Náhrada platu přísedícího u soudu

ID12629 | | JUDr. Rudolf Pospíšil | Vytvořit záložku zpět Tisk

Prosím o radu ohledně zaměstnankyně, která přinesla osvědčení o zvolení přísedící u soudu. Do 31. 12. 2006 byl zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Nově zákoník práce v § 200 hovoří o pracovním volnu (max. 20 pracovních dnů v kalendářním roce), kdy ale náhrada mzdy nebo platu nepřísluší, není-li ZP stanoveno jinak (což v případě přísedící není), nebo- není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak. Ve vnitřním předpisu tuto problematiku upravenou nemáme. Zákon č. 6/2002 Sb., o přísedících mluví v § 93 o tom, že náhradu mzdy poskytne přísedícím stát. Dotazovala jsem se kolegyně z jiného úřadu, která pracuje jako mzdová účetní a zároveň byla přísedící u soudu, a ta mi potvrdila, že náhradu mzdy od zaměstnavatele nedostávala, že dostávala náhradu od soudu, ale pouze na počet hodin, které určil soudce, a že se nakonec funkce přísedící raději vzdala. Na základě informací ze ZP a této kolegyně jsem dospěla k názoru, že zaměstnankyni poskytneme pracovní volno a že jí potvrdím průměrný hodinový výdělek a ona dostane náhradu ušlého výdělku od soudu. Přečetla jsem si ale na internetu i zcela opačný názor- že ZP hovoří- není-li dohodnuto, a že lze tedy se zaměstnancem dohodnout, že od zaměstnavatele bude dostávat plat v plné výši, přičemž má zaměstnavatel požadovat na soudu refundaci. Tento názor ale zdůrazňoval soukromoprávní zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“, ale pro veřejnou správu by mělo platit, že smí jen to, co je zákonem dovoleno. Jak tedy správně postupovat? Uvolnit zaměstnankyni bez náhrady platu, nebo s ní sepsat nějakou dohodu (ale jak by v tomto případě zněla- a musela by být písemná?), poskytnout jí pracovní volno s náhradou platu a tuto náhradu refundovat? A jak by to bylo v případě, že bychom jí poskytli náhradu platu např. za celý den, ale soud by uznal pouze př. 3 hodiny, protože by soudní jednání probíhalo „nešikovně“ v půlce dne? Abychom vyšli zaměstnankyni co nejvíc vstříc, ale zároveň dodrželi zákon a chovali se hospodárně.


Znění odpovědi je zobrazeno jen přihlášenému uživateli.

Přístup ke znění odpovědi mají jen předplatitelé portálu www.otazkyodpovedi.cz

Objednejte si předplatné nebo se přihlaste a získejte tak přístup k databázi aktualizovaných odborných otázek a odpovědí od renomovaných autorů.


Diskuze (počet komentářů: 0)

zobrazit diskuzi přidat komentář

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru