Otázky v kategorii: Obchodní právo

počet otázek v kategorii: 622Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Závazky a pohledávky za firmou, která nevedla účetnictví

ID28604 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, eviduje několik pohledávek a má zároveň také závazek z obchodního styku – tj. dodání a poskytnutí služby vůči právnické osobě - s. r. o. z roku 2015. Zjistili jsme, že tato právnická osoba nevedla účetnictví, tak jak ukládá zákon, měli dluhy vůči finančnímu úřadu a zřejmě i vůči dalším institucím. Finanční úřad provedl daňovou kontrolu a za roky 2015 a 2016 vyměřil daňové povinnosti dle pomůcek. Tato firma tyto své problémy ustála a dál je aktivní, provozuje svou činnost. Nebyla a není v insolvenci, nezanikla, nebyl prohlášen konkurz. Jednatel odmítá se vůbec bavit o svých závazcích z těchto let, zřejmě vůbec tyto závazky neeviduje. Vyměřením daňových povinností ex-offo tuto kapitolu uzavřel. Pohledávky fyzické osoby za touto firmou nebudou nikdy uhrazeny a fyzická osoba (logicky) nechce uhradit svůj závazek. Jak postupovat dál u fyzické osoby v daňové evidenci?

Evidence skutečných majitelů

ID28571 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Společnost s r. o. (skládka) má 20 společníků - jednotlivé obce. Nemá proveden zápis do evidence skutečných majitelů. V červnu 2021 bude valná hromada. Může být schválena účetní závěrka za rok 2020? Lze vyplatit podíl na zisku? Jestliže bychom provedli zápis do evidence, kdo bude skutečný majitel - jednatel?

Stavby: Režim DPH - hlavní a vedlejší plnění

ID28517 | | Ing. Jan Kašpar

Na základě kupní smlouvy prodává klient dle předmětu smlouvy závazek např. „Rekonstrukce statku“ a dělí ve smlouvě dodání volně stojícího nábytku s 21% DPH a jako stavební práce vestavěný nábytek včetně montáže v přenesení daňové povinnosti – zpracovala právní kancelář. Dle mého názoru by se mělo jednat o jedno plnění. Problém je, že v některých smlouvách je více stavebních prací, v jiných více volně stojícího nábytku. Lze na základě kupní smlouvy prodávat stavební práce? Jak určit, co je hlavní plnění? Klient s předchozí účetní vystavoval jednu fakturu na oba režimy, je to možné? Není problém s kontrolním hlášením?

Schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ

ID28269 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jaké platí letos termíny a povinnosti pro schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ s ohledem na pokračující COVID? 

Zápočet v insolvenci

ID28421 | | Bc. Stanislav Suchan

Tuzemská společnost s ručením omezeným poskytovala služby společnosti, která je nyní v konkurzu. Pohledávky vzniklé před insolvencí řádně přihlásila do insolvenčního řízení. Po prohlášení konkursu nadále se společností spolupracuje a vznikají vzájemné pohledávky a závazky. Je možno provést zápočet vzájemných pohledávek a závazků?

Rozhodnutí o rozdělení zisku a jeho uložení do Sbírky listin

ID28068 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaký je postup u rozhodnutí o rozdělení zisku a jeho uložení do Sbírky listin dle § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb.? 

1) Musí být zveřejněn i návrh na rozdělení zisku i u jednočlenných s. r. o., kde to vlastně nemá smysl, neboť se jedná o jednu osobu?

2) Musí být zveřejněna popsaná verze dokumentu, nebo stačí pouze pouze opis?

3) Podle zákona č. 304/2013 Sb., který platí od 1. 1. 2014, se poprvé zveřejnují dokumenty za rok 2014 v roce 2015 nebo již dokumenty za rok 2013 vzniklé v roce 2014? 

Stravenkový paušál u jednatele

ID27903 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel a zároveň společník firmy má smlouvu o výkonu funkce s měsíční odměnou 16 000 Kč. Práce jednatele je pro tuto osobu hlavní náplň práce. Tzn. odpracuje ve všední den víc než 3 hodiny (mnohdy i o víkendu). Celé roky dostával stravenky za každý všední den - tedy cca 21 stravenek měsíčně. Nyní chce využít stravenkového paušálu pro administrativní úsporu. Na přednášce jsem však zaslechl názor, že se u jednatelům stravenkový paušál nedoporučuje, protože nemají poměr podle ZP a nemají směny. Podle mého názoru by to mělo být obdobné jako u stravenek a ve smlouvě se může u tyto zaměstnanecké benefity jednatel „přihlásit“". Je možné uplatňovat stravenkový paušál u jednatelů a na jaké podmínky ve smlouvě apod. je potřeba pamatovat, aby to bylo obhajovatelné při případné kontrole FÚ?

Prodej části obchodního podílu

ID27741 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společník s. r. o. by chtěl prodat část obchodního podílu. Přišel s informací, že mu může přímo vyčlenit třeba pouze určený hmotný majetek a ten bude jeho podílem. Je toto prosím možné - že by měl i do budoucna nárok pouze na tento vyčleněný majetek, nikoliv podíl na chodu celé společnosti?

Možnosti financování s. r. o. společníkem

ID27811 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaké jsou možnosti poskytování peněz na obchodní činnost s. r. o. u společníka kromě klasické půjčky? A jaké jsou výhody a nevýhody?

Promlčení pohledávky, konfirmace

ID27838 | | Ing. Christian Žmolík

Firma posílá konfirmace pohledávek na přání auditora k 31. 12. svým odběratelům k potvrzení. Na konfirmaci je tabulka s evidovanými neuhranými pohledávkami k 31. 12. a textace, aby druhá strana "odsouhlasila" tyto konfirmace, nebo uvedla jiný stav. Firma má k 31. 12. 2020 neuhrazené pohledávky z 2017, ke kterým nebyla v roce 2017, 2018 a 2019 vytvořená zákonná OP. Podle všeobecného názoru jsou již pohledávky promlčené (pohledávky nemají upraveny podmínkami jinou lhůtu než je zákonná) a nejde k nim v roce 2019 vytvořit tedy zákonná opravná položka a následný daňový odpis. Auditor tvrdí, že na základě odsouhlasení konfirmace pohledávky od odběratele promlčené nejsou a lze vytvořit zákonná (daňová) OP. Jaký z těchto postupů je správný, případně kde je hranice, aby se mohla opravdu pohledávka v tomto případě považovat za nepromlčenou a mohla se k ní tvořit zákonná (daňová) OP?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru