Otázky v kategorii: FKSP

počet otázek v kategorii: 117Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

FKSP

ID28856 | | Ing. Zdeněk Morávek

Lze přispět z FKSP na parkovací kartu zaměstnancům školy? Pokud ano, tak za jakých podmínek? 

Izolačka a základ pro tvorbu přídělu do FKSP

ID28470 | | Ing. Zdeněk Morávek

Nově od 1. 3. 2021 vyplácíme „izolačku“ jak u pracovních poměrů, tak u dohod o pracovní činnosti. Bude tato dávka základem pro tvorbu přídělu do FKSP?

Odměna k životnímu jubileu

ID28481 | | Ing. Zdeněk Morávek

Dle kolektivní smlouvy má zaměstnanec nárok na odměnu k životnímu jubileu 50. let. Formulace je výpočet, který je vázán na odpracované roky u zaměstnavatele. Tuto odměnu vyplácíme ze sociálního fondu (dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., § 14). Tato odměna k jubileu 50 let se tedy jen zdaní a odvody na SP a ZP nebudou. Je to takto správně? 

Tvorba FKSP v s.r.o.

ID28320 | | Ing. Martin Děrgel

Může s. r. o. tvořit fond FKSP ze zisku po zdanění ve chvíli, kdy součet účtů zisků a ztrát minulých let je ještě mínusový? Konkrétně společnost, která začala v roce 2019, měla ztrátu, za rok 2020 už byl zisk, ale ještě nedošlo k placení daně, byla uplatněna ztráta z roku 2019, která je zatím vyšší než ten dosažený zisk. 

FKSP

ID28265 | | Ing. Zdeněk Morávek

Můžeme z FKSP přispět na pronájem obytného vozu jako příspěvek na rekreaci, Jsme střední škola, zřízená ÚSC.

Nárok na dar z FKSP

ID27932 | | Ing. Zdeněk Morávek

Náš zaměstnanec dosáhl důchodového věku dne 5. 11. 2020. Požádal si o starobní důchod dne 20. 11. 2020. Rozhodnutí o přiznání důchodu od 5. 11. 2020 mu došlo 1. 2. 2021. Má tento zaměstnanec nárok na vyplacení daru z FKSP za přiznání důchodu v roce 2021? Jaké datum je rozhodující pro vyplacení daru? Je to přiznání důchodu nebo obdržení rozhodnutí o vyplacení důchodu? 

Čerpání z FKSP na letní dětské tábory

ID27797 | | Ing. Zdeněk Morávek

Z kolektivní smlouvy přispíváme na letní dětské tábory nebo příměstské tábory, což vyplývá z vyhlášky o FKSP. Lze také přispívat na různá soustředění pro děti v době prázdnin (sportovní, taneční, jazyková, atd.) nebo kempy, když se nejedná o klasický tábor a organizátory jsou např. sportovní kluby, spolky, neziskové organizace atd.?

Stravenky - příspěvek z FKSP

ID27710 | | Ing. Zdeněk Morávek

Je možné i nadále poskytovat zaměstnanci příspěvek na stravenku z FKSP? Příklad stravenky v hodnotě 80 Kč, z toho 45 Kč příspěvek z FKSP a 35 Kč z nákladů ústavu? A je nutné, aby zaměstnanec měl finanční spoluúčast na stravence?

Zaměstnanecké benefity - dárkové poukázky

ID27282 | | Ing. Christian Žmolík

Firma (s. r. o.) nakoupí dárkové poukázky v ceně 2 000 Kč/ks, které bude na Vánoce rozdávat svým zaměstnancům. Je možno brát tyto poukázky jako nepeněžní příjem pro zaměstnance a částku 2 000 Kč nezdaňovat podle § 6 odst. 9 písm. g) zákona o dani z příjmu? A dále pokud firma na účtu 428 drží nerozdělený zisk (který si nebude vyplácet), může tyto poukázky účtovat na tento účet, aniž by je zaměstnavatel musel dávat na nedaňový účet 528?

Vánoční balíčky - dodanění zaměstnanci

ID27081 | | Ing. Christian Žmolík

Každý rok pořádáme pro zaměstnance podnikový večírek, letos kvůli koronaviru nahradíme večírek vánočním balíčkem. Jak je to s dodaněním do mzdy zaměstnancům. Nevím, jestli chápu dobře § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů. Je zde uvedeno: "hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance". Je tedy možné na základě toho paragrafu zakoupit zaměstnancům vánoční balíčky ve výši cca 500 Kč (víno, čokoláda, apod.) doklad účtovat na nedaňový účet 528 a zaměstnancům již nedodaňovat? Myslela jsem, že nedodaňuji pouze v případech narozenin od 50 let, odchodu do důchodu apod, ale pak jsem našla § 6 odst. 9 písm. g) a vidím to trochu jinak. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru