Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nárok na dovolenou

ID28436 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně byla na první mateřské dovolené 19. 8. 2017 – 3. 3. 2018, poté nastoupila na rodičovskou dovolenou 4. 3. 2018 – 22. 7. 2020. Po ukončení mateřské dovolené nečerpala dovolenou. Druhá mateřská dovolená začala 23. 7. 2020.

Jaký je její nárok na dovolenou v letech 2020 a 2021? Pracovní dobu má rozvrženou rovnoměrně 7,5 hod/5 dní v týdnu. 

Pracovní právo

ID28632 | | JUDr. Rudolf Pospíšil

Ve společnosti s r. o. je podepsaná kolektivní smlouva, ke jsou uvedeny tarifní stupně odměňování zaměstnanců. 1. tarifní stupeň pro rok 2021 činí 16 400 Kč. Pracovník laboratoře má mzdový výměr, dle kterého mu za měsíc přísluší mzda ve výši mzdového základu 15 500 Kč a prémie ve výši 20 %. Na mzdovém výměru není uveden tarifní stupeň. Jednatel společnosti v písemné odpovědi uvedl: "Vaše celkové hodnocení se skládá z několika složek. Je tvořena základní složkou, ke které se automaticky připočítává 20 % z výše této složky. Obě tyto složky se vyplácejí každý měsíc a obě společně jsou Vaším mzdovým základem. Výše Vašeho mzdového základu dosahuje 1. tarifního stupně." Je názor jednatele společnosti správný?

Smlouva na dobu určitou - nástup na mateřskou dovolenou

ID28633 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně má smlouvu na dobu určitou od 3. 8. 2020 - 30. 9. 2021. Otěhotněla a 1. 6. 2021 nastupuje na mateřskou dovolenou. Můžu s ní k 30. 9. 2021 ukončit pracovní poměr při vypršení smlouvy na dobu určitou, nebo to v tomto případě není možné? Nárok na dovolenou jí budu za rok 2021 počítat za období od 1.1 . - 30. 9. 2021? Může ji celou vybrat před nástupem na MD? 

Nájem nemovitosti umístěné v jiném státě

ID28636 | | Bc. Stanislav Suchan

Občan se rozhodl, že si koupí nemovitost na Kanárských ostrovech a tam se přestěhuje. V ČR vlastní byt, který poté plánuje pronajímat. Kde bude podávat daňové přiznání k příjmům z pronájmu? Předpokládá se, že kromě těchto příjmů bude pobírat jen důchod z ČR nebo možná bude na území Kanárských ostrovů podnikat či bude zaměstnán.

Očkování proti covid-19 jako překážka v práci

ID28634 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec má termín na očkování proti covid-19. Termín na očkování mu vyšel v době pracovní doby. Jedná se o placenou překážku v práci nebo neplacenou? Je rozdíl, zda ho bude očkovat lékař či bude očkován v očkovacím centru?

Platba platoncoiny

ID28640 | | Bc. Stanislav Suchan

Fyzická osoba, plátce DPH, vedení daňové evidence platí občas své výdaje platoncoiny. Příklad: faktura za materiál 15 200,- Kč + 3 192 Kč DPH, placeno platoncoiny 14 000 Kč, zbytek zaplaceno z podnikatelského účtu 4 392 Kč. Je částka 14 000 Kč předmětem daně z příjmů? Jak je to s DPH? Předpokládáme, že to nepodléhá DPH, ale nevstupuje to např. do koeficientu jako osvobozené plnění?

Nájem kanceláře

ID28626 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH - s. r. o., pronajímá kanceláře fyzické osobě - podnikateli, neplátci DPH. Nájem je osvobozen od DPH (podnikatel je neplátce DPH. Tzn. že z nákladů na tyto kanceláře (voda, plyn, elektrika, např.opravy, údržba) nemůžeme uplatňovat nárok na odpočet?

Předčasná výpověď investičního životního pojištění

ID28610 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Moje klientka (OSVČ) uzavřela v roce 2012 u pojišťovny investiční životní pojištění, které v dubnu 2021 předčasně vypověděla a obdržela „odkupné". Jaký dopad to bude mít na její daňovou povinnost a jaké použít pro tento případ formuláře, případně jaké jsou zákonné termíny?

Pořízení hmotného majetku

ID28638 | | Ing. Ivana Pilařová

Právnická osoba, s. r. o., začala v roce 2020 splácet hmotný majetek. Celkem 10 splátek po 6 000 Kč. Celková cena 60 000 Kč bez DPH. V roce 2020 bylo zaplaceno 5 splátek a v roce 2021 dalších 5 splátek. Dle kupní smlouvy vlastnické právo přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Majetek nám ale byl předán už v roce 2020 a začal se využívat. V roce 2020 jsme měli stanovenou hranici majetku pro účetnictví na 40 000 Kč, v roce 2021 bylo upraveno na 80 000 Kč. V roce 2020 jsme účtovali na 042, neuplatnili jsme odpisy účetní ani daňové a nyní v roce 2021 při zaplacení poslední splátky bychom chtěli majetek zaúčtovat 022-042 a rovnou do nákladů 501-022. Je tento způsob akceptovatelný?

Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ

ID28641 | | Bc. Stanislav Suchan

OSVČ podnikající na základě ŽL s bydlištěm (sídlem) v ČR dlouhodobě pracuje v Německu (domů jezdí jen na víkend 2x měsíčně) a práce fakturuje německému zákazníkovi. Jsou daňově uznatelné výdaje na ubytování a zahraniční stravné s kapesným?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru