Otázky v kategorii: Daňová evidence

počet otázek v kategorii: 200Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Předčasná výpověď investičního životního pojištění

ID28610 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Moje klientka (OSVČ) uzavřela v roce 2012 u pojišťovny investiční životní pojištění, které v dubnu 2021 předčasně vypověděla a obdržela „odkupné". Jaký dopad to bude mít na její daňovou povinnost a jaké použít pro tento případ formuláře, případně jaké jsou zákonné termíny?

Přechod z daňové evidence

ID28573 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ (daňová evidence) přechází v roce 2021 do paušálního režimu. Chtěla by již v roce 2020 v řádném daňovém přiznání provést úpravu dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP. V roce 2021 má vystavené, jak vydané, tak přijaté faktury, které se vztahují k roku 2020 (např. u přijatých faktur - telefon, vedení účetnictví, u vydaných faktur služby, které ještě byly provedeny v 2020 atd.). Jedná se i v těchto případech o pohledávky a zavázky, které budou upravovat základ daně? V prosinci 2020 bylo zažádáno v COVID-nájemné. Vstupuje tato pohledávka také do zdanění? Dále bylo zažádáno v 2/2021 (vycházelo se z pronájmů 10-12/2020) v programu COVID-nájemné. Bude toto také předmětem zdanění? Týká se úprava základu daně i přehledu zdravotní pojiťovny (myslím, že byla změna až od r. 2021)?

Závazky a pohledávky za firmou, která nevedla účetnictví

ID28604 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, eviduje několik pohledávek a má zároveň také závazek z obchodního styku – tj. dodání a poskytnutí služby vůči právnické osobě - s. r. o. z roku 2015. Zjistili jsme, že tato právnická osoba nevedla účetnictví, tak jak ukládá zákon, měli dluhy vůči finančnímu úřadu a zřejmě i vůči dalším institucím. Finanční úřad provedl daňovou kontrolu a za roky 2015 a 2016 vyměřil daňové povinnosti dle pomůcek. Tato firma tyto své problémy ustála a dál je aktivní, provozuje svou činnost. Nebyla a není v insolvenci, nezanikla, nebyl prohlášen konkurz. Jednatel odmítá se vůbec bavit o svých závazcích z těchto let, zřejmě vůbec tyto závazky neeviduje. Vyměřením daňových povinností ex-offo tuto kapitolu uzavřel. Pohledávky fyzické osoby za touto firmou nebudou nikdy uhrazeny a fyzická osoba (logicky) nechce uhradit svůj závazek. Jak postupovat dál u fyzické osoby v daňové evidenci?

Prodej automobilu

ID28563 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci, ale výdaje uplatňuje paušálem, prodává osobní automobil. Při nákupu v 2015 bylo uplatněno DPH ve výši 90 %, 10 % pro osobní spotřebu neuplatněno. Prodej je nyní v roce 2021.

1) Před prodejem vyjmu automobil pro osobní spotřebu, prodej bude zdaněn podle § 10 ZDP, je osvobozen, nikde neuvádím?

2) Jak je to s DPH při prodeji nebo vyjmutí do osobní spotřeby?

Uplatnění úroků z úvěru

ID28290 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ vedoucí daňovou evidenci má v obchodním majetku nebytový prostor ve kterém je umístěna prodejna – poslední odpis nebytového prostoru bude v roce 2027. Podnikateli byl poskytnut účelový úvěr (jako občanovi na rodné číslo) – přístavba bytové jednotky, která bude pod stejným číslem popisným jako stávající nebytový prostor. Přístavba bydlení ještě není doposud dokončená. 1) Lze uplatnit úroky z úvěru v daňovém přiznání? Jaké dokumenty je potřeba doložit FÚ? 2) Bude v tomto případě přístavba bydlení, také spadat do obchodního majetku nebo v obchodním majetku bude jen nebytový prostor (prodejna)? 3) Lze v odpisech nebytových prostor pokračovat beze změn? K podnikání bude využíván pořád stejný nebytový prostor. Úvěr je použit pouze na přístavbu bydlení. Pokud musí být přístavba také zahrnuta do obchodního majetku, jaké dopady to bude mít na daňovou evidenci? OSVČ je plátce DPH.

Daňová evidence - kniha pohledávek a závazků

ID28426 | | Bc. Stanislav Suchan

Musí drobný podnikatel, který vede peněžní deník, ve kterém jsou uvedeny veškeré příjmy a výdaje, vést i knihu: 1) pohledávek – vystavených faktur, 2) knihu závazků – přijatých faktur? 

Zařazení budovy do obchodního majetku - určení odpisové skupiny

ID28335 | | Ing. Jan Ployer

Do jaké odpisové skupiny zařadit tuto budovu? Dle katastru nemovitostí se jedná o tzv. budovu občaského vybavení. Jedná se o jednopodlažní zděnou budovu pevně spojenou se zemí. Cca 1/3 plochy tvoří byt, 2/3 plochy 2 kanceláře a šatny. 

Snížení nájmu za provedenou rekonstrukci

ID28252 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba (dále jen FO), plátce DPH, pronajímá nemovitost k provozování stavební firmy. Stavební firma je s. r. o. a plátce DPH. FO bude nájem zdaňovat podle § 9 zákona o dani z příjmů a výdaje uplatní ve výši 30 %. U nájmu podle § 56 odst. 3 zákona o DPH bude uplatněna daň z přidané hodnoty. V nájemní smlouvě je ujednání o rekonstrukci pro provozování činnosti nájemce v hodnotě 150 000 Kč s tím, že jako protihodnota za provedenou rekonstrukci je nájemci sníženo nájemné. Nájemné bude sníženo od počátku po dobu 30ti měsíců o částku 5 000 Kč na 25 000 Kč měsíčně. Po ukončení smlouvy nemá nájemce právo na úhradu za investované finanční prostředky. Jak bude příjmy z nájmu danit FO?: 1) Bude od počátku trvání nájmu počítat FO do příjmu 30 000 Kč měsíčně? 2) Bude zdaňovat jen skutečný příjem, tj. 25 000 Kč měsíčně a 150 000 Kč zdaní jednorázové po dokončení rekonstrukce? 3) Bude zdaňovat jen skutečný příjem, tj. 25 000 Kč měsíčně a výdaje na rekonstrukci zdaňovat nebude? Jak bude s případnou odpovědí na body 1-3 souviset DPH?

Reverse charge - náhradní díly z Polska

ID28243 | | Ing. Martin Svoboda

Daňová evidence, přijatá faktura z Polska, nákup náhradních dílů a doprava v částce 1 127 Kč, VAT 0%, uvedeno DIČ polské firmy, jedná se tedy o fakturu reverse charge. Jaký uvést kód předmětu plnění do KH? Bude faktura uvedena v KH v oddílu A2 a DPH řádky 03 a 43? Mohu v daňové evidenci v členění uvést náhradní díly jako nákup materiálu a dopravné jako režii?

Spolupracující osoba

ID28234 | | Ing. Jiří Nigrin

Podnikám v zemědělství. Vedu daňovou evidenci. Za rok 2020 uplatňuji skutečné výdaje. Manželka se mnou celoročně spolupracuje a je registrovaná jako moje spolupracující osoba, je to její hlavní činnost. Platí si zdravotní pojištění, sociální pojištění i nemocenské. Od 15. 1. 2020 do 12. 3. 2020 byla na neschopence. Při sestavování daňového přiznání za rok 2020 můžu na ni můžu rozdělit příjmy a výdaje za celý rok 2020? Je tam nějaké omezení, když měla neschopenku? Pokud ano, jak to mám propočítat. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru