsft Ireland, která je sice plátcem v ČR, ale nemá zde provozonu. Jedná se o on-line služby. Faktura - daňový doklad od této firmy obsahuje vyčíslení DPH, které si ale nemůžeme odečíst. Doklad by měl být bez DPH v režimu reverse charge. Bylo mi sděleno, že s vyžádáním správného dokladu bude problém. Pokud by se nepodařilo správný doklad vyžádat, je možné stávající doklad daňově zaúčtovat a pokud ano byla by daňovým nákladem cena služby s DPH nebo bez DPH? Dodavatel si již provedl úhradu inkasem z našeho účtu.

One Stop Shop od 1. 7. 2021 na Slovensko

ID28950 | | Ing. Martin Novák

Jaká bude situaci ohledne zvláštního režimu OSS na Slovensko od 1. 7. 2021? Když vystavíme fakturu v rezimu OSS, budou zde uplatněny sazby DPH té země (v tomto případě 20 % u zboží) a jaká sazba DPH se uplatní u poštovného a balného? A je potřeba si v účetnictví zavést nový analalytický účet na DPH, právě pro tyto zahraniční daně, a tato DPH se bude odvádět na jiný účet FÚ než bězná DPH? 

Zrušení životního pojištění

ID28873 | | Ing. Josef Rajdl

OSVČ, 63 let, uplatňoval léta zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění ve svém daňovém přiznání. Dochází k dodanění v par.10 ZDP při řádném ukončení pojistky např. v 65 letech? Jak by to bylo v případě, kdyby sám předčasně ukončil smlouvu v 63 letech?

Akcie zakoupené pro zaměstnance

ID28870 | | Ing. Josef Rajdl

Zaměstnanec neobdrží akcie, ale peníze (dolary) účelově na nákup akcií. Peníze pošle brokerovi na zaměstnancovo jméno a broker je v daném termínu zakoupí. Jak a zda zdanit tento zaměstnancův příjem?

Prodej podílu v s. r. o.

ID28925 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba pořídila úplatně v roce 2000 40% podíl na společnosti s ručením omezeným za částku 1 mil. Kč. V roce 2020 pořídila dalších 20 % na této společnosti za částku 300 000 Kč. Následně v roce 2021 prodala 50 % svého podílu osobě nepospojené, české fyzické osobě - inkasovaná částka byla 2,5 mil. Kč. Nemůžeme se dopočítat jak rozdělit příjem na část osvobozený a část zdaněný (společnost má jen jeden druh základního podílu). 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru