Otázky v kategorii: Obchodní právo

počet otázek v kategorii: 627Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zápis skutečného majitele

ID29063 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společnost s. r. o. má 6 společníků. Pět z nich jsou zemědělská družstva, jedna společnice je fyzická osoba. Jejich podíl je 16,6 % na základním kapitálu. S jejich podílem nejsou spojena žádná oprávnění, výši podílu odpovídají hlasovací práva, podíl na zisku. Společníci nejsou vzájemně propojeni. Společnost vykazuje minimální činnost, obrat 300 000 Kč. Jednatelem je manžel společnice. Nevím, koho zapsat jako skutečného majitele společnost.

Pozvánka na shromáždění SVJ

ID28965 | | JUDr. Vlasta Víghová

Pokud SVJ i BD sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ, zda musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, konáli se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín. Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?

E-shop: Nutnost vystavit doklad o prodeji (dodací list) občanovi

ID28930 | | JUDr. Vlasta Víghová

E-shop podle zákona o DPH není povinen vystavovat daňový doklad při prodeji osobám nepovinným dani (českým občanům) nebo nově od 1. 7. 2021 v režimu OSS (slovenským občanům nepovinným k dani). Je nutné z pohledu jiných zákonů (ochraně spotřebitele, občanský zákoník...), vystavit doklad o prodeji (či dodací list apod.) nebo stačí zaslat potvrzení objednávky, kde byl souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami? Zjišťujeme, zda je nutné tedy posílat z účetního SW fakturu vystavenou těmto zákazníkům (osobám nepovinným k dani) kvůli jiným zákonům než je zákon o DPH.

Úmrtí OSVČ

ID28810 | | RNDr. Libor Fiala

Jsme a. s., náš obchodní partner (OSVČ) v únoru 2021 zemřel. Máme vůči němu závazek - neuhrazenou fakturu za leden. Můžeme ji uhradit na účet uvedený na faktuře, i když v době úhrady faktury již náš partner nežije? Nebude účet již zablokovaný? Nebo máme čekat, že se pohledávka OSVČ vůči naší společnosti bude řešit v rámci dědického řízení a obrátí se na nás notář? Tento obchodní partner nám poskytl na základě smlouvy nějaké služby ještě v únoru, než zemřel. Fakturu nám neposlal. Jak postupovat u tohoto závazku?

Zaměstnávání cizince

ID28229 | | JUDr. Ladislav Jouza

V 02/2020 uzavřena pracovní smlouva s cizincem z Ukrajiny na hlavní pracovní poměr. Povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnanecká karta - vydána na 2 roky pro uvedeného zaměstnavatele do 02/22. Pracoval do 30. 6. 2020, pak písemně požádal o dvouměsíční neplacené volno, které zaměstnavatel schválil. V důsledku zhoršení situace s pandemií se ale k dnešnímu dni zaměstnanec z UK nevrátil, evidován 8 měsíců v čerpání neplaceného volna. Zdravotní pojištění za něj zaměstnavatel odvádí s tím, že mu bude zúčtováno při návratu. V případě, že podmínky epidemie znovu nedovolí jeho návratu, může být i nadále evidováno dlouhodobé neplacené volno, pokud ano, jak dlouho? V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, kam (UK či ČR) písemnosti doručit?

Závazky a pohledávky za firmou, která nevedla účetnictví

ID28604 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, eviduje několik pohledávek a má zároveň také závazek z obchodního styku – tj. dodání a poskytnutí služby vůči právnické osobě - s. r. o. z roku 2015. Zjistili jsme, že tato právnická osoba nevedla účetnictví, tak jak ukládá zákon, měli dluhy vůči finančnímu úřadu a zřejmě i vůči dalším institucím. Finanční úřad provedl daňovou kontrolu a za roky 2015 a 2016 vyměřil daňové povinnosti dle pomůcek. Tato firma tyto své problémy ustála a dál je aktivní, provozuje svou činnost. Nebyla a není v insolvenci, nezanikla, nebyl prohlášen konkurz. Jednatel odmítá se vůbec bavit o svých závazcích z těchto let, zřejmě vůbec tyto závazky neeviduje. Vyměřením daňových povinností ex-offo tuto kapitolu uzavřel. Pohledávky fyzické osoby za touto firmou nebudou nikdy uhrazeny a fyzická osoba (logicky) nechce uhradit svůj závazek. Jak postupovat dál u fyzické osoby v daňové evidenci?

Evidence skutečných majitelů

ID28571 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Společnost s r. o. (skládka) má 20 společníků - jednotlivé obce. Nemá proveden zápis do evidence skutečných majitelů. V červnu 2021 bude valná hromada. Může být schválena účetní závěrka za rok 2020? Lze vyplatit podíl na zisku? Jestliže bychom provedli zápis do evidence, kdo bude skutečný majitel - jednatel?

Stavby: Režim DPH - hlavní a vedlejší plnění

ID28517 | | Ing. Jan Kašpar

Na základě kupní smlouvy prodává klient dle předmětu smlouvy závazek např. „Rekonstrukce statku“ a dělí ve smlouvě dodání volně stojícího nábytku s 21% DPH a jako stavební práce vestavěný nábytek včetně montáže v přenesení daňové povinnosti – zpracovala právní kancelář. Dle mého názoru by se mělo jednat o jedno plnění. Problém je, že v některých smlouvách je více stavebních prací, v jiných více volně stojícího nábytku. Lze na základě kupní smlouvy prodávat stavební práce? Jak určit, co je hlavní plnění? Klient s předchozí účetní vystavoval jednu fakturu na oba režimy, je to možné? Není problém s kontrolním hlášením?

Schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ

ID28269 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jaké platí letos termíny a povinnosti pro schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ s ohledem na pokračující COVID? 

Zápočet v insolvenci

ID28421 | | Bc. Stanislav Suchan

Tuzemská společnost s ručením omezeným poskytovala služby společnosti, která je nyní v konkurzu. Pohledávky vzniklé před insolvencí řádně přihlásila do insolvenčního řízení. Po prohlášení konkursu nadále se společností spolupracuje a vznikají vzájemné pohledávky a závazky. Je možno provést zápočet vzájemných pohledávek a závazků?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru