Otázky v kategorii: Daň z nemovitých věcí

počet otázek v kategorii: 100Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové přiznání k dani z nemovitosti

ID28260 | | Ing. Jan Kašpar

Prodala jsem nemovitost, kupní smlouva na nemovitost byla sepsána v prosinci 2020, vklad do katastru nemovitostí byl proveden 18. 1. 2021. Musím nemovitost vyřadit se svého daňového přiznání letos, nebo až k 31. 1. 2022. Je důležité datum podpisu smlouvy, nebo datum zápis vkladu do katastru... co se bere jako stav k 1 .1. 2021?

Prodej rodinného domu a jeho zdanění

ID27822 | | Ing. Jan Kašpar

Klientka - fyzická osoba (nepodnikatel) prodala v roce 2020 rodinný dům, který si postavili s manželem částečně svépomocí a částečně s pomocí dodavatele. Pozemek i RD je zapsaný pouze na klientku. Pozemek, na kterém je dům postaven, byl klientce před 2 roky darován manželovými rodiči, stavba byla financována z hypotečního úvěru sjednaného na oba manžele, úroky si odečítal z daní manžel. Tento úvěr má být předčasně splacen v 1/2021 penězi získanými za prodej RD, jak vyplývá z kupní smlouvy. Klientka v tomto domě bydlela od 7/2020 dosud. V listopadu 2020 byla sepsaná kupní smlouva na prodej RD s platebními podmínkami: 1) 500 000 Kč do 5 dnů od podepsání smlouvy (11/2020) – skutečně proběhlo, 2) zbylé 4 mil. Kč na 2 části v lednu 2021, a to na účet advokáta. Ten složené peníze vyplatí prodávající-klientce částečně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek po zápisu nového vlastníka nemovitosti do katastru, jak vyplývá z kupní smlouvy. V 2/2021 koupila pro vlastní bydlení byt za 2mil. Kč, který bude rekonstruovat. 

1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro FO vyplývají?

2. Za jaké období má FO podat daňové přiznání – bude podávat DPFO i za rok 2020 na částečný příjem nebo až za rok 2021 na celkovou částku?

3. Co všechno musí zdanit – resp. co může od daně osvobodit, jaké výdaje/náklady může proti příjmu/tržbě uplatnit ke snížení základu daně?

4. Může cena za koupený byt snížit základ daně prodaného RD? Můžou se nějakým způsobem použít i případné náklady na rekonstrukci koupeného bytu?

5. Pokud bude muset zdanit v roce 2020 příjem část. platby za RD (500 000 Kč) – co všechno si může od této částky odečíst? 6. Bude muset manžel dodanit odečtené úroky z hypotečního úvěru? Pokud ano, za které období bude muset dodanění provést, když zápis nového vlastníka v KN byl proveden v 1/2021?

Daň z nemovitých věcí - orná půda

ID27467 | | Ing. Jan Kašpar

Jaká výměra pozemku orné půdy se použije pro zjištění základu daně v případě, že poplatníkem je uživatel podle § 3 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí - výměra pozemku uvedená v katastru nemovitostí nebo překryv uvedený v LPIS? 

Dílčí daňové přiznání - daň z nemovitých věcí

ID27627 | | Ing. Jan Kašpar

V loňském roce klient zdědit část nemovitosti po svém dědečkovi. Vlastní ji tedy více majitelů. K 1. 1. 2021 již je zapsán i v katastru nemovitostí jako dílčí vlastník. Jak mám postupovat při podání a placení daně z nemovitých věcí pro rok 2021? Daň z nemovitosti - dům platí jeden z vlastníků a domluví se na tom, že ostatní mu na to svým podílem přispějí, nebo přizná do daňového přiznání podíl a z toho mu bude daň vypočtena? Musí podat i přiznání k dani z nabytí nemovitosti po dědění po dědovi, když je tento převod vlastně osvobozen od daně z nabytí?

DPH u přefakturace pojištění nemovitosti a daně z nemovitých věcí

ID27596 | | Ing. Martin Děrgel

Pronajímatel fakturoval nájemci prostor jako plnění osvobozené bez nároku na odpočet. Na konci roku nájemci přefakturoval částku za pojištění nemovitosti, roční odvoz komunálního odpadu a daň z nemovitosti. U všech těchto položek vyčíslil 0% DPH. Je to v pořádku?

Daň z nemovitých věcí

ID27557 | | Ing. Jan Kašpar

Koupil jsem si bytovou jednotku do osobního vlastnictví v bytovém domě. Smlouva o koupi bytové jednotky byla podepsána 16.12. 2020. V katastru nemovitostí nejsem do dnešního dne (12. 1. 2021) zapsán jako vlastník bytové jednotky. Mám podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí k 31. 1. 2021 (za rok 2020 - zápis není proveden v KN) nebo až 31. 1. 2022 (zápis do KN bude proveden předpokládám v lednu 2021).

Daň z nemovitých věcí

ID27539 | | Ing. Jan Kašpar

V roce 2020 jsem koupil bytový dům. Na listu vlastnictví: - Bytový dům na parcele č. 1 - tato parcela č. 1 není zcela zastavěna bytovým domem a část nezastavené parcely je využívána jako parkovací místo pro nájemního bytů. Dále na LV je koupě dvou malých pozemku - ostatní plocha - parcela č. 2 a trvalý travní porost parcela č. 3. Tyto jsou hned vedle parcely č.1 a také jsou využívány k parkování aut pro bytový dům. V bytovém domě je 6 bytových jednotek + 1 nebytový prostor - půda - zda nikdo nebydlí. 1) Budou bytové jednotky dle zákona zdaněny pod jednotkou a do přiznání půjdou pod písmenkem R? Nedaní se celá budou pod H, je to tak? 2) Jak bude zdaněn nebytový prostor - půda? ( Je pro to podstatné, zda např. půdu mohou využít nájemci např. k sušení prádla či jí nesmí využívat - je to pro zdanění podstatné - zdaní se pod písmenem Z? 3) Ostatní plocha a trvalý travní porost - budou mimo předmět daně když jsou využívány s bytovými jednotkami či musí být přímo nějak jejich součástí např. v prohlášení vlastníka či jinak? 4) To samé pozemek na němž leží bytový dům - ta nezastavěná část na parcele č. 1 - nemusí to být nikde v prohlášení vlastníka, že je část toho pozemku využívána jako součást jednotky? Pak kdyby to nebylo v prohlášení musí být část nezastavěného pozemku zdaněna či mimo předmět daně? 5) Bude využit pro bytové jednotky koeficient 1,22 - když není zcela zastavěna parcela č.1, na které bytový dům stojí? Předpokládám, že ano a že celá parcela č.1 bude mimo předmět daně.

Podání dílčího přiznání k dani z nemovitých věcí

ID27540 | | Ing. Jan Kašpar

Již 5 let nám chodí složenka na částku daně z nemovitých věcí - vlastníme parcely trvalých travních porostů, rodinný dům a byt. V roce 2020 jsem koupili další trvalé travní porosty. Je se vyplňuje dílčí přiznání, pokud nechceme znovu vyplňovat celé přiznání za všechny naše nemovitosti znovu? Do dílčího přiznání uvedu nemovitosti koupené v roce 2020 a výpočet - daň v přiznání nechám pouze za ten rok 2020 a na úřadě si to "připočtou" tu původní částku nebo musím znám sumu z minulých let a doplnit i tu do přiznání, případně na jaké řádky či vše dohromady napíši na jeden výsledný řádek? 

Zastavěná plocha - daň z nemovitých věcí

ID27512 | | Ing. Jan Kašpar

Počítá se venkovní schodiště ke vstupu (5 betonových schodů mimo obvodový plášť budovy) do zastavěné plochy pro základ daně ze staveb (daně z nemovitých věcí)? 

Nákup a prodej pozemků a nemovitosti - zdanění

ID27401 | | Ing. Jan Kašpar

OSVČ zakoupila v 5/2018 jako soukromá, nepodnikající osoba pozemek za účelem výstavby rodinného domu k vlastnímu bydlení (za cca 1 mil. Kč). V 6/2020 tento pozemek ale prodala (za cca 2 mil. Kč) a v 7/2020 koupila jiný pozemek (za cca 1,2 mil. Kč) za stejným účelem. Dále pak, opět jako soukromá osoba, v 11/2020 koupila byt (za cca 2,6 mil. Kč). Tento byt využije buď k vlastnímu bydlení nebo jej poskytne k dočasnému bydlení rodičům. Jak bude postupovat, v souvislosti s uvedeným, při zdanění příjmů (jak vypočte daň z příjmů) a jaké musí podat další přiznání v souvislosti s těmito nákupy a prodeji?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru