Otázky v kategorii: Ostatní

počet otázek v kategorii: 627Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Antivirus A

ID28543 | | JUDr. Ladislav Jouza

Fyzická osoba OSVČ si zažádala na FÚ o kompenzační bonus za 3/2021. V 3/2021 měla jednoho zaměstnance v karanténě. Ten dostal příspěvek v karanténě (izolačku). Může si ještě OSVČ zažádat v programu Antivirus A o proplacení 80% náhrady mezd za tohoto zaměstnance v karanténě?

Antivirus A plus

ID27148 | | JUDr. Ladislav Jouza

V žádosti o Antivirus A plus je nutno vyplnit, jaké příspěvky firma čerpala v návaznosti na Dočasný rámec Evropské komise pro veřejnou podporu - bod 3.1. Patří jarní a podzimní kompenzační bonus do tohoto dočasného rámce, a je tedy nutno ho v žádosti uvést, či ne?

Kompenzační bonus - dotace v tržbách

ID28377 | | Ing. Josef Rajdl

Umělec (OSVČ) by rád požádal o kompenzační bonus na období únor a březen 2021. Splňuje všechny formální podmínky, splňuje podmínku poklesu příjmů o 50% z důvodu covidových opatření a také splňuje podmínku majoritního příjmu. Na podzim roku 2020 umělec požádal o podporu z programu „Covid-kultura“ výzva 2. Tato provozní dotace se vztahovala k období říjen až prosinec 2020. V lednu a v únoru 2021 má tento umělec nulové příjmy. Dne 2. 2 .2021 však na účet přijal dotaci z programu „Covid-kultura“, přiznanou za rok 2020. Bude při vyplňování žádosti o kompenzační bonus za březen 2021  do kolonky „měsíční příjem za srovnávané období únor 2021“ uvádět nulu, anebo zde má uvést příjem z podpory „Covid-kultura“ ve výši 60 000 Kč?

Recyklační poplatek

ID28324 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. nakupuje zboží, které následně prodává svým odběratelům na fakturu s prodlouženou splatností nebo s možností úhrady faktury prostřednictvím několika splátek. Se zbožím vlastně nepřijde do styku, zboží dodá konečnému odběrateli přímo 1. dodavatel, role "prostředníka" je umožnit zboží splatit později nebo v několika splátkách. Pro upřesnění: společnost A prodá na základě faktury a uzavřené kupní smlouvy zboží (většinou se jedná o stroje a jejich příslušenství) společnosti B. Společnost B toto zboží s navýšením ceny dále prodává společnosti C na základě faktury a uzavřené kupní smlouvy o splátkovém prodeji. Fyzicky dodá zboží společnost A rovnou společnosti C. Nyní v roce 2021 vstoupila nová povinnost a to uvádět na faktuře u elektrozařízení recyklační poplatek. Společnost A uvede tento poplatek na faktuře společnosti B. Dotaz je: 1. Musí tento poplatek uvést na své faktuře i společnost B prodávající zboží společnosti C na splátky? 2. Pokud je odpověď na otázku 1. ANO, v jaké výši má být recyklační poplatek uveden? Ve stejné jako jej uvede na faktuře společnost A nebo jej společnost B může na faktuře navýšit ve stejném poměru v jakém navyšuje cenu zboží? 3. Jak účtovat recyklační poplatek? Aktuálně společnost B účtovala nákup zboží v celkové ceně faktury bez DPH na 504 a při prodeji zboží na 604. Může se recyklační poplatek zahrnout do ceny zboží a zaúčtovat také na stejné účty nebo je potřeba jej zaúčtovat samostatně na jiný účet? Pokud ano, na jaký?

Kompenzační bonus a podpora z programu COVID 2021

ID28325 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společnost s r. o. má 5 zaměstnanců: 2 jsou jednatelé v zaměstnaneckém poměru na základě smlouvy o jednatelství, 1 je ve standardním pracovním poměru, 1 je též ve standardním pracovním poměru, ale v dlouhodobé neschopnosti po operaci (od února do května cca), 1 pracuje na základě pracovní smlouvy se zkrácenou 4hodinovou pracovní dobou. Může s. r. o. požádat o podporu COVID 2021 na uvedené zaměstnance, když jednatelé (dva jediní společníci - rodinní příslušníci) již žádali o kompenzační bonus za únor a březen 2021, který jim byl vyplacen? S. r. o. by zažádala pouze za zbývající 3 zaměstnance, za jednatele by si ponechala kompenzační bonus. Je to takto možné uskutečnit? Pokud ano, v jaké výši mohou zažádat o náhradu vzhledem k charakteru pracovního poměru a nemoci? Všechny ostatní podmínky pro vyplacení náhrad s. r. o. splňuje.

Podpora z progamu COVID 2021

ID28367 | | JUDr. Vlasta Víghová

OSVČ, hostinská činnost, kavárna, čerpala tyto podpory, antivirus A+, kompenzační bonus - poslední za 6. období, tj. do 15. 2. 2021 (500 kč na den), COVID nájem a COVID Gastro. Může při těchto poskytnutých podporách podnikatel žádat o podporu COVID 2021 za období 11. 1. 2021 do 31. 3. 2021 (500 kč na den a zaměstnance)? 

Dotace Antivirus

ID28292 | | Ing. Ivana Pilařová

Podnikající fyzická osoba obdržela dotaci na zaměstnance Antivirus. Uvádí se, že tato dotace nepodléhá dani z příjmů. Pokud nevyjmu mzdy z nákladů a dotaci dám do ostatních zdanitelných příjmů, budu mít problém? OSVČ vede daňovou evidenci. 

Srovnávané období - kompenzační bonus

ID28139 | | Ing. Martin Děrgel

Lze za srovnávané období dle § 8 odst. 2 zákona o novém kompenzačním bonusu považovat únor 2021 v tomto případě: OSVČ měla přerušenou živnost v období 30. 11. 2020 - 28. 2. 2021 (k 1. 3. 2021 je živnost obnovena)? Za březen si chce žádat o kompenzační bonus dle zákona č. 95/2021 Sb. Je překážkou, že ve výše zmíněném období byla v evidenci Úřadu práce (bez výplaty PN) a tedy srovnáváme období, kdy nebyla OSVČ (únor)?

Kompenzační bonus

ID28236 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ žádá o nový kompenzační bonus 2021. Žádá za únor 2021 a vybral si srovnávací období 11/2018-01/2019. Když bude žádat za březen 2021, může si vybrat srovnávací období 12/2019-2/2020?

Covidový bonus 1000 Kč u spolupracujících osob

ID28152 | | Ing. Ivana Pilařová

V případě, že chci žádat kompenzační bonus za měsíc březen 2021, tak mám při vypočítávání testu poklesu příjmů porovnávat příjmy v měsíci (předcházejícím) čili únoru 2021 s průměrem příjmů měsíců prosinec 2019, leden 2020 a únor 2020? (po případě prosinec 2018, leden 2019 a únor 2019). 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru