Otázky v kategorii: Sociální zabezpečení

počet otázek v kategorii: 1106Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Ošetřovné po celý měsíc a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance

ID28609 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnankyně po celý kalendářní měsíc duben ošetřovala své dítě - krizové ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školky. Zaměstnavatel zaměstnankyni přispívá na její penzijní připojištění se stát. příspěvkem měsíčně 800 Kč. Tento příspěvek zaplatil také v měsíci dubnu. Představuje tato platba nějaký problém nebo nemá žádný význam, neboť se jedná o příjem osvobozený od daně z příjmů, a tudíž i od sociálního a zdravotního pojištění ?

Čtvrtý rok rodičovské dovolené

ID28592 | | JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Dobrý den, zaměstnankyně původně nahlásila čerpání rodičovské dovolené do tří let věku dítěte. Před skončením této rodičovské dovolené požádala zaměstnavatele o prodloužení termínu návrhu do pracovního procesu až po dovršení 4 let věku dítěte. Zaměstnavatel s tímto souhlasil. Jedná se v tomto případě o rodičovskou nebo neplacené volno? Jakým způsobem tuto absenci vykazovat v mzdovém programu a následně v ELDP? Děkuji

Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené

ID28559 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnancům poskytujeme stravenkový paušál v celkové výši Kč 110 (75,60 + 34,40). Pokud bude zaměstnanec čerpat 1/2 dne dovolené (4 hod.) má také nárok na strav. paušál, ale z celkové částky Kč 110 se mu bude srážet daň, sociální i zdravotní pojištění?

Zaměstnání malého rozsahu a platba sociálního a zdravotního pojištění

ID28541 | | Ing. Antonín Daněk

Pokud bude uzavřen poracovní poměr na malý úvazek s měsíční mzdou 1 300 Kč, bude se to považovat za zaměstnání malého rozsahu? Podle mého by mělo být odváděno zdravotní pojištění z minimální mzdy, sociální pojištění ne. 

Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů

ID28489 | | Ing. Marta Ženíšková

OSVČ platí podle vyčíslených příjmů v roce 2020 zálohy na důchodové pojištění přes 5 000 Kč měsíčně a záloha na zdravotní pojištění na rok 2021 byla také vyšší. Ovšem v roce 2021 zdanitelný příjem klesl už v 1. čtvrtletí o 35 až 50 %. Je možno žádat na OSSZ a na zdravotní pojišťovně o snížení záloh na důchodové a zdravotní pojištění? Jestli ano, jakou formou a jsou i předepsané formuláře k takovým událostem? 

Dohoda o pracovní činnosti

ID28508 | | Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk

Se zaměstnancem je uzavřená dohoda o pracovní činnosti v rozsahu 20 hodin týdně s měsíční odměnou 9 000 Kč. Pokud je v dohodě sjednaná částka nad 3499 Kč nejedná se o práci malého rozsahu a při nástupu bude zaměstnanec přihlášen na OSSZ a ZP a v každém měsíci bude odvedeno sociální a zdravotní pojištění? Pokud nastane situace, že zaměstnanec v daném měsíci neodpracuje celý měsíc, ale pouze např. 20 hodin bude měsíční mzda nižší než 3 500 Kč, ale protože se nejedná o práci malého rozsahu bude tedy také z této nižší částky odvedeno sociální a zdravotní pojištění? Pokud by v dohodě byla stanovena jen hodinová odměna jednalo by se o práci malého rozsahu a sociální a zdravotní pojištění by se odvádělo jen v měsících překročení částky 3 499 Kč. Jak je to s přihlašováním a odhlašováním, když jeden měsíc je odměna nad 3500 Kč a další měsíc je odměna např. jen 2 000 Kč?

Přehledy OSSZ a ZP při úmrtí podnikatele

ID28537 | | Ing. Antonín Daněk, Ing. Marta Ženíšková

Povinnost podat přehledy na OSSZ a ZP po zemřelém podnikateli. Dne 2. 2. 2021 zemřel můj klient, fyzická osoba OSVČ, vedlejší činnost, vede daňovou evidenci. Syn pokračuje v podnikání i po smrti otce na jeho IČ. Budeme podávat DPFO za období od 1. 1. do 1. 2. 2021. Musím za toto období podat přehledy na OSSZ i ZP? Dále budeme podávat DPFP za období od 2. 2. 2021 do vyřízení dědictví. Máme i za toto období povinnost podat přehled na OSSZ i ZP? 

Hlavní pracovní poměr a nemoc - práce na DPP

ID28518 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec na HPP je nemocný a pobírá nemocenskou. Je možné, aby v době nemoci dál pracoval na DPP na jinou pozici než na HPP u stejného zaměstnavatele aniž by přišel o nemocenskou? Vím, že pokud zaměstnanec pobírá nemocenskou, ale má DPP u jiného zaměstnavatele, je v pořádku a nepřichází o podporu v nemoci. Jak je to správně?

Program Antivirus a vyúčtování

ID28398 | | JUDr. Petr Bukovjan

V případě, že firma uzavře dohodu na program Antivirus s úřadem práce teď v dubnu 2021, za které měsíce může podat měsíční vyúčtování, aby ji byly proplaceny náhrady mezd za překážky v práci a karanténu popř. izolaci. Lze podat vyúčtování od 10/2020?

Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství

ID28370 | | Ing. Marta Ženíšková

Externí vyučující nepožádala naší organizaci o PPM a dne 1. 2. 2021 jsem obdržela její neschopenku a byla jí vyplacena náhrada mzdy. Dne 17. 3. 2021 přišla její zpětná žádost o PPM s nástupem 21. 12. 2020. Protože celý měsíc v prosinci 2020 a v lednu 2021 odučila hodiny on-line, byl jí vyplacen plat v plné výši. Jak nyní postupovat? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru