Podíl v s. r. o. - prodej, darování, vstup nového společníka

ID28217 | | Ing. Martin Děrgel | Vytvořit záložku zpět Tisk

Stávající jediný společník (právnická osoba) v již existující s.r.o. chce přijmout dalšího společníka - fyzickou osobu, jejíž práce bude pro další rozvoj firmy klíčová. Nový společník není aktuálně zaměstnancem této s.r.o. či jednatelem firmy, a to ani u stávajícího společníka, ani ve společnosti, do níž má vstoupit. Firma byla oceněna znalcem nedávno pro účely jiné transakce na cca 20 mil. Kč. Základní kapitál firmy činí aktuálně 100 tis. Kč. 1. Je možné, aby stávající společník prodal novému společníkovi 20% na společnosti za smluvní cenu, která nebude odpovídat 20% znaleckého ocenění hodnoty firmy, ale za částku 20 000 Kč, která odpovídá 20% základního kapitálu? Nižší cenu lze odůvodnit právě očekávaným přínosem pro společnost. Hrozilo by některé straně doměření daně v souvislosti s §23/7 ZDP? 2. Předpokládáme správně, že kdyby stávající společník daroval 20% podíl na společnosti novému společníkovi, že by u nového společníka šlo o zdanitelný příjem dle §10 ZDP, který by bylo nutno ocenit dle zákona o oceňování majetku? §23/7 ZDP by se v tomto případě u společníka prodávajícího svůj podíl nepoužil? 3. Kdyby oproti zadání měl být novým společníkem stávající zaměstanec společnosti (není však zaměstnán u společníka právnické osoby), muselo by vždy dojít ke zdanění a zpojistnění rozdílu mezi znaleckou a skutečnou prodejní cenou podílu zaměstnance v rámci § 6 ZDP? 4. Pokud by v bodě 3. bylo nutné použít § 6 ZDP, šlo by toto řešit nikoli prodejem podílu, ale navýšením základního kapitálu a vstupem zaměstnance coby nového společníka, který by splatil svou odpovídající část podílu na základním kapitálu, aniž by to mělo negativní daňové dopady, pro některou ze stran?


Znění odpovědi je zobrazeno jen přihlášenému uživateli.

Přístup ke znění odpovědi mají jen předplatitelé portálu www.otazkyodpovedi.cz

Objednejte si předplatné nebo se přihlaste a získejte tak přístup k databázi aktualizovaných odborných otázek a odpovědí od renomovaných autorů.


Diskuze (počet komentářů: 0)

zobrazit diskuzi přidat komentář

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru