Otázky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

počet otázek v kategorii: 7867Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dovoz zboží z Německa na Slovensko

ID29080 | | Ing. Martin Svoboda

Prosím o posouzení správného účtování DPH následující transakce. Právnická osoba, plátce DPH nakupuje zboží od plátce v Německu. Dopravu zajišťuje dodavatel. Odběratel nakoupil zboží pro slovenského zákazníka také plátce DPH a bylo převezeno z Německa rovnou na Slovensko. Německý dodavatel vystavil fakturu pro českého odběratele a ten ji zaúčtoval v režimu reverse charge. Následně vystavil fakturu na slovenského odběratele dle § 64 odst.1 - osvobozené plnění. Je toto řešení správné? Jaké potvrzení potřebuje Český dodavatel, aby prokázal FU, že zboží bylo dodáno na Slovensko.

Vrácení zboží z jiného členského státu do jiného členského státu než má dodavatel sídlo

ID29082 | | Ing. Martin Novák

Z Francie jsme koupili zboží, které jsme vykázali jako pořízení zboží z jiného členského státu, v Kontrolním hlášení jsme uvedli v oddíle A2. Nyní zboží dodavateli z Francie vracíme (dodavatel nám vystavil dobropis se svým francouzským DIČ) a my zboží odesíláme jeho dealerovi do Německa, kterému pak následně náš dodavatel vystaví fakturu za prodej. Mám vykázat tento dobropis jako pořízení zboží z jiného členského státu na řádku 3 DPH s opačným znaménkem a v Kontrolním hlášení také v oddíle A2 s opačným znaménkem (všude uvedu francouzské DIČ). DIČ dealera dodavatele mě vůbec nezajímá, že? Dodavatel vykáže v Souhrnném hlášení a v DPH na řádku 20? Nebo on to bude brát jako třístranný obchod a bude se považovat za prostřední osobu?

DPH a instalace stroje

ID29077 | | Ing. Martin Novák

Potřebovala bych poradit ohledně instalace strojního zařízení a DPH. Naše společnost provozuje čistící linku osiv (posklizňová úprava semen), linka se skládá z několika desítek strojů. Linku pořád doplňujeme a vylepšujeme o různé stroje. Nyní došlo k doplnění o 3 stroje. V objednávce bylo dodání strojů, jejich instalace a zprovoznění. Dodavatel fakturuje celou dodávku včetně DPH. V přílohách faktury je podrobný rozpis prací, dodávka strojů, práce, doprava a také faktura od subdodavatele na elektro práce (zapojení strojů mezi sebou a napojení na elektroinstalaci budovy), a faktura je v přenesené daňové povinnosti. Je prosím správně dodávka a instalace strojů nám jako konečnému objednateli s 21 % DPH? Jedná se o Instalaci průmyslových strojů a zařízení CZ-CPA 33?

Nápoje na pracovišti

ID29062 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma, s. r. o., plátce DPH poskytuje svým zaměstnancům v období žní nealkoholické nápoje – minerální vody ochucené a neochucené. Je možné tyto vody dát do daňově uznatelných nákladů a uplatnit z jejich nákupu DPH?

Dodání do Francie přes Polsko

ID28910 | | Ing. Ladislav Pitner

Dodáváme zboží odběrateli z Francie je registrovaný k DPH ve Francii, dodací podmínku na faktuře má FCA OSTRAVA. Dopravu si platí a zařizuje zákazník z FR. Auto s našim zbožím jede do Polska a tam se dokládá na kamion, kde má další zboží, vše jede do Francie. Můžeme toto plnění vykázat jako dodání do EU na Francouzské DIČ, jak máme nejlépe postupovat. Na CMR jako odesílatel jsme my CZ DIč, příjemce firma Francie DIč FR, místo vykládky Polsko, tam část dopravy končí. Druhé auto naloží za týden naším zbožím plus zboží od polského dodavatele a zaveze do Francie. Francouzský odběratel nám pak potvrdí převzetí zboží na dodací list a na CMR , který jsme popsala výše, potvrdí do kolonky 24 zboží obdržel.

Prodej bytů a obrat pro účely DPH

ID28932 | | Ing. Martin Děrgel

Nově vzniklé s. r. o. mající oprávnění k nákupu a prodeji nemovitostí, realitní činnost bude nakupovat starší byty, které následně plánuje dle aktuální situace na trhu prodávat či pronajímat. dotaz: obrat na prodeji bytů bude víc jak 1 mil. Kč, jelikož se jedná o starší byty, jedná se o osvobozený prodej, čili i při překročení hranice 1 mil se nemusí registrovat. Byli upozorněni, že nesmí vyfakturovat byť ani 1 Kč za zdanitelnou činnost - poradenství, zprostředkování prodeje, krátkodobý nájem k parkování vozidel, krátkodobý ojedinělý nájem do 48 hodin. zajímá nás: jakým způsobem o nákupu účtovat- a) u bytu, který je v osobním vlastnictví b)u bytu, který je ve družstevním vlastnictví- kde je sepisována smlouva o Převodu členských práv a povinností zboží či o dlouhodobém hmotném majetku - jak účtovat v jednom roce náklady na běžnou údržbu bytu-výmalba, výměna rozbité či poničené sanity, vypínače, digestoře, pevně zabudovaných spotřebičů v kuchyňské lince, případně nové kuchyňské linky - jak účtovat výměnu oken, žaluzií, radiátorů, elektroinstalace, vodoinstalace- jako tech. zhodnocení, neboť rozvody mohou vést v novém zabudování ve zdi, nebude výměna uskutečněna v původních rozvodech - jak účtovat nákup a pak následný prodej právě těchto členských družstevních práv a povinností- lze na něj nahlížet jako na převod obchodních podílů čili jako na finanční činnost § 54 a tedy opět jen osvobozená činnost, důležité pro obrat DPH. - jak účtovat v jednom roce náklady typu služeb home staging, fotodokumentace - dle mého názoru rovnou do nákladů, i když k prodeji dojde až v následujícím roce.

Přefakturace - nákup v Německu

ID29056 | | Ing. Martin Novák

Řidič byl na nakládce v Německu. Česká firma, která si nakládku objednala, mu zavolala, ať si koupí v Německu protiskluzové podložky za 50 EUR. Řidič je koupil a přinesl německou účtenku. Česká firma chce vystavit fakturu za podložky na těch 50 EUR. Bude tedy faktura na částku 50 EUR a DPH 0 %. Na internetu jsem se dočetla, že by se mohlo jednat o přefkaturaci dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Na jakém řádku v daňovém přiznání se částka objeví? 

Nákup auta z EU

ID29055 | | Ing. Martin Novák

Živnostník z ČR (plátce, neregistrovaný v Německu) hodlá nakoupit ojeté auto z Německa od autosalonu, který je také plátcem. Autosalon navrhuje, že vystaví fakturu s německým DPH. Živnostník si auto převezme osobně v Německu a fakturu na místě zaplatí. Je v pořádku postup, že faktura bude s německým DPH? Neměl by být použit reverse-charge? 

České DIČ na fakturách zahraniční společnosti

ID29050 | | Ing. Martin Novák

Holandská společnost se zaregistrovala k DPH v České republice z důvodu pronájmu skladovacích prostor, kde umísťuje své zboží. V Holandsku registraci k DPH nemá. V ČR stálá provozovna nevzniká. Zboží je často pořízeno z JČS do skladu v ČR a posléze dodáno do JČS. Nicméně se také stává, že je zboží pořízeno v Německu a dodáno přímo do Polska. Na fakturách je ale uvedeno české DIČ holandské společnosti. Zboží se tedy vůbec do ČR nedostane. Nejdříve jsem si myslela, že se jedná o třístranný obchod, ale mám pochybnosti o tom, zda vůbec může holandská společnost v tomto případě používat české DIČ, když v ČR nemá faktické sídlo ani stálou provozovnu. Dále si společnost nechává fakturovat služby z JČS na české DIČ. Domnívám se, že dle § 9 zákona o DPH místem plnění bude Holandsko a tam by měla společnost daň přiznat. 

Rozhodný okamžik pro registraci u prodeje zboží na dálku od 1. 7. 2021

ID28896 | | Ing. Ladislav Pitner

Vzhledem k novým pravidlům v oblasti DPH u elektronického obchodování ( e-shop ) se od 1. 7. 2021 se sleduje limit do všech ČS EU dohromady do 10 000 EUR. A to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a dále pak v následujícím roce. Zajímalo by nás, zda je stanoven rozhodný okamžik při překročení tohoto limitu pro registraci DPH v jednotlivém ČS EU (možnost použití zvláštního režimu OSS pro odvod DPH) a od kterého data máme plnění zatěžovat příslušnou DPH pro daný stát. Např. máme založenou novou společnost, která ví, že v následujících měsících bude tento obrat překročen. Máme sledovat výši obratu ke konci daného měsíce, popř. ke konkrétnímu dni v měsíci? Do kterého dne se následně musíme registrovat (chceme využít OSS) a od kterého dne máme zboží zatížit příslušnou DPH daného státu. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru