Kurzové rozdíly při ocenění majetku a závazků k rozvahovému dni

ID28150 | | Ing. Ivana Pilařová | Vytvořit záložku zpět Tisk

Účetní jednotka (v tomto případě fyzická osoba účtující v soustavě podvojného účetnictví) má v účetnictví majetek pořízený v roce 2019 v EUR nakoupený na Slovensku (budova + pozemky + prováděné technické zhodnocení) a současně eviduje v EUR úvěr poskytnutý slovenskou bankou na nákup a opravu tohoto majetku. V době pořízení roku 2019 byla pořizovací cena majetku i poskytnutý úvěr přepočten pevným kurzem ČNB kvůli zařazení a to kurzem platným v roce 2019. Účetní jednotka používá pevný roční kurz. Jak si prosím poradit s tímto úvěrem i majetkem účetně v roce 2020? Podléhají přepočtu novým kurzem k 31. 12. 2020 i hodnota nemovitosti a úvěr? Nebo jenom pokladna vedená v EUR a běžný bankovní úvěr v EUR, ze kterého se úvěr vedený u slovenské banky splácí? Ustanovení § 60 vyhlášky č. 500/2002 řeší metody kurzových rozdílů při ocenění majetku a závazků k datu pořízení nebo k rozvahovému dni (tedy i k datu sestavování účetní závěrky za daný rok) Podle § 4 odst. 12 vyhlášky č. 500/2002 však tomu přepočtu podléhají pouze pohledávky, závazky, cenné papíry, ceniny deriváty atd. čili ze znění těchto ustanovení tedy nedovozuji, že by účetní jednotka musela na konci každého roku přeceňovat i hodnotu nemovitosti a aktuálního zůstatku úvěru, nebo třeba zaplacené zálohy na energie vztahující se k této slovenské nemovitosti v bance - pouze pokladnu a stav hotovosti na bankovním účtu v EUR (pokud pohledávky ani závazky ke konci roku nemá). Uvažuji prosím správně? 


Znění odpovědi je zobrazeno jen přihlášenému uživateli.

Přístup ke znění odpovědi mají jen předplatitelé portálu www.otazkyodpovedi.cz

Objednejte si předplatné nebo se přihlaste a získejte tak přístup k databázi aktualizovaných odborných otázek a odpovědí od renomovaných autorů.


Diskuze (počet komentářů: 0)

zobrazit diskuzi přidat komentář

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru