Otázky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

počet otázek v kategorii: 7747Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Platba platoncoiny

ID28640 | | Bc. Stanislav Suchan

Fyzická osoba, plátce DPH, vedení daňové evidence platí občas své výdaje platoncoiny. Příklad: faktura za materiál 15 200,- Kč + 3 192 Kč DPH, placeno platoncoiny 14 000 Kč, zbytek zaplaceno z podnikatelského účtu 4 392 Kč. Je částka 14 000 Kč předmětem daně z příjmů? Jak je to s DPH? Předpokládáme, že to nepodléhá DPH, ale nevstupuje to např. do koeficientu jako osvobozené plnění?

Nájem kanceláře

ID28626 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH - s. r. o., pronajímá kanceláře fyzické osobě - podnikateli, neplátci DPH. Nájem je osvobozen od DPH (podnikatel je neplátce DPH. Tzn. že z nákladů na tyto kanceláře (voda, plyn, elektrika, např.opravy, údržba) nemůžeme uplatňovat nárok na odpočet?

Nepeněžní dar poskytnutý neziskové organizaci

ID28512 | | Ing. Zdeněk Morávek

Právnická osoba poskytla nepeněžní dar - zboží - právnické osobě. Právnická osoba, která poskytla nepeněžní dar, je vedena jako "chráněná dílna". U zboží byla uplatněna DPH na vstupu. V jaké částce máme ocenit dar ohledně daně z příjmů a jaké dopady jsou ohledně uplatněné DPH? 

Fakturace do Švýcarska a DPH

ID28413 | | Pavla Hadrabová

Jsme s. r. o., plátce DPH se sídlem v ČR. Pro švýcarskou firmu, která sídlí ve Švýcarsku, jsme pracovali na vývoji nových kontejnerů pro PET láhve a udělali jsme k tomu také technickou dokumentaci. Všechny vývojářské práce (včetně zpracování technické dokumentace) probíhaly v tuzemsku. Teď máme tyto vývojářské práce i technickou dokumentaci fakturovat (v ceně 32008,0 CHF) výše zmíněné švýcarské firmě. Musíme na tyto práce vystavit fakturu, kde bude uvedeno i česká DPH 21% (a toto DPH pak odvést na FÚ), nebo je tato činnost osvobozena od DPH, nebo vůbec nepodléhá DPH? A případně do kterého řádku v přiznání k DPH je potřeba tuto fakturu uvést? 

Prodej nemovitosti

ID28585 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., plátce DPH, koupila v roce 2017 kancelářské prostory (jedná se o celé patro v budově a poměrná část pozemku), na které si uplatnila odpočet DPH. Nyní přemýšlí o jejich prodeji. Může se jednat o plnění osvobozené od daně?

Uplatnění DPH z drobného majetku - vybavení hotelu

ID28621 | | Ing. Martin Novák

Společnost v březnu 2021 nakoupila vybavení hotelu (drobný majetek). Společnost od ledna 2021 provozuje ubytovací činnost a předpokládá, že by se k 1. 6. 2021 stala plátcem DPH. Je možné uplatnit DPH z tohoto pořízeného majetku, pokud by ho vedla společnost v operativní evidenci jako drobný majetek? Pokud by společnost nakoupila další vybavení v průběhu měsíce května, než se stane plátcem DPH, je možné uplatnit DPH z tohoto drobného majetku za předpokladu, že by tento majetek do 1. 6. 2021 (datum vzniku plátcovství DPH) vedla v účetnictví na účtech zásob a zařadila ho do užívání po 1. 6. 2021?

Ubytování se snídaní

ID28622 | | Ing. Martin Novák

Je možné při fakturaci ubytování včetně snídaně fakturovat jednu částku + 10% DPH?

DPH u vstupní a výstupní prohlídky při výkonu trestu

ID28613 | | Ing. Martin Svoboda

Vstupní a výstupní prohlídky v souvislosti s pracovněprávním vztahem nejsou osvobozeny od DPH. Vstupní a výstupní prohlídka při nástupu a ukončení výkonu trestu je zdanitelným plněním osvobozeným od DPH? Netušíme, co je přesně účelem a cílem těchto prohlídek v tomto případě. 

Prodej zboží na Slovensko podnikateli neplátci

ID28601 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma prodává přes e-shop zboží podnikatelům - neplátcům na Slovensko - (nejsou to osoby registrované na Slovensku k DPH, jsou to drobní OSVČ). Počítá se tento prodej do limitu pro zasílání nebo nově do limitu prodeje na dálku (OSS). Z mého pohledu chápu, že se odběratel podnikatel neregistrovaný na Slovensku chápe obdobně jako soukromá osoba - občan a splňuje definici dle § 8 odst. 4 písm. b) - „zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně“. Chápu slovenského podnikatele neregistrovaného k DPH, že pro něj není tato koupě předmětem DPH. Je to tak?

Doplňující otázka:

To, že SK podnikatel je osoba povinná k dani určitě není pochyb. Uvažoval jsem však způsobem, kdyby naopak český neplátce nakupoval od Slovenského eshopu, tak dle par 2a z. o DPH není toto pořízení předmětem DPH do 326 tis. Kč. Tzn. splňuje definici splňuje definici dle § 8 odst. 4 písm. b) - „zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně“. A pro účely zasílání by se mohl brát obdobně jako soukromý občan (pro kterého není pořízení předmětem DPH).

DPH u prodeje piv do Německa

ID28577 | | Ing. Ladislav Pitner

Pokud český plátce DPH zašle zásilkovou službou piva (jako prodej zboží, se kterým obchoduje) fyzické osobě nepodnikateli v Německu, měl by se správně registrovat k DPH v Německu [dle § 8 odst. 1 zákona o DPH]?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru