Otázky v kategorii: Daň z příjmů

počet otázek v kategorii: 11548Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nájem nemovitosti umístěné v jiném státě

ID28636 | | Bc. Stanislav Suchan

Občan se rozhodl, že si koupí nemovitost na Kanárských ostrovech a tam se přestěhuje. V ČR vlastní byt, který poté plánuje pronajímat. Kde bude podávat daňové přiznání k příjmům z pronájmu? Předpokládá se, že kromě těchto příjmů bude pobírat jen důchod z ČR nebo možná bude na území Kanárských ostrovů podnikat či bude zaměstnán.

Platba platoncoiny

ID28640 | | Bc. Stanislav Suchan

Fyzická osoba, plátce DPH, vedení daňové evidence platí občas své výdaje platoncoiny. Příklad: faktura za materiál 15 200,- Kč + 3 192 Kč DPH, placeno platoncoiny 14 000 Kč, zbytek zaplaceno z podnikatelského účtu 4 392 Kč. Je částka 14 000 Kč předmětem daně z příjmů? Jak je to s DPH? Předpokládáme, že to nepodléhá DPH, ale nevstupuje to např. do koeficientu jako osvobozené plnění?

Předčasná výpověď investičního životního pojištění

ID28610 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Moje klientka (OSVČ) uzavřela v roce 2012 u pojišťovny investiční životní pojištění, které v dubnu 2021 předčasně vypověděla a obdržela „odkupné". Jaký dopad to bude mít na její daňovou povinnost a jaké použít pro tento případ formuláře, případně jaké jsou zákonné termíny?

Pořízení hmotného majetku

ID28638 | | Ing. Ivana Pilařová

Právnická osoba, s. r. o., začala v roce 2020 splácet hmotný majetek. Celkem 10 splátek po 6 000 Kč. Celková cena 60 000 Kč bez DPH. V roce 2020 bylo zaplaceno 5 splátek a v roce 2021 dalších 5 splátek. Dle kupní smlouvy vlastnické právo přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Majetek nám ale byl předán už v roce 2020 a začal se využívat. V roce 2020 jsme měli stanovenou hranici majetku pro účetnictví na 40 000 Kč, v roce 2021 bylo upraveno na 80 000 Kč. V roce 2020 jsme účtovali na 042, neuplatnili jsme odpisy účetní ani daňové a nyní v roce 2021 při zaplacení poslední splátky bychom chtěli majetek zaúčtovat 022-042 a rovnou do nákladů 501-022. Je tento způsob akceptovatelný?

Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ

ID28641 | | Bc. Stanislav Suchan

OSVČ podnikající na základě ŽL s bydlištěm (sídlem) v ČR dlouhodobě pracuje v Německu (domů jezdí jen na víkend 2x měsíčně) a práce fakturuje německému zákazníkovi. Jsou daňově uznatelné výdaje na ubytování a zahraniční stravné s kapesným?

Nepeněžní dar poskytnutý neziskové organizaci

ID28512 | | Ing. Zdeněk Morávek

Právnická osoba poskytla nepeněžní dar - zboží - právnické osobě. Právnická osoba, která poskytla nepeněžní dar, je vedena jako "chráněná dílna". U zboží byla uplatněna DPH na vstupu. V jaké částce máme ocenit dar ohledně daně z příjmů a jaké dopady jsou ohledně uplatněné DPH? 

Evidence a stanovení odpisů pronajímaného bytu

ID28645 | | Bc. Stanislav Suchan

V roce 2019 jsem k příjmům z pronájmu v § 9 uplatnil 30% paušální výdaje. V roce 2020 budu uplatňovat skutečné výdaje, chci si uplatnit daňové odpisy bytu. V roce 2020 se bude jednat o odpis jako v 1. roce odpisování, nebo jako v dalších letech odpisování a za rok 2019 povedu odpis jen evidenčně? Obdržel jsem potvrzení o zaplacených úrocích 2020 z úvěru. Můžu si uplatnit tuto částku do daňových výdajů v § 9 ZDP? Jako odpočet z daní nelze, neslouží mi byt k bydlení. Je to tak?

Odpis pohledávky

ID28654 | | Ing. Ivana Pilařová

Máme běžnou tuzemskou obchodní pohledávku např. 220 000 Kč za služby, která není delší dobu uhrazena. Podle § 8a zákona o rezervách lze tvořit opravné položky do výše 50 % hodnoty pohledávky, pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců nebo do výše 100 %, pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 30 měsíců. Chápu dobře, že pokud po 30 měsících zaúčtuji opravnou položku ve výši 100 % (MD 558/D 391), pak provedu odpis pohledávky (MD 546/D 311) a následně OP zruším (MD 391/D 558), dostanu celou hodnotu pohledávky do daňově uznaných nákladů (546) bez jakýchkoliv dalších omezení a podmínek?

Přechod z daňové evidence

ID28573 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ (daňová evidence) přechází v roce 2021 do paušálního režimu. Chtěla by již v roce 2020 v řádném daňovém přiznání provést úpravu dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP. V roce 2021 má vystavené, jak vydané, tak přijaté faktury, které se vztahují k roku 2020 (např. u přijatých faktur - telefon, vedení účetnictví, u vydaných faktur služby, které ještě byly provedeny v 2020 atd.). Jedná se i v těchto případech o pohledávky a zavázky, které budou upravovat základ daně? V prosinci 2020 bylo zažádáno v COVID-nájemné. Vstupuje tato pohledávka také do zdanění? Dále bylo zažádáno v 2/2021 (vycházelo se z pronájmů 10-12/2020) v programu COVID-nájemné. Bude toto také předmětem zdanění? Týká se úprava základu daně i přehledu zdravotní pojiťovny (myslím, že byla změna až od r. 2021)?

Úhrada členského příspěvku za zaměstnance

ID28584 | | Ing. Josef Rajdl

Dlouholetý zaměstnanec společnosti vykonal zkoušku autorizovaného technika a stal se členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Byl mu vystaven certifikát. Společnost potřebuje činnost autorizovaného technika pro provozování předmětu podnikání a zaměstnanec zkoušku vykonal na žádost zaměstnavatele. Poplatky za odbornou literaturu a za složení zkoušky uhradil zaměstnavatel z firemního účtu. Tyto náklady má společnost zaúčtované jako daňově uznatelné náklady na straně zaměstnavatele a jako nepeněžní osvobozený příjem na straně zaměstnance. Společnost uhradila za zaměstnance také povinný členský poplatek Komoře autorizovaných inženýrů a techniků. Protože je to příspěvek hrazený zaměstnavatelem za zaměstnance a je podmínkou pro provozování činnosti zaměstnavatele, bude i tento příspěvek pro zaměstnavatele daňově účinný. Pro zaměstnance je to nepeněžní příjem, který podléhá zdanění a platbě sociálního a zdravotního pojištění. Je tento postup správný? Protože se zaměstnanec stal členem Komory (a musí platit členské příspěvky každoročně) na přání zaměstnavatele, chtěl by zaměstnavatel, aby jeho zaměstnanec nemusel toto nepeněžní plnění zdaňovat. Existuje nějaká možnost? Kdyby se například rozhodl hradit tyto příspěvky ze zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových nákladů, bude i v tomto případě nepeněžní příjem zaměstnance podléhat zdanění? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru