Otázky v kategorii: Ostatní

počet otázek v kategorii: 631Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zápis skutečného majitele

ID29063 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společnost s. r. o. má 6 společníků. Pět z nich jsou zemědělská družstva, jedna společnice je fyzická osoba. Jejich podíl je 16,6 % na základním kapitálu. S jejich podílem nejsou spojena žádná oprávnění, výši podílu odpovídají hlasovací práva, podíl na zisku. Společníci nejsou vzájemně propojeni. Společnost vykazuje minimální činnost, obrat 300 000 Kč. Jednatelem je manžel společnice. Nevím, koho zapsat jako skutečného majitele společnost.

Zápis skutečného majitele

ID29012 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Společnost s r. o. má dva společníky. První má 80% podíl, druhý má 20% podíl. Musí být v rejstříku skutečných majitelů zapsáni oba, nebo stačí pouze první majitel s 80% podílem?

Akciová společnost má dva majitele: První má 75% podíl, druhý má 25% podíl. Musí být v rejstříku skutečných majitelů oba, nebo pouze 1. majitel s 75% podílem?

Izolačka a Antivirus A

ID28808 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zaměstnanec byl v období 12. 5. - 17. 5. 2021 v karanténě. Samozřejmě má nárok na izolačku, ale můžeme si i my jako firma zažádat ještě o příspěvek z programu Antivirus A - nařízená karanténa? Provoz jsme neměli nijak omezený.

Vrácení kompenzačního bonusu - únor 2021

ID28700 | | Ing. Martin Děrgel

Podnikatel podal žádost o „starý“ kompenzační bonus do 15. 2. 2021. Následně podal žádost o nový kompenzační bonus za únor 2021. Poté zjistil, že je pro něj výhodnější požádat o podporu z programu COVID 2021, který nahrazuje program COVID-Gastro a zrušit žádost o kompenzační bonus za únor 2021. Jakou výši kompenzačního bonusu za únor 2021 vrátí podnikatel FÚ? Podpora z programu COVID-2021 je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 9. května 2021. 

Status student

ID28761 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Student končí studium 16. 6. 2020 na VŠ zkouškou - bakalář. Bude pokračovat v dalším, magisterském studiu. Bude nadále mít status student nepřetržitě, tj. i v období léta než bude pokračovat ve studiu na podzim? Jak by to měl např. v případě brigády nebo DPP? 

Spolupráce započatá v průběhu roku

ID28668 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Pokud je spolupráce s OSVČ (OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci) nahlášena od poloviny roku, tj. bude probíhat od července do prosince daného roku a je např. ve výši 20 %, jak se spolupráce počítá? Z příjmů a výdajů od července do konce roku se vezme pro spolupracující osobu 20 %, nebo se vezmou příjmy a výdaje za celý rok, z nich se vezme polovina a z takto matematicky vypočítané poloviny se na spolupracující osobu převede 20 %?

Daňové zvýhodnění na děti

ID28665 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Jedno z nich má ZTP/P. V jakých částkách bude daňové zvýhodnění za rok 2020? Bude to 30 480 Kč za dítě s ZTP/P a 15 204 Kč za druhé dítě?

Antivirus A

ID28543 | | JUDr. Ladislav Jouza

Fyzická osoba OSVČ si zažádala na FÚ o kompenzační bonus za 3/2021. V 3/2021 měla jednoho zaměstnance v karanténě. Ten dostal příspěvek v karanténě (izolačku). Může si ještě OSVČ zažádat v programu Antivirus A o proplacení 80% náhrady mezd za tohoto zaměstnance v karanténě?

Antivirus A plus

ID27148 | | JUDr. Ladislav Jouza

V žádosti o Antivirus A plus je nutno vyplnit, jaké příspěvky firma čerpala v návaznosti na Dočasný rámec Evropské komise pro veřejnou podporu - bod 3.1. Patří jarní a podzimní kompenzační bonus do tohoto dočasného rámce, a je tedy nutno ho v žádosti uvést, či ne?

Kompenzační bonus - dotace v tržbách

ID28377 | | Ing. Josef Rajdl

Umělec (OSVČ) by rád požádal o kompenzační bonus na období únor a březen 2021. Splňuje všechny formální podmínky, splňuje podmínku poklesu příjmů o 50% z důvodu covidových opatření a také splňuje podmínku majoritního příjmu. Na podzim roku 2020 umělec požádal o podporu z programu „Covid-kultura“ výzva 2. Tato provozní dotace se vztahovala k období říjen až prosinec 2020. V lednu a v únoru 2021 má tento umělec nulové příjmy. Dne 2. 2 .2021 však na účet přijal dotaci z programu „Covid-kultura“, přiznanou za rok 2020. Bude při vyplňování žádosti o kompenzační bonus za březen 2021  do kolonky „měsíční příjem za srovnávané období únor 2021“ uvádět nulu, anebo zde má uvést příjem z podpory „Covid-kultura“ ve výši 60 000 Kč?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru