Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Poplatník u vydaných faktur nedodržuje časovou posloupnost

ID12830 | | Ing. Pavel Matějka

Vedu účetnictví zákazníkovi a všimla jsem si, že u vydaných faktur nedodržuje časovou posloupnost. Například číslo vydané faktury 120 má datum vystavení 15. 9. 2014 s DUZP 10. 9. 2014 a číslo faktury 121 má datum vystavení 27. 8. 2014 a DUZP 20. 8. 2014. Jedná se o čtvrtletního plátce. Vím, že daň bude odvedena za 3Q správně, ale vadí mi ten časový nesoulad. Hrozí mu z hlediska zákona o DPH nebo nějakého jiného zákona pokuta?

Pracovní smlouva a smlouva o výkonu funkce jednatele

ID12848 | | JUDr. Eva Janečková

Jak postupovat v jednočlenném s. r. o., kde společník je současně i jednatelem. Na obchodní vedení společnosti (uzavírání smluv, zajištění vedení účetnictví apod.) je uzavřena Smlouva o výkonu funkce jednatele. Je výše odměny nějakým způsobem omezena? Předmětem činnosti s. r. o. je poradenská a konzultační činnost, provozování kulturních akcí. Může jednatel s. r. o. uzavřít sám se sebou pracovní smlouvu na výkon těchto výše uvedených činností. Pokud ano, musí být výše odměny na tuto pracovní smlouvu mít schválení valnou hromadou s úředně ověřenými podpisy? Lze toto vše řešit jen a pouze Smlouvou o výkonu funkce jednatele, kde by jednatel činnosti poradenské a provozování kulturních akcí dle předmětu činnosti s. r. o. vykonával pouze na základě Smlouvy o výkonu funkce jednatele?

Poradenské služby USA - rámcová smlouva

ID8539 | | Ing. Josef Hladký

Česká s. r. o. plátce DPH poskytne službu firmě registrované v USA – konzultace mailem do USA. Firma má rámcovou smlouvu na období 12 měsíců, služby se neposkytují pravidelně každý den, pouze na vyžádání zákazníka. Firma má sídlo v ČR, v USA nemá kamennou provozovnu, všechny služby poskytuje vzdáleně přes internet. Bude se na uvedené případy vztahovat článek 5 z mezinárodní daňové Smlouvy mezi ČR a USA - vykonávání služby na území USA po dobu delší než 9 měsíců? Kdyby firma poskytovala poradenství na základě smlouvy pravidelně každý den, byl by nějaký rozdíl v daňových povinnostech? Musí se česká s. r. o. firma registrovat k nějaké dani v USA? K jaké dani? Musí podávat daňové přiznání i v USA? Jaký je postup případně jaké formuláře je potřeba vyplnit?

Finanční činnost - posouzení osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

ID8557 | | Dagmar Masná

OSVČ, plátce DPH, vystavuje faktury jiné zprostředkovatelské (nebankovní) společnosti s. r. o. za zprostředkování hypotečních úvěrů bez DPH. Jedná se skutečně v tomto případě o finanční činnost, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet podle § 54 odst.1 písm. c) zákona o DPH v návaznosti na písm. y)? Nebo se k tomu vztahuje také znění § 54 odst. 2 zákona o DPH, kde se se uvádí, že osvobození může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr?

Kombinace fixní a hodinové mzdy

ID4247 | | JUDr. Jaroslav Jakubka

Účetní vykazuje prodavačce fixní mzdu ve výši 10 500 Kč měsíčně. Soboty vykazuje jako přesčas v hodinové mzdě. Každý měsíc dává jinou hodinovou sazbu. Je tento postup správný a když ano, jak správně vypočítat průměrnou hodinovou mzdu včetně sobotních příplatků? Lze vůbec kombinovat dva typy mezd?

Finanční bonus

ID4263 | | Dagmar Masná

Dodavatel po naší firmě-odběrateli, požaduje, abychom mu vystavili fakturu na finanční bonus za odběry zboží, které eviduje a nám sdělil e-mailem (2 000 m2/8 Kč). Pokud vystavíme fakturu (podle mne by ji měl vystavit dodavatel), měla by být z částky 16 000 Kč odvedena DPH? S dodavatelem nemáme uzavřenou žádnou dohodu.

Nadměrné výpůjční výdaje - kursové rozdíly

ID26830 | | Ing. Ivana Pilařová

Dle § 23e odst. 3 písm. e) ZDP se výpůjčním výdajem pro účely daní z příjmů rozumí výdaj v podobě kursového rozdílu souvisejícího se závazkem podle písmen a) až d).

Pokud nám ale vznikne příjem (výnos) ve formě kurzového rozdílu v souvislosti s cizoměnovým závazkem (např. závazek z titulu neuhrazených úroků, při jehož přecenění bude realizován kurzový zisk), bude se v tomto případě jednat o výpůjční příjem dle § 23e odst. 4 ZDP?

2. Pokud vznikne výdaj (náklad) ve formě kurzového rozdílu v souvislosti s cizoměnovou pohledávkou, bude se v tomto případě jednat o výpůjční výdaj dle § 23e odst. 3 písm. e) ZDP?

3. Pokud vznikne příjem (výnos) ve formě kurzového rozdílu v souvislosti s cizoměnovou pohledávkou, bude se v tomto případě jednat o výpůjční příjem dle § 23e odst. 4 ZDP?

Daňové přiznání spotřební daň

ID17114 | | Ing. Jiří Nigrin

Musí se podávat přiznání ke spotřební dani i za měsíc, ve kterém nedošlo k žádnému plnění podléhajícímu spotřební dani - tzn. daňové přiznání je prázdné?

Technické zhodnocení nemovité věci

ID21991 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost vlastní samostatně stojící nemovitost, ve které je umístěna kotelna sloužící k vytápění samostatně stojící výrobní haly. Kotelna je od počátku odepisována jako součást nemovité věci. Bylo provedeno technické zhodnocení spočívající v instalaci nového výkonnějšího kotle s automatickým podavačem paliva, cena cca 900 000 Kč. Lze toto technické zhodnocení odpisovat jako samostatné technologické zařízení? Ve které odpisové skupině? Nebo bude technické zhodnocení součástí ceny nemovité věci?

Doba určitá

ID17131 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Četla jsem na stránkách http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/pracovni-pomer-na-dobu-urcitou článek o pracovní době na dobu určitou a zaujaly mě dvě věci:

  1. Pracovní poměr může trvat na dobu určitou na omezenou délku trvání uvedením určité skutečnosti. Vysvětluji si to tak, že tedy (pokud neporuším podmínku 3 x a dost), že můžu uvést do pracovní smlouvy délku trvání pracovního poměru na dobu platnosti agenturní smlouvy s naší pobočkou?
  2. Pokud už je vyčerpaná podmínka 3x a dost, můžu využít výjimky, kdy se toto pravidlo může porušit pro vážné provozní důvody a ošetřit to vnitřním předpisem? Tzn. že bychom mohli vytvořit interní předpis, který určuje, že z důvodu očekávání ukončení agenturní smlouvy (změna vlastníka firmy) platí tato výjimka? Chápu to správně?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru